Haarlemse burgers in de Gouden eeuw

boek - 17de eeuw - stad