Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de presentatie van het ontwerp verkiezingsprogramma van Leefbaar Nederland een gesprek met historicus Koen Vossen over de voorgangers van Leefbaar Nederland en de lessen die Leefbaar Nederland uit hun geschiedenis kan trekken. Koen Vossen werkt aan een proefschrift over kleine politieke partijen die hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen tussen 1918 en 1967. Verder historicus Anton van Hooff over de vraag of het optreden van de Amerikanen nu te vergelijken is met dat van de Romeinen tijdens het Romeinse Rijk. Dit n.a.v. zijn artikel in het Historisch Nieuwsblad onder de titel 'Amerikanen zijn net Romeinen'. 11.00-12.00: Korte aankondiging van de film 'Lord Parkinson' van Ineke Hlhorst over Arie Kleijewegt en zijn ziekte van Parkinson. Een reportage n.a.v. de opening van het Noordzeekanaal 125 jaar geleden op 1 november door Koning Willem III met een overgeleverd ooggetuigenverslag van de commandant van de Stelling Amsterdam. Een gesprek met Paul van der Put, bezorger van het boek 'Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat uit Indië (1949-1950), Alexander Roelofs'. En aandacht voor Duitse instelling. Barov - Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen in Berlijn. Na de joodse tegoeden (LIRO), de uitkeringen aan dwangarbeiders is er nu een nieuwe categorie burgers en bedrijven die aanspraak kunnen maken op een vergoeding. In een advertentie, onlangs geplaatst in een aantal Nederlandse kranten worden mensen indien zij in 1945 een tegoed hadden op een Duitse bank, opgeroepen hun claim in te dienen. In dat jaar bevroren de bezettingsautoriteiten deze tegoeden namelijk. In tegenstelling tot de tegoeden in West-Duitsland hebben ze Oostduitse autoriteiten zich nooit iets gelegen laten liggen aan de rechthebbenden. Sinds de hereniging van Duitsland stelt de Barov die tegoeden ter beschikking. In OVT een kleine telefonische ronde langs rechthebbenden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Een portret in 2 delen van Alam Darsono. Alam Darsono werd in 1928 geboren in Moskou als zoon van Indonesische ballingen uit Nederlands-Indië. Zijn vader, leider van de Partai Kommunis Indonesia, raakte als opposant van Stalin in onmin en verhuisde naar Berlijn, waar zijn moeder overleed. Alam groeide op in een gezin van Duitse communisten, na de machtsovername door Hitler in een gezin van joodse socialisten in Amsterdam. Deel 1: Raden Darsono en Stalin Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Alam Darsono + uitzenddatum. INFO: - Historisch Nieuwsblad: 'Amerikanen zijn net Romeinen' - Anton van Hooff, oktober 2001, nr. 8 - 'Pax Romana: Een studie van het Romeinse imperialisme' - Anton van Hooff, 1971 (alleen nog in bibliotheken) - Het Noordzeekanaal 1863-1883: De geschiedenis van een concessie - W.A. Sinnighe Damsté - Tentoonstelling 'Van Pieren en Sluizen', De eerste foto's van het Noordzeekanaal 1868-1895, 13 oktober 2001 t/m 13 januari 2002, Teylersmuseum, Haarlem - 'Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat uit Indië (1949-1950), Alexander Roelofs', bezorgd door Paul van der Put, isbn 90 70812 12 6, Walburg Pers - Film 'Lord Parkinson' over Arie Kleijwegt: dinsdag 30 oktober 2001, Nederland 1 , 22.20-22.44 uur. - Barov-Bundesamt:http:// www. barov.bund.de

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over Leefbaar Nederland

vanaf 00:06:30

Jan Nagel presenteerde in het Haagse Nieuwspoort zijn boek Boven het maaiveld. De dag daarvoor had zijn partij Leefbaar Nederland Pim Fortuyn als lijstrekker aanbevolen. De boekpresentatie werd dus al snel een publiciteitsoffensief voor de partij. Maar wat beweegt de Jan Nagel, die zo lang succesvolle programmas voor de VARA maakte? Ook over de aanwezigheid van dagbladcolumnisten Martin Bril (Volkskrant) en Frits Abrahams (NRC) die elkaar aankeken als vrouwen die op een feest dezelfde jurk blijken te dragen.

Kleine politieke partijen: de voorgangers van Leefbaar Nederland

vanaf 00:12:40

Nieuwe politieke partijen zetten zich altijd af tegen de politiek. Ze verwachten grote dingen staatkundige vernieuwingen, bijvoorbeeld de verandering van de Kieswet. Tussen 1918 en 1967 werden er 153 nieuwe partijen opgericht, waarvan er 26 de Tweede Kamer haalden. Voor 1935 was de drempel niet erg hoog: er waren slechts 25 handtekeningen nodig om deel te nemen aan de verkiezingen. Over bekende nieuwelingen als de Boerenpartij, NSB, D66, CPN en SGP, maar ook de minder bekende Landsbelangen, Rapalje, de Economische Bond, Progressief Rechts en zelfs een artiestenpartij. Paul van der Gaag praat met Koen Vossen, die werkt aan een proefschrift over kleine partijen in Nederland tussen 1918 en 1967. Kees Sorgdrager praat ook mee. Geluidsfragmenten: boer Koekoek 1963, H. van Mierlo 1966, Henk Westbroek, en Politiek van Bram Vermeulen

Het Amerikaanse Imperium en het Romeinse Rijk

vanaf 00:38:59

De geschiedenis van Amerika heeft overeenkomsten met die van het Romeinse Rijk. Ze werden gevormd door een lange zware strijd. Rome vocht tegen Hannibal en Carthago, Amerika tegen Hitler en Stalin. Rome liet de bondgenoot Saguntum (in Spanje) in 219 v. Chr. in de steek, Amerika Tsjecho-Slowakije bij Munchen 1938. Rome redde het oude Griekenland, Amerika het oude Europa. En heeft Spartacus iets weg van Bin Laden? Jos Palm spreekt met classicus Anton van Hooff, naar aanleiding van zijn artikel Amerikanen zijn net Romeinen (Historisch Nieuwsblad, 2001-7).

advertentie