Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. A.s. woensdag organiseert het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de VU in Amsterdam een symposium over de 'Ontwikkeling en betekenis van de ARP als stroming en partij in de Nederlandse samenleving'. Op dit symposium worden 2 boeken over de historie van de ARP en een bundel studies over het Kabinet-Kuyper gepresenteerd. Voor OVT aanleiding om het gehele eerste uur verder te wijden aan de geschiedenis van de Antirevolutionaire partij. Met o.a. de historicus en voorzitter van de Vereniging voor Christen-historici George Harinck, de politicoloog en PVDA-voorzitter Ruud Koole (zelf afkomstig uit een ARP-milieu) en de ARP-politicus Willem Aantjes. 11.00-12.00: Aandacht voor het verschijnen van het vijfde deel van het Biografisch Woordenboek van Nederland. Een reportage n.a.v. het 75-jarig bestaan van de HEMA en de expositie die daarover volgende week in de Beurs van Berlage opent. En een interview met Dik Broekman, bezorger en vinder van het reisjournaal uit 1886 van Christopher Davies 'De ontdekking van Nederland: De tocht van de SS Atalanta over de rivieren en kanalen van Nederland en Vlaanderen'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dokteren in Duitsland Een tweedelige serie over de belevenissen van medisch studenten die tijdens de tweede wereldoorlog in Duitsland tewerkgesteld zijn. Deel 2: Oorlog en bevrijding. Voor de tewerkgestelde studenten komt in de loop van 1944 de oorlog steeds dichterbij. Bombardementen en grote hoeveelheden zwaargewonden en doden maken veel indruk. Na de bevrijding is het niet voor alle studenten even makkelijk weer thuis te komen. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,00 (cassette) of f 19,75 (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: dokteren in Duitsland. - 'Een onbelicht verleden: De tewerkstelling van medisch studenten in Nazi-Duitsland (1943-1945)- H.J. Dokter e.a., uitg. Van Gorcum, isbn 90 232 3590 8 INFO: - 12/9 Symposium over de ARP - Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, VU, Amsterdam - 'De Antirevolutionaire Partij 1829-1980', uitg. Verloren, isbn 90 6550 664 0 (12/9) - 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'- De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum-J.P. Stoop, uitg. Verloren, isbn 90 6550 666 7 (12/9) - 'Jaarboek Protestantisme: Het kabinet Kuyper (1901-1905), uitg. Meinema, isbn 90 211 3837 9 (12/9) - Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 5, uitg. ING, Den Haag, isbn 90 5216 122 4 (pres. 14/9) - 'De ontdekking van Nederland: De tocht van de SS Atalanta over de rivieren en kanalen van Nederland en Vlaanderen' - Christopher Davies, uitg. Scepter, isbn 90 72653 15 7 + Expositie in kasteel Groeneveld in Baarn tot 6 oktober 2001 - Tentoonstelling '75 jaar HEMA', Beurs van Berlage, Amsterdam v.a. 15/9

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over de affaire Ton Planken 1970

vanaf 00:05:51

Het jaar 1970 kan best een omslagpunt geweest zijn in de parlementaire journalistiek, meent Kees Sorgdrager. Hij interviewde toen samen met zijn collega Ton Planken drie ministers (Roolvink, De Jong en Nelissen) en dat liep een beetje uit de hand. Planken viel ze in de rede. De ministers hadden meer eerbied van de parlementaire verslaggevers van de staatsomroep NOS verwacht. Het leidde tot een boze brief van minister Marga Klompe.

Antirevolutionaire Partij 1879-1980: een moderne protestante partij

vanaf 00:12:10

De protestante Antirevolutionaire Partij (ARP) was de eerste moderne partij van Nederland. De leden van de ARP noemden elkaar mannenbroeders. De beweging begon in 1829, de ARP als partij werd in 1879 opgericht. Anti revolutionair slaat op het gedachtegoed van de Franse revolutie, bijvoorbeeld scheiding staat en kerk. Over de grote voormannen Groen van Prinsterer, Kuyper, Zijlstra en Colijn. Paul van der Gaag en Jos Palm spreken met christen-historicus George Harinck, politicoloog Ruud Koole en Willem Aantjes, prominent ARPer tot de partij in 1980 opging in het CDA. Geluidsfragmenten De val van Kuyper (1906) van Koos Speenhoff, Bruins Slot 1961 en Biesheuvel 1967 Boek: De Antirevolutionaire Partij 1829-1980, door G. Harinck e.a. (red.) Boek: Om het volvoeren van de christelijke staatkunde. De Antirevolutionaire Partij in het Interbellum, door: J. Stoop Boek: Jaarboek Protestantisme. Het kabinet Kuyper (1901-1905)

Biografisch Woordenboek deel 5: schetsen van bekende Nederlanders

vanaf 01:01:51

Voetballer Theo Laseroms, kardinaal Alfrink, studentenleider Ton Regtien, verzetsman Jaap van der Gaag en quizmaster Willem Ruis zijn opgenomen in het vijfde deel van het Biografisch Woordenboek. Daar staan Nederlanders van enige betekenis in, die ook nog enige tijd dood moeten zijn. Ook over gebedsgenezeres Greet Hofmans en de toekomst van het Woordenboek op het internet. Paul van der Gaag praat met J. Bosmans, voorzitter van de redactiecommissie. Boek: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 5 Geluidsfragment Twee motten van Dorus

HEMA 75 jaar een warenhuis voor iedereen

vanaf 01:09:31

De befaamde worsten van de HEMA zijn zeer succesvol. Ooit verkochten ze een miljoen worsten in een week! HEMA is oorspronkelijk een afkorting van Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Marnix Koolhaas bezoekt met Frans Esselaar, die 38 jaar voor de HEMA werkt en begon als bananenverkoper. Een reportage van de Nieuwendijk te Amsterdam, waar een van de oudste filialen is gevestigd. Geluidsfragmenten Lofliedje op de HEMA van Emile van den Bosch.

Reisverslag Christopher Davies 1886: een Britse toerist in de Lage Landen

vanaf 01:16:44

De Brit Christopher Davies bezocht in 1886 per stoomschip Nederland en Vlaanderen en schreef er een reisverslag over: On Dutch Waterways. Hij vond de koeien vrij kleurloos en de meisjes van Urk prachtig. Vlaanderen vonden hij minder dan Nederland. Paul van der Gaag spreekt met Dik Broekman, vinder en bezorger van het reisjournaal uit 1886. Boek: De ontdekking van Nederland. De tocht van de SS Atlanta over de rivieren en kanalen van Nederland en Vlaanderen, door: Christopher Davies

Spoor terug: Dokteren in Duitsland Deel 2

vanaf 01:24:03

De oorlog komt in 1944 voor de in Duitsland tewerkgestelde Nederlandse medische studenten steeds dichterbij. Bombardementen en enorme hoeveelheden zwaargewonden maken grote indruk. Na de bevrijding is het niet voor alle studenten even makkelijk om naar Nederland terug te keren. Oorlog en bevrijding, deel 2 van een tweeluik. Samenstelling Paul van der Gaag, presentatie Astrid Nauta. Boek: Een onbelicht verleden. De verplichte tewerkstelling van medische studenten in Nazi-Duitsland (1943-1945), door: H.J. Dokter

advertentie