Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. De onderwijsinspectie in Nederland bestaat 200 jaar. De onderwijshistoricus Nan Dodde beschreef de geschiedenis van de onderwijsinspectie in het boek 'Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001'. Een gesprek met Nan Dodde. Verder aandacht voor het verschijnen van het honderdste deel in de reeks werken van de Linschoten-Vereeniging. Deze Vereeniging werd in 1908 opgericht met als doel belangrijke historische Nederlandse reis- en landbeschrijvingen uit te geven. Het honderdste deel doet verslag van een van de vroege reizen naar de Oost in het boek 'Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603', bezorgd door Perry Moree. Een gesprek met Perry Moree en VOC-historicus Femme Gaastra en oud-secretaris van de Linschoten Vereeniging. 11.00-12.00: Aandacht voor de kwestie Geesje Bleeker, een vrouw die onterecht werd beschuldigd van verraad in de Tweede Wereldoorlog. Zo bleek 56 jaar na dato na een toevallige ontdekking van de Historische Vereniging in het Drentse Beilen. Het ging om verraad van de illegale radiozender in Drijber. Een reportage over de toga in Nederland, n.a.v. het verschijnen van het boek 'De komst van de toga', een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898 van dr. M.J. Aalders Een gesprek met Agnes Amelink over haar zojuist verschenen boek 'De gereformeerden' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Recht voor Iedereen! Voor de Wet is iedereen gelijk, maar in de praktijk kost het halen van je recht meestal een hoop geld. De sociale advocatuur probeerde die leemte in de rechtshulp vanaf de jaren ' 60 te bestrijden. Niet op straat, maar in rechtswinkels en Kollektieven. Deel 1: Gymschoenen onder een Toga Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT:Recht voor iedereen + uitzenddatum. INFO: - 'Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001', - dr. N.L. Dodde, isbn 90 5910 012 3, uitg. SDU - 'Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603' -Perry Moree, isbn 90 5730 171 7, uitg. Walbug Pers - 'De gereformeerden' - Agnes Amelink, isbn 90 351 2261 5, uitg. Bert Bakker - 'De komst van de toga' - dr. M.J. Aalders, isbn 90 5166 857 0, uitg. Eburon

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

De geschiedenis van de onderwijsinspectie

vanaf 00:06:10

Herinnert u zich van de lagere school die man in pak op dat te kleine kinderstoeltje achter in de klas? De onderwijzer voor de klas werd er zenuwachtig van. Een bekend beeld. Aan het begin van de 19de eeuw, met de toenemende verstedelijking, ontstond in het gemeentebestuur behoefte aan controle op, in eerste instantie vooral de kwaliteit van de Latijnse scholen van de eigen kinderen. Met het samengaan van de zeven provinciën tot het Koninkrijk der Nederlanden werd eenheid in het onderwijs belangrijk voor de eenheid van het Koninkrijk. Hoewel er ook al voor 1801een onderwijsinspectie vanuit de kerk bestond, werd er pas na die tijd volgens een vast kader gewerkt. Annelies van der Goot spreekt met de schrijver van het boek een speurtocht naar samenhang. Nan Dodde over de geschiedenis van de onderwijsinspectie. Boek: Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001 door dr. N. Dodde.

De Linschoten-Vereeniging: Nederlandse reis- en landbeschrijvingen

vanaf 00:31:19

Dodos en galjoenen, over een reis naar Oost-indië van een schip met de naam Gelderland verteld het honderdste deel in de reeks werken van de Linschoten-Vereeniging. De Vereeniging werd in 1908 opgericht met als doel de belangrijke historische Nederlandse reis- en landbeschrijvingen uit te geven. Aan het begin van de twintigste eeuw was men erg enthousiast over het grootse Hollandse verleden. In dat klimaat kon een traditie bronnen uit te geven ontstaan. Hoewel de Linschoten vereeniging nooit erg bekend is geworden, sloten veel elite-figuren zoals Stork en Huizinga zich aan. Gerard Leenders spreekt met de bezorger van het boek Perry Moree en VOC-historicus Femme Gaastra. Boek: Dodos en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603, door Perry Moree.

Geesje Bleeker

vanaf 01:02:14

Tijdens de oorlog werd het schaarse nieuws uit Engeland en van het Nederlandse verzet verspreid door illegale radiozenders zoals de zender in het Drentse plaatsje Drijber. In 1944 werd de radiozender verraden en de aanwezige verzetslieden opgepakt en gevangen gezet. Onder hen bevond zich Geesje Bleeker. Na afloop van de oorlog werd zij er van verdacht de radiozender in Drijber te hebben verraden. Op verraad stond de doodstraf. Een vonnis dat later in levenslang werd omgezet zodat Geesje Bleeker uiteindelijk in 1960 vrij kwam. Dit jaar ontdekte de Historische Vereniging Beilen in het archief materiaal waaruit blijkt dat ze het verraad van de radiozender niet op haar geweten heeft. Kan Geesje Bleeker 56 jaar na dato alsnog worden gerehabiliteerd? Annelies van der Goot spreekt met de eindredacteur van deel III van Beilen in de oorlog, Gerben Dijkstra. Boek: Geesje Bleeker speelt de rol van Silvia in: Reis door de nacht van Anne de Vries. Boek: Beilen in de oorlog van de Historische Vereniging Beilen

De komst van de toga

vanaf 01:10:28

De gereformeerden

vanaf 01:18:00

Spoor terug: Recht voor Iedereen!

vanaf 01:25:45

De advocaat als de publiciteitsgeile slippendrager van de crimineel. Dat is wel eens anders geweest. Het zijn de jaren zestig en zeventig. Conservatief Nederland wordt geschokt door provos, kabouters, dolle minas en hippies. De wereld van de advocatuur lijkt lang veilig voor het langharig gevaar, maar uiteindelijk krijgt de geest van de jaren zestig ook vat op de rechtenstudenten. Iedereen heeft recht heeft op verdediging maar dit recht blijkt vooral theoretisch Een aantal advocaten richten het Amsterdams advocaten Kollectief (AAK) op en stellen zich in dienst van de laagst betaalden. Ze willen de kleine man geven waar hij grondwettelijk recht op heeft. Een groep Tilburgse rechtenstudenten richt een soort EHBO-post voor juridische problemen op. In deze eerste rechtswinkel krijgt men gratis advies. Studenten leggen hier tijdens het spreekuur uit wat er precies in het vonnis staat en wat in de minstens zo onbegrijpelijke brief van de eigen advocaat Ineke de Jong en Marnix Koolhaas spreken met Tom Hogenboom, Marinus de Jong, Vos de Kort en Paul Peters over hun aandeel in de strijd voor rechtvaardigheid. Deel 1: Gymschoenen onder een Toga.

advertentie