Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Het Efraïm genootschap voorspelt het einde der tijden voor 21 november 2001. Dit is niet de eerste keer dat een godsdienstig genootschap de eindtijd voorspelt. Een gesprek met kerkhistoricus Frits Broeijer over de geschiedenis van de eindtijd verwachtingen. Zijn Nederlanders Erasmianen of Calvinisten? Cultuur-historicus en Erasmuskenner Jan van Herwaarden en schrijfster Barber van der Pol over de aktualiteit van Erasmus. N.a.v. het Erasmusjaar in Rotterdam en de uitgave van zijn verzameld werk. 11.00-12.00: Aandacht voor de onlangs verschenen biografie van Antoon Coolen De verschijning van de 100ste editie van de Pyttersen Almanak. Een reportage over de Floris V die als bronzen standbeeld terugkeert naar Rijnsburg. Vrijdag wordt daar een 2 meter hoog standbeeld onthult. En aandacht voor het boek Gedane Zaken met getuigenissen uit Drente uit de vorige eeuw in 32 portretten bijeengebracht. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Recht voor Iedereen! Voor de Wet is iedereen gelijk, maar in de praktijk kost het halen van je recht meestal een hoop geld. De sociale advocatuur probeerde die leemte in de rechtshulp vanaf de jaren ' 60 te bestrijden. Niet op straat, maar in rechtswinkels en Kollektieven. Deel 2: Die bef past ons allemaal. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Recht voor iedereen (sociale advocatuur) + uitzenddatum. INFO: - 'Lieve Erasmus. Verkeren met een denker'- Barber van der Pol, uitg. Athenaeum/Polak/ van Gennep (verschijnt eind dit jaar) - 'Desiderius Erasmus, gesprekken' - vert. J. Landtsheer, uitg. Athenaeum/Polak/van Gennep, isbn 90 253 11 30 x - 'Erasmus een portret in brieven', uitg. Boom, isbn 90 5352 668 4 - 'Erasmus'- Johan Huizinga, uitg. Ad. Donker, isbn 90 6100 5051 - 'Antoon Coolen 1897-1961: biografie van een schrijver'- Cees Slegers, uitg. Stichting Historisch Contact, isbn 90 70641 63 1 - 'Gedane Zaken: De twintigste eeuw in 32 portretten'- Harry Gras/Anja Schuring, uitg. Endymion, Groningen, isbn 90 76535 02 7 + cd

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Gedane zaken

vanaf 00:00:05

Column van Kees Sorgdrager: niveau van journalistiek

vanaf 00:05:36

Beluister hier een fragment n.a.v. de Erasmus tentoonstelling (OVT 18 februari 2001 uur 2, 7 min.)

vanaf 00:08:38

Eindtijdverwachtingen

vanaf 00:10:39

Voor het Efraïm-genootschap was de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september geen verrassing. De leider van het genootschap, J. van Geene voorspelde eerder de gebeurtenis in de VS en de zeven magere jaren die daarop volgen. Van Geenes uitverkoren volgelingen worden nog voor het einde van dit jaar door God opgehaald om pas na afloop van de magere jaren veilig en wel terug te keren op aarde. Op 21 november zullen zij per vurige wagen naar de hemel en God opstijgen. Een gesprek met kerkhistoricus Frits Broeijer over de geschiedenis van de eindtijd verwachtingen.

Beluister hier een fragment over de actualiteit van Erasmus (OVT 18 november 2001 uur 1, 22.5 min.)

vanaf 00:33:58

Gedane zaken: beroepen in Drenthe

vanaf 01:05:03

In 32 portretten, van bakker tot boer en van Vroedvrouw tot onderwijzer, de levensverhalen van Drenthen in de vorige eeuw. Hun levens omspanden een groot deel van die eeuw en vormen zodoende een doorsnede van de twintigste-eeuwse samenleving. En dan met name van de Drentse plattelandsgemeenschap en van een aantal oude beroepen. Een gesprek met een van de makers van het boek, Anja Schuring.

Standbeeld van Floris V

vanaf 01:11:32

Liggen de resten van Floris V begraven in Rijnsburg? Vanaf vrijdag 16 november staat hier in ieder geval zijn standbeeld zoveel is zeker. Maar waarom een twee meter hoog, zeer kostbaar standbeeld van een dertiende-eeuwse man waarvan vrijwel niemand meer weet wie het was. Een reportage over hoe Floris V bronzen standbeeld terugkeert naar Rijnsburg en over het waarom.

De honderdste editie van de Pyttersen Almanak

vanaf 01:18:37

Als het niet in de Pyttersen staat, dan bestaat het niet. Het bekende boek brengt bij zijn honderdste editie een jubileumboekje uit. Een gesprek met hoofdredacteur Alice Garidsen over de geschiedenis van de Almanak.

Het Spoor terug: Recht voor Iedereen!

vanaf 01:22:40

Voor de Wet is iedereen gelijk, maar in de praktijk kost het halen van je recht meestal een hoop geld. De sociale advocatuur probeerde die leemte in de rechtshulp vanaf de jaren 60 te bestrijden. Niet op straat, maar in rechtswinkels en Collectieven. Deel 2: Die bef past ons allemaal.

advertentie