Beluister hier een fragment over de actualiteit van Erasmus (OVT 18 november 2001 uur 1, 22.5 min.)

Beluister hier een fragment over de actualiteit van Erasmus (OVT 18 november 2001 uur 1, 22.5 min.)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Het Efraïm genootschap voorspelt het einde der tijden voor 21 november 2001. Dit is niet de eerste keer dat een godsdienstig genootschap de eindtijd voorspelt. Een gesprek met kerkhistoricus Frits Broeijer over de geschiedenis van de eindtijd verwachtingen. Zijn Nederlanders Erasmianen of Calvinisten? Cultuur-historicus en Erasmuskenner Jan van Herwaarden en schrijfster Barber van der Pol over de aktualiteit van Erasmus. N.a.v. het Erasmusjaar in Rotterdam en de uitgave van zijn verzameld werk. 11.00-12.00: Aandacht voor de onlangs verschenen biografie van Antoon Coolen De verschijning van de 100ste editie van de Pyttersen Almanak. Een reportage over de Floris V die als bronzen standbeeld terugkeert naar Rijnsburg. Vrijdag wordt daar een 2 meter hoog standbeeld onthult. En aandacht voor het boek Gedane Zaken met getuigenissen uit Drente uit de vorige eeuw in 32 portretten bijeengebracht. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Recht voor Iedereen! Voor de Wet is iedereen gelijk, maar in de praktijk kost het halen van je recht meestal een hoop geld. De sociale advocatuur probeerde die leemte in de rechtshulp vanaf de jaren ' 60 te bestrijden. Niet op straat, maar in rechtswinkels en Kollektieven. Deel 2: Die bef past ons allemaal. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Recht voor iedereen (sociale advocatuur) + uitzenddatum. INFO: - 'Lieve Erasmus. Verkeren met een denker'- Barber van der Pol, uitg. Athenaeum/Polak/ van Gennep (verschijnt eind dit jaar) - 'Desiderius Erasmus, gesprekken' - vert. J. Landtsheer, uitg. Athenaeum/Polak/van Gennep, isbn 90 253 11 30 x - 'Erasmus een portret in brieven', uitg. Boom, isbn 90 5352 668 4 - 'Erasmus'- Johan Huizinga, uitg. Ad. Donker, isbn 90 6100 5051 - 'Antoon Coolen 1897-1961: biografie van een schrijver'- Cees Slegers, uitg. Stichting Historisch Contact, isbn 90 70641 63 1 - 'Gedane Zaken: De twintigste eeuw in 32 portretten'- Harry Gras/Anja Schuring, uitg. Endymion, Groningen, isbn 90 76535 02 7 + cd

advertentie