Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Verder in het eerste uur een gesprek met prof. Sjoerd Pieter van Koningsveld over de eeuwenlange controverse tussen de Westelijke en de islamitische wereld, en met prof. Herman von der Dunk, die de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beziet in het licht van de grote 'keerpunten' uit de twintigste eeuw. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het project van het Comité 4 en 5 mei om een digitaal overzicht van oorlogsmonumenten geven op een website. Daarop komen dan de verhalen achter de monumenten.. Een reportage n.a.v. de presentatie van het boek 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943' van Dieke Hondius. En een interview met Willem Bevaart over zijn onlangs verschenen boek 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De volkstuin Een tweeluik over de geschiedenis van de volkstuin in Nederland, afl.1. In de 19e eeuw ontstonden 'de nutstuinen' in Nederland, waar arbeiders hun eigen groenten konden verbouwen. In 1917 komen de zelfstandige tuindersverenigingen van de grond en komt naast de nutstuin de siertuin in opkomst. In dit eerste deel vertellen mensen over hun tijd op de volkstuin in de jaren dertig en veertig, oftewel de crisis- en oorlogsjaren. Tweeluik is voor f 15,- (cassette) of f 19,75 (cd) te bestellen op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. OVT: de volkstuin. INFO: - 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943,' Dienke Hondius, Uitgeverij Vassallucci, isbn 90 5000 322 2. - 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' - Willem Bevaart, uitg. SDU, isbn 90 12 09286 8 - Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over Afstand nemen; aanslagen in de VS

vanaf 00:04:12

Kees Sorgdrager over de aanslagen op het WTC in New York en het Pentagon in Washington, D.C. in Amerika. Hij keek met genoegen naar het relativerende commentaar van historicus Maarten van Rossem op tv. En las de onheilspellende artikelen van Robert Kaplan en Martin van Creveld in de krant NRC, waar ook een schattig naïef stuk van columniste Elsbeth Etty instond. Hilversum overdreef door twee publieke zenders te gebruiken. Die wisten bovendien van geen ophouden, in tegenstelling tot de Britse BBC, aldus Sorgdrager.

Aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001

vanaf 00:09:01

De aanslagen op 11 september 2001 op New York (WTC) en Washington, D.C. (Pentagon) hebben een enorme indruk gemaakt. Islamitische fundamentalisten lijken de daders te zijn. Daarom spreken Marnix Koolhaas en Jos Palm met hoogleraar islamologie (RUL) Sjoerd Pieter Koningsveld over de eeuwenlange controverse tussen de Westelijke en de Islamitische wereld. En met Herman von der Dunk, die de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beziet in het licht van de grote keerpunten in de twintigste eeuw. Is de vergelijking met Pearl Harbour (1941) bijvoorbeeld zinnig?

Comité 4 en 5 mei over monumenten website

vanaf 01:00:56

Het project Nationale Website Oorlogsmonumenten probeert alle oorlogsmonumenten van Nederland op een website te krijgen. En informatie waar en waarom ze zijn opgericht. Men probeert het project in april 2002 af te hebben. Marnix Koolhaas spreekt met woordvoerder Aik Meeuse.

Joods Lyceum Amsterdam tussen 1941 en 1943

vanaf 01:08:21

In 1941 werd het Joods Lyceum in Amsterdam opgericht om te zorgen dat joodse en niet-joodse kinderen van elkaar gescheiden werden. Er zaten ongeveer 400 leerlingen op de school en waarvan de helft de oorlog overleefde. Gerard Leenders bezoekt met Dienke Hondius en oud-leerlingen een aan het Joods Lyceum gewijde kleine tentoonstelling in het Joods Historisch Museum. Boek: Absent. Herinneringen aan het Joods Lyceum 1941-1943, door: Dienke Hondius.

De onderofficier in het Nederlandse leger

vanaf 01:15:35

De onderofficier in het Nederlandse leger heeft zijn bestaan te danken aan een reorganisatie, die Maurits in 1568 in het Staatse leger doorvoerde. Oefening en disciplinering hoorden daarbij en daarvoor waren onderofficieren nodig. Onder invloed van de algemene dienstplicht veranderde hun positie. Marnix Koolhaas spreekt met Willem Bevaart. Boek: De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001, door: Willem Bevaart

Spoor terug: Volkstuinen Deel 1

vanaf 01:22:50

De volkstuin is ontstaan in de negentiende eeuw uit de nutstuin, waar arbeiders hun groenten konden verbouwen. In 1917 kwamen zelfstandige tuinderverenigingen van de grond en wordt ook de siertuin populair. In dit eerste deel van een tweeluik over de volkstuin vertellen mensen over hun tijd op de volkstuin in de jaren dertig en veertig, de crisis- en oorlogsjaren. Samenstelling Astrid Nauta.

advertentie