Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de aanslagen in de VS en de gevolgen daarvan een gesprek over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen met de oud PSP-politicus Fred van der Spek en de cultuurhistoricus (UvUtrecht) Jaap Verheul. Aankondiging Nationaal Debat 'Critici' in oorlogstijd.Gesprekje heirover met Godelieve van Heteren (redactie 'Nieuwste Tijd'). N.a.v. het verschijnen van het tweede deel van de biografie van Menno ter Braak een gesprek met de auteur van de biografie Léon Hanssen en met de oud-Parooljournalist Max Nord. 11.00-12.00: Aandacht voor het 50 jarig bestaan van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland met de schrijver van het jubileumboek prof. E. Cordfunke. Verder historicus/sinoloog Leonard Blussé over het Kong Koan Archief, het archief van de Chinese Raad in Batavia in Nederlands-Indië. En een reportage over de tentoonstelling 'Slaven en schepen: Enkele reis, bestemming onbekend' in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De volkstuin Een tweeluik over de geschiedenis van de volkstuin in Nederland, afl. 2 Vanaf het eind van de jaren '50 worden er op de volkstuinen minder groentes verbouwd en wordt de tuin steeds meer een siertuin. Hoe de tuin onderhouden moet worden daarover ontstaan discussies. Het begrip 'natuurlijk tuinieren' doet zijn intrede. Verder leveren tuinverenigingen een voortdurende strijd om hun bestaan. Door stadsuitbreidingen moeten complexen vaak verhuizen. En de volkstuinders maken kennis met nieuwkomers op de tuin: gezinnen, alleenstaande vrouwen en allochtonen. Tweeluik voor f 15,- (Cassette) of f 19,75 (CD) te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. De Volkstuinen. INFO: - 'Menno ter Braak 1930-1940: Sterven als een polemist'- Léon Hanssen, uitg. Balans, isbn 90 5018 528 2 - 'Archeologie in veelvoud: 50 jaar AWN'- A. Brand/E.Cordfunke, uitg. Matrijs, isbn 90 5345 198 6 - Tentoonstelling 'Slaven en schepen', Scheepvaartmuseum, Amsterdam Stichting Vrienden van het Kong Koan Archief, tel: 070-355 70 98 www.kongkoan.org - Nationaal Debat 'Critici' in oorlogstijd. Nijmegen, politiek centrum LUX, Mariënburg 38-39 donderdag 27 september, 19.30-21.30 Toegang: DFL 9 (4 euro) Gaarne reserveren (gezien grote verwachte belangstelling): Lux, 024-3221612/ na 17.00 uur: 024-3816855.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Nederlands Amerikaanse betrekkingen

vanaf 00:00:11

De betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn oud en hecht. Nederland erkende het jonge land snel en financierde de Amerikaanse revolutie aan het einde van de achttiende eeuw. In de negentiende eeuw isoleerde Amerika zich van Europa en gebeurde er weinig. Na de Tweede Wereldoorlog domineerde Amerika Nederland. De banden bleven meestal goed of neutraal, met als een van de weinige dieptepunten de oorlog in Vietnam. Paul van der Gaag spreekt met cultuurhistoricus Jaap Verheul (Universiteit Utrecht) en oud- PSP-politicus Fred van der Spek. Geluidsfragment Handen af van Vietnam.

Column van Kees Sorgdrager over ontmoetingen met helden

vanaf 00:05:48

Wie oog in oog met zijn helden komt te staan, weet nooit een zinnig woord uit te brengen. Sorgdrager over ontmoetingen met de pas overleden acteur Guus Hermus, Simon Carmiggelt en Jan Blokker. En over zijn onhandige missie om het vakantiehuisje van Blokker in Frankrijk te vinden. Bewondering kun je maar beter laten gedijen op afstand.

Menno ter Braak: schrijver en polemist in het Interbellum

vanaf 00:36:09

Schrijver Menno ter Braak had het moeilijk met alles: de dominees, de burgerij, het huwelijk, Amerika en de banaliteit van de radio. Ondraaglijk was voor hem de opkomst van Hitler in 1933. Na de Duitse inval in 1940 pleegde hij zelfmoord, een daad die hij had aangekondigd. Waarom stapte ter Braak uit het leven? Jos Palm spreekt met Leon Hanssen en oud-journalist Max Nord, jeugdvriend van Ter Braak, die de schrijver nog enkele uren voor zijn zelfgekozen dood zag. Boek: Menno ter Braak 1930-1940. Sterven als een polemist (deel 2), door: Leon Hanssen.

Archief Kong Koan: de Chinese Raad in Batavia

vanaf 01:01:54

Het Kong Koan Archief is het enige bekende archief ter wereld over Chinezen overzee. Het heeft daarom de titel Internationaal Waardevolle Collectie gekregen. Het is een archief van de Chinese Raad in Batavia, die een administratieve en maatschappelijk culturele functie had. Paul van der Gaag spreekt met Leonard Blusse, historicus en sinoloog aan de RUL. Hij is de ontdekker van het unieke archief.

Slaven en schepen: mensenhandel tussen Afrika en Amerika

vanaf 01:08:58

Het is niet eenvoudig om een beeld te geven van de slaven die vanuit Afrika naar Amerika werden verscheept. De slavernij is beschreven door slavenhandelaren en ?houders, maar nauwelijks door de slaven zelf. Ondanks deze beperking is er een tentoonstelling over de levensverhalen van alle betrokkenen bij de slavenhandel gemaakt. Een reportage van Marnix Koolhaas, die de tentoonstelling Slaven en schepen. Enkele Reis, Bestemming Onbekend in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam bezoekt. Hij spreekt met gastconservator Dirk Tang.

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) 50 jaar

vanaf 01:16:13

De Archeologische Werkgemeenschap (AWN) werd in eerste instantie in 1951 voor Westelijk Nederland opgericht. Voor de oorlog was er nauwelijks interesse voor het gebied, omdat men er van uitging dat de kuststreek archeologisch oninteressant was. De Werkgemeenschap is er voor amateur-archeologen, maar ook veel professionals werden lid. In 1964 werd het een landelijke organisatie. Paul van der Gaag spreekt met Erik Cordfunke. Boek: Archeologie in veelvoud: 50 jaar AWN, door: A. Brand en E. Cordfunke.

Spoor terug: Volkstuinen Deel 2

vanaf 01:23:37

Door stadsuitbreidingen moeten de tuinverenigingen vechten voor hun bestaan. De complexen zijn vaak gedwongen te verhuizen. Nieuwkomers als gezinnen, alleenstaanden vrouwen en allochtonen veranderen het aanzien van de volkstuin. Ook ontstaan er discussies over hoe de tuinen moeten worden onderhouden; het begrip natuurlijk tuinieren doet zijn intrede. Over de ontwikkelingen van de volkstuin op het gebied van tuinieren en de strijd om het voortbestaan na de oorlog. Deel 2 van een tweeluik. Samenstelling Astrid Nauta.

advertentie