Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager N.a.v het a.s. staatsbezoek van koningin Beatrix aan Rusland een gesprek met de hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut in Amsterdam over de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze week verschijnt het proefschrift 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)'van Gerrit Voerman. Een gesprek met hem over deze enorme invloed van het Sovjet-bewind op de CPN in deze periode. 11.00-12.00: Een gesprek met Hylke Speerstra over zijn boek 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers'. Een reportage over de stichting Historische Streekproef Nederlandse bevolking, gehuisvest in het IISG en een oproep in het kader van een oral history project "Sprekend Humanisme" op zoek naar mensen die actief zijn geweest in de vooroorlogse Jongeren Vredes Actie (JVA). Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Van opiumkit tot heroïnebunker Toen juni 1925 de opiumwet van kracht werd bevroedden de opstellers niet dat in 2001 zwaar bepantserde auto's van de firma Brinks kilo's heroïne door Nederland vervoeren. Dat de heroïne gratis wordt verstrekt zal men destijds al helemáál absurd hebben gevonden. Toch wordt heroïne tegenwoordig in auto's met opschrift 'Waardetransport' bij instellingen voor verslavingszorg afgeleverd. Hoe heeft het zover kunnen komen? Verslaafden , buurt bewoners en andere direct betrokkenen over hun belevingswereld in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Tweeluik te bestellen door overmaking van f 15,0 (cassette) of f 19,75 (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug 3 en 10 juni 2001. INFO: 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)' - Gerrit Voerman, uitg. Veen, isbn 90 204 5638 5 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers' - Hylke Speerstra, uitg. Contact, isbn 90 254 1742 6 Humanistisch Archief, Utrecht, tel: 030-239 01 97 of tel: 030-239 01 72, e-mail: p.edelman@uvh.nl website: http://www.uvh.nl/archief Historische Streekproef Nederlandse bevolking, IISG, Amsterdam, tel: 020 - 668 58 66

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager

vanaf 00:05:49

.: 'Politieke participatie gaat veel minder via de ratio dan we meestal denken'. De democratisch-socialistische Studentenvereniging Politeia was meer een gezelligheidvereniging dan een revolutionaire partij. Kees Sorgdrager vertelt over zijn herinneringen aan zijn lidmaatschap van Politeia van 1958 en 1961, geïnspireerd door de dissertatie van Dennis Bos, 'Waarachtige Volksvrienden'. Fragment OVT 3 juni 2001 uur 1 (6 min.)

Column van Kees Sorgdrager over politiek activisme en Politeia

vanaf 00:05:49

participatie gaat veel minder via de ratio dan we meestal denken. De democratisch-socialistische Studentenvereniging Politeia was meer een gezelligheidvereniging dan een revolutionaire partij. Kees Sorgdrager vertelt over zijn herinneringen aan zijn lidmaatschap van Politeia van 1958 en 1961, geïnspireerd door de dissertatie van Dennis Bos, Waarachtige Volksvrienden.

Nederlands-Russische betrekkingen

vanaf 00:12:30

Het temperament van Beatrix komt misschien van haar Russische voorouders. Zij bezoekt juni 2001 Rusland, het eerste officiële staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan dit land. Hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut te Amsterdam spreekt over de Nederlands-Russische betrekkingen. Interview van Paul van der Gaag. Geluidfragment: volkslied Sovjet Unie Fragment OVT 3 juni 2001 uur 1 (24 min.)

Nederlands-Russische betrekkingen: bezoek koningin aan Rusland

vanaf 00:12:30

Het temperament van Beatrix komt misschien van haar Russische voorouders. Zij bezoekt juni 2001 Rusland, het eerste officiële staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan dit land. Hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut te Amsterdam vertelt over de Nederlands-Russische betrekkingen. Interview van Paul van der Gaag. Geluidfragment volkslied Sovjet Unie

De CPN en de Comintern

vanaf 00:36:25

Gerrit Voerman werd in zijn studententijd benaderd door de BVD, vanwege zijn belangstelling voor het communisme. Voerman weigerde voor de BVD te werken, maar bleef geïnteresseerd in het onderwerp. Die fascinatie is uiteindelijk bekroond met een zeer dik proefschrift over de CPN en de Communistische Internationale (Comintern). Door middel van deze organisatie kreeg de Sovjet Unie in de jaren twintig steeds meer invloed op de CPN. De onafhankelijke partij kwam steeds meer onder de directe invloed van Moskou. Interview van Hans Olink. 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)' – Gerrit Voerman Fragment OVT 3 juni 2001 uur 1 (20 min.)

De Nederlandse communisten en de Komintern

vanaf 00:36:25

Gerrit Voerman werd in zijn studententijd benaderd door de BVD, vanwege zijn belangstelling voor het communisme. Voerman weigerde voor de BVD te werken, maar bleef geïnteresseerd in het onderwerp. Die fascinatie is uiteindelijk bekroond met een zeer dik proefschrift over de relatie tussen Communistische Partij Nederland (CPN) en de Communistische Internationale (Komintern). Door middel van deze organisatie kreeg de Sovjet Unie in de jaren twintig steeds meer invloed op de CPN. De onafhankelijke partij kwam steeds meer onder de directe invloed van Moskou. Interview van Hans Olink. Boek: De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930) van Gerrit Voerman

Jongeren Vredes Actie (JVA)

vanaf 01:02:00

Het modern Humanisme heeft belangrijke maar vrij onbekende wortels in de vooroorlogse periode. In het kader van oral history project Sprekend Humanisme is Pieter Edelman daarom op zoek naar mensen die actief zijn geweest in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een vooroorlogse humanistische organisatie. Interview van Paul van der Gaag.

Historische Steekproef Nederland (HSN)

vanaf 01:09:15

De doorsnee negentiende-eeuwse burger is een onbekende bekende. Aan de ene kant is er veel informatie in de overheidsarchieven van na 1812 te vinden. Aan de andere kant zijn al die individuele gegevens op geen enkele manier geordend. Om historici behulpzaam te zijn, is de Stichting Historische Steekproef Nederlandse Bevolking al tien jaar bezig met het tot leven wekken van 77.000 negentiende-eeuwers. Marnix Koolhaas ging naar het in het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam gevestigde hoofdkantoor en sprak met het hoofd van de HSN, Kees Mandemakers. Fragment OVT 3 juni 2001 uur 2 (8 min.)

Historische Steekproef Nederland (HSN) en de negentiende-eeuwse burger

vanaf 01:09:15

De doorsnee negentiende-eeuwse burger is een onbekende bekende. Aan de ene kant is er veel informatie in de overheidsarchieven van na 1812 te vinden. Aan de andere kant zijn al die individuele gegevens op geen enkele manier geordend. Om historici behulpzaam te zijn, is de Stichting Historische Steekproef Nederlandse Bevolking al tien jaar bezig met het tot leven wekken van 77.000 negentiende-eeuwers. Marnix Koolhaas ging naar het in het IISG te Amsterdam gevestigde hoofdkantoor en sprak met het hoofd van de HSN, Kees Mandemakers. Een reportage.

Verhalen van oude schippers

vanaf 01:17:31

Het harde leven van de echte schippers. Hylke Speerstra verzamelde jarenlang de verhalen van een schippersgeneratie, die nog met zeilboten voer en de wal op moest om de boot te trekken als de wind tegenzat. Interview van Paul van der Gaag. Boek: De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers: Hylke Speerstra. Geluidsfragment van schipper Gerrit de Jonge.

Verhalen van oude schippers

vanaf 01:17:31

Het harde leven van de 'echte' schippers. Hylke Speerstra verzamelde jarenlang de verhalen van een schippersgeneratie, die nog met zeilboten voer en de wal op moest om de boot te trekken als de wind tegenzat. Interview van Paul van der Gaag. 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers' Hylke Speerstra Geluidsfragment uit 'Het Spoor terug' van schipper Gerrit de Jonge Fragment OVT 3 juni 2001 uur 2 (10 min.)

Spoor terug: Van opiumkit tot heroïnebunker deel 1

vanaf 01:28:08

De invoering van de Opiumwet in 1925 in Nederland kan onmogelijk de bedoeling gehad om de huidige drugscultuur te laten ontstaan waarin bijvoorbeeld de verstrekking van methadon door artsen een normaal verschijnsel is. Hoe heeft het zover kunnen komen? Over de opkomst van drugs in de jaren zestig. Verslaafden, buurtbewoners en anderen spreken over het ontstaan van de drugswereldjes in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Samenstelling Peter Meijwes, presentatie Astrid Nauta.

Spoor terug: van opiumkit tot heroïnebunker. deel 1

vanaf 01:28:08

De invoering van de Opiumwet in 1925 in Nederland kan onmogelijk de bedoeling gehad om de huidige drugscultuur te laten ontstaan. Waarin bijvoorbeeld de verstrekking van methadon door artsen een normaal verschijnsel is. Hoe heeft het zover kunnen komen? Over de opkomst van drugs in de jaren zestig. Verslaafden, buurtbewoners en anderen spreken over het ontstaan van de drugswereldjes in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Samenstelling Peter Meijwes, presentatie Astrid Nauta. Fragment OVT 3 juni 2001 uur 2 (29,5 min.)

advertentie