Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Deze week werd de Koersk door Nederlandse bergers geborgen. In OVT aandacht voor de historie van deze 'Hollandse Glorie': het slepen en bergen van scheepswrakken. Met oud-kapitein Piet van Eyk en Nico Ouwehand van het sleepvaartmuseum in Maassluis. Een gesprek met Max Kohnstamm (voormalig Europees topdiplomaat en particulier-secretaris van Koningin Wilhelmina) over de oorlogsdreiging in 1939 en de oorlogsdreiging nu. Kohnstamm vertelt over de Amerikaanse reakties op Hitler toen en over de Amerikaanse reakties op Osama Bin Lade nu. N.a.v. het verschijnen, op 25 oktober a.s. van het boek 'Nog is er geen oorlog', een briefwisseling uit de jaren 1938-1939 tussen Max Kohnstamm en zijn vader, Philip Kohnstamm. Philip is dan hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Max is dat jaar student geschiedenis in de Verenigde Staten. Hij bestudeert er voornamelijk de praktijk van de New Deal. De correspondentie wordt bezorgd door Dolph Kohnstamm, kleinzoon van de een en neef van de ander. 11.00-12.00: Aandacht voor de tentoonstelling 'Het gezicht van Amsterdam: Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000', in het Gemeentearchief Amsterdam. En antropoloog Fridus Steijlen doet verslag van zijn reis naar Japan waar hij onderzoek deed naar hoe Japan met zijn oorlgosverleden omgaat. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De kwestie Golub Een reconstructie van een klein incident met grote politieke gevolgen ten tijde van de koude oorlog. 1961 Het jaar van het Varkensbaaiincident en de bouw van de Berlijnse Muur. De koude oorlog op een hoogtepunt. Ook Nederland krijgt ermee te maken als de Russische biochemicus Alexei Golub op 7 oktober 1961 politiek asiel aanvraagt. Gevolg: een vechtpartij op Schiphol tussen de Russische ambassadeur Ponomarenko en de Nederlandse marechaussee, de persona non grataverklaring van de Nederlandse ambassadeur in de Sovjet-Unie en de uitwijzing van Ponomarenko. Een jaar lang worden de politieke betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Nederland bevroren. Spoor terug is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug: Golub + uitzenddatum. INFO: - 'Nog is er geen oorlog: Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938-1939- Dolph Kohnstamm, isbn 90 5629 201 3, uitg. AUP, (verschijnt 25/10), www.aup.nl - Tentoonstelling 'Het gezicht van Amsterdam: Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000', Gemeentearchief Amsterdam t/m 2/12/2001 Archiefgesprekken: 27 oktober, 1 en 17 november 2001, Gemeentearchief Amsterdam

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager: Simon Carmiggelt

vanaf 00:06:30

Sordrager was in zijn studententijd politiek actief. Hij hing rond 1959 aanplakbiljetten met de tekst Vrijheid voor Algerije op, ook aan de deur van Simon Carmiggelt. De volgende dag was daar aan toegevoegd en voor Hongarije. Het Oostblokland was in 1956 door de Sovjet-Unie onder de voet gelopen tot grote verontwaardiging van de anticommunist Carmiggelt. De man die een afkeer had van fanatisme en argwaan tegen idealisme in groepsverband respecteerde de vrijheid van meningsuiting van Sorgdrager, maar gaf daar een geheel eigen draai aan.

Bergers en slepers

vanaf 00:11:48

De Nederlandse bergers hebben een zekere internationale reputatie. De kernonderzeeër Koersk werd pas geborgen door de Nederlandse bedrijven Mammoet en Smit Internationale. De bedrijfstak ontstond in de negentiende eeuw. Vooral na de Tweede Wereldoorlog en rond andere internationale conflicten was er veel werk. Annelies van der Goot praat met oud-kapitein Piet van Eijk en Nico Ouwehand van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis. Ook over het legendarische schip De Zwarte Zee. Geluidsfragmenten Zwarte Zee 1946, Stoney Point 1957 en Zeemanslied van Koos Speenhoff.

Correspondentie tussen Max Kohnstamm en Philip Kohnstamm

vanaf 00:34:37

In 1938-39 bestudeerde de Amsterdamse student Max Kohnstamm in de Verenigde Staten de New Deal van president Roosevelt. In die periode schreef hij brieven aan zijn vader Philip Kohnstamm (1875-1951), die hoogleraar was aan de universiteit van Amsterdam. De brieven gingen voor een deel over de naderende oorlogsdreiging. Hitler kon gewoon zijn gang gaan en Amerika bleef passief. Jos Palm spreekt met Max Kohnstamm (1914), voormalig Europees topdiplomaat. Ook over de Amerikaanse reacties op Bin Laden en Afghanistan nu. Nog is er geen oorlog. Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938-1939, door: Dolph Kohnstamm.

De Volkstellingen op CD-ROM

vanaf 01:01:02

Alle volkstellingen die sinds 1795 zijn gehouden zijn door het CBS op cd-rom verzameld en uitgegeven. Peter Doorn legt uit wat er allemaal te vinden is op de schijfjes.

Antropoloog Fridus Steijlen in Japan

vanaf 01:03:53

Huwelijksplichten

vanaf 01:05:46

Deze week kwam de plicht om als getrouwd stel samen te wonen te vervallen. Hierom vraagt Kees Slager aan Jaap Doek. welke huwelijksplichten er nog over zijn en welke de huwelijksplichten hebben doorgemaakt.

Nieuwe Amsterdammers: van 1900 tot 2000; migranten in de stad

vanaf 01:09:17

Rond 1900 vielen mensen van niet-Nederlandse afkomst behoorlijk op in het Amsterdamse straatbeeld. Rond 2000 is dat niets bijzonders meer. Paul van der Gaag bezoekt in het Gemeentearchief Amsterdam de tentoonstelling Het gezicht van Amsterdam, nieuwe Amsterdammers gefotografeerd tussen 1900 en 2000 met samensteller Lutger Smit. Verder is het Gemeentearchief op zoek naar meer migrantenarchieven.

FOUT Spoor Terug: De gedroomde eeuw 43 - Republik Maluku Selatan

vanaf 01:13:46

Het Spoor terug - De kwestie Golub

vanaf 01:17:02

Op 7 oktober 1961 besloot de 35-jarige Russische toerist Alexei Golub asiel aan te vragen in Nederland. Hij was met zijn vrouw en een gezelschap Russen twee weken op vakantie in de Benelux. In het jaar 1961 is de koude oorlog op een hoogtepunt. De mislukte invasie van het Cuba van Fidel Castro en de bouw van de Berlijnse Muur zorgen voor grote internationale spanning. De asielaanvraag van de biochemicus Golub verkilde de betrekkingen tussen Nederland en de Sovjet-Unie aanzienlijk en had een incident op Schiphol tot gevolg. Samenstelling Gerard Leenders, presentatie Astrid Nauta.

advertentie