Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager (tot januari iedere week de vaste columnist van OVT aan het begin van de uitzending). Een gesprek met parlementair-historicus Gerard Visscher over de zogeheten 'premier-bonus', de stemmen die de PvdA door het terugtreden van Kok bij de komende verkiezingen zal moeten missen. Hoe groot was die bonus in de tijd van Drees, den Uyl, van Agt en Lubbers? En hoe groot was het verlies als de zittende premier geen lijsttrekker was? Een voorspelling met wat mitsen en maren. En Patrick van den Hanenberg die de vaderlandse geschiedenis uit cabaretteksten reconstrueerde. In het boek 'De bokken en de schapen', inventariseerde hij samen met Hilde Scholten de thema's waarover cabaretiers zich de afgelopen honderd jaar druk hebben gemaakt. Naar aanleiding van de sluiting van de Rutgershuizen, een gesprek met Hugo Röling over Jan Rutgers, vader van de seksuele bevrijding in Nederland. 11.00-12.00: In het tweede uur een kort in memoriam van de deze zomer overleden 'stem van de VPRO in de jaren '50' Anne Mulder. Een reportage over de eerste aardgasaansluiting in Coevorden 50 jaar geleden. En aandacht voor een nieuw historisch tijdschrift genaamd 'Nieuwste tijd'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dokteren in Duitsland Een tweedelige serie over de belevenissen van medisch studenten die tijdens de tweede wereldoorlog in Duitsland tewerkgesteld zijn. Deel 1: Op transport. Op 5 mei 1943 wordt een beschikking van SS-voorman Rauter gepubliceerd waarin staat dat studenten die de zogenoemde loyaliteitsverklaring niet getekend hebben, zich de volgende dag moeten melden voor de Arbeidseinsatz. Via kamp Erika in Ommen komen bijna alle Nederlandse studenten uiteindelijk in Duitse ziekenhuizen terecht. Tweeluik is voor f 15,- (cassette) of f 19,75 (CD) te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600, t.n.v. de VPRO-publieksservice in Hilversum o.v.v. 'Dokteren in Duitsland' (OVT). INFO: - 'De bokken en de schapen: Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw'- Patrick van den Hanenberg/Hilde Scholten, uitg. Nijgh & Van Ditmar, isbn 90 388 3102 1 - 'De tragedie van het geslachtsleven' : Dr. J. Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond (opgericht 1881) - Hugo Röling, uitg. Van Gennep (1987) - 'Een onbelicht verleden: De tewerkstelling van medisch studenten in Nazi-Duitsland (1943-1945)- H.J. Dokter e.a., uitg. Van Gorcum, isbn 90 232 3590 8 - Tentoonstelling '50 Jaar aardgas in Coevorden', t/m 12/11/2001, Oude Gasfabriek, Coevorden - Tijdschrift 'Nieuwste tijd', e-mail: info@wereldbibliotheek.nl, abonnementen en losse aflevering te bestellen bij uitg. Wereldbibliotheek, Spuistraat 283, 1012 VR Amsterdam.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over toekomst van overheidscommunicatie

vanaf 00:04:40

Ministers hoeven geen beleid uit te dragen, maar alleen beleid te voeren, daar zijn ze voor, meent Kees Sorgdrager. Dit naar aanleiding van het rapport De toekomst van overheidscommunicatie van de commissie Wallage. Dat heeft het volgens Sorgdrager niet over overheidsvoorlichting, maar overheidspropaganda. Ook over de noodzakelijke scheiding tussen politici en journalisten.

De premierbonus en Cabaret en vaderlandse geschiedenis

vanaf 00:10:18

De premierbonus is de extra winst die een politieke partij zou kunnen krijgen als een zittende premier ook lijstrekker is. Marnix Koolhaas spreekt met parlementair historicus Gerard Visscher over premiers die de bonus wisten te incasseren. En met Patrick van den Hanenberg over de politieke onderwerpen waarover cabaretiers zich de afgelopen honderd jaar druk hebben gemaakt. Cabaretiers hebben nauwelijks invloed op het stemgedrag van de kiezers, volgens Hanenberg, die ook meent dat een goede cabaretier bijna altijd links is. Boek: De bokken en de schapen. Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw, door: Patrick van den Hanenberg en Hilde Scholten Geluidsfragmenten 2x Wim Kan (1958 en 1976) en Adele Bloemendaal over Den Uyl 1977.

Sluiting Rutgershuizen: dokter J. Rutgers en de Nieuw-Malthusiaanse Bond

vanaf 00:39:20

De Rutgershuizen worden gesloten, omdat de huisarts de taak van seksueel voorlichter heeft overgenomen. Op het hoogtepunt gingen er 150.000 mensen per jaar, nu nog maar 25.000. De grondlegger ervan was dokter Johannes Rutgers (1850-1924), dominee, dokter en geheim socialist. Ook over de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB), Vereeniging tot bewuste regeling van het Kindertal. Marnix Koolhaas spreekt met Hugo Roling. Boek: De tragedie van het geslachtsleven. Dr. J. Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaanse Bond, door: Hugo Roling

In memoriam Anne Mulder (1906-2001): de stem van de VPRO

vanaf 01:01:30

Anne Mulder was de stem van de VPRO in de jaren vijftig. Daarnaast publiceerde ze historische boeken (Geschiedenis van Oranje. Doorluchtig verteld), werkte mee aan jaarboeken voor Querido en schreef artikelen voor allerlei kranten en bladen. Ze kwam uit een deftig en kunstzinnig milieu in Den Haag en studeerde in Leiden. Mulder werd het bekendst door haar werk voor de VPRO-radio, zoals het programma Passe-partout. Marnix Koolhaas spreekt met Lamberthe de Jong, die afstudeerde op Anne Mulder. Boek: Dr. Anne H. Mulder. Vertelster en schrijfster over de geschiedenis van het dagelijks leven en de stem van de VPRO (1948-1961), door: Lamberthe de Jong. Geluidsfragmenten van Anne Mulder.

Aardgas in Coevorden 50 jaar: geboorteplaats van de aardgasvictorie

vanaf 01:09:43

Niet in Slochteren, maar in Coevorden ging men als eerste over op aardgas. Om dit hardnekkige misverstand uit de weg te ruimen is de tentoonstelling 50 jaar aardgas in Coevorden ingericht in de Oude Gasfabriek te Coevorden. Een reportage van Gerard Leenders, die met Huib Minderhout van de historische vereniging Coevorden de plaats bezoekt waar de aardgasvictorie begon.

Nieuwste Tijd: een nieuw historisch tijdschrift

vanaf 01:17:06

De uit elkaar gegroeide werelden van de professionele geschiedschrijving en het publieke debat weer dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het nieuwe historische tijdschrift Nieuwste Tijd. Marnix Koolhaas praat met Godelieve van Heteren, redacteur bij het nieuwe tijdschrift. Tijdschrift: Nieuwste Tijd 1: Ruimte voor Revisie: het koloniale verleden van België en Nederland.

Spoor terug: Dokteren in Duitsland Deel 1

vanaf 01:23:09

Op 5 mei 1943 werd een beschikking van SS-voorman Rauter gepubliceerd. Daarin stond dat medische studenten die de zogenaamde loyaliteitsverklaring niet getekend hadden zich de volgende dag moesten melden voor de Arbeidseinsatz. Via kamp Erika in Ommen komen bijna alle Nederlandse studenten uiteindelijk in Duitse ziekenhuizen te werken. Op transport, deel 1 van een tweeluik. Samenstelling Paul van der Gaag, presentatie Astrid Nauta.

advertentie