Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de historicus H.W. von der Dunk Zaterdag wordt in diverse speeltuinen in Nederland hun eeuwfeest gevierd en het 70 jarig bestaan van de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties). Een gesprek met Peter Selten, auteur van het boek 'Af en toe met pa en moe: De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995' en Gerard de Schepper (voorzitter van een Amsterdamse speeltuinvereniging) over de geschiedenis van de speeltuinen in Nederland. En verder een gesprek met Marleen de Vries over haar verschenen proefschrift 'Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800'. 11.00-12.00: Een reportage van Hennah Draaibaar uit Suriname over het graf van priester Peerke Donders in de bouwvallige kathedraal St. Paulus en Petrus in Paramaribo. Verder een reportage over de Amsterdamse Ijzerwarenhandel Gunters en Meuser n.a.v. het verschijnen van hun jubileumuitgave 'De geschiedenis van een Amsterdamse Ijzerwarenhandel '1826-2001'. Een gesprek met de criminologe Elizabeth Lissenberg over de geschiedenis van de gevangeniskleding n.a.v. het bericht dat jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda als laatste in ons land de verplichte gevangeniskleding afschaft. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Jaap Penraat, deel 1 Een tweeluik over Jaap Penraat, held van Amsterdam en Amerika. Niet lang geleden verscheen een boek van Jaap Penraat, de Amsterdamse industrieel ontwerper en architect, die in de jaren ' 50 naar Amerika emigreerde.Op het eerste gezicht verdween hij uit angst voor een nieuwe wereldoorlog, nadat Rusland Hongarije in 1956 binnenviel. Hij bleef onbekend in Amerika tot zijn heldhaftig oorlogsverleden, hij hielp Joden in de tweede wereldoorlog, enkele jaren geleden in de kranten verscheen. Wilt u dit tweeluik bestellen stort dan f 15,- (cassette) of f 19.75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Jaap Penraat. INFO: - CD: H.W. von der Dunk. Te bestellen door overmaking van f 19,75 op giroummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: columns H.W. von der Dunk. - 'Af en toe met pa en moe: De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995', uitg. de Tijdstroom, isbn 90 352 16055 9 (1996), verkrijgbaar bij NUSO in Utrecht - Eeuwfeest speeltuinverenigingen, inlichtingen NUSO, tel: 030-254 48 80 of www.nuso.nl - 'Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800' - Marleen de Vries , uitg. Vantilt, isbn 90 75697 49 x - 'Gunters en Meuser: De geschiedenis van een Amsterdamse Ijzerwarenhandel, 1826-2001', uitg. Gunters en Meuser, Amsterdam, www.guntersenmeuser.nl - vanaf 29 juni a.s. opening byzondere expositie in de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam over het ijzerwarenbedrijf Gunters en Meuser. - Stichting Help Peerke Donders, gironummer 884 Tilburg, http://kathedraal.suriname.nl - Forging Freedom: A True Story of Heroism During the Holocaust, published by G.P. Putnam's Sons. Auteur: Hudson Talbott. Boek over Jaap Penraat.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van H.W. von der Dunk

vanaf 00:05:50

De column van H.W. von der Dunk, 'Het autisme van de regelaars'. Hij spreekt over de schaduwkanten van het poldermodel in Nederland. Fragment OVT 17 juni 2001 uur 1 (6,5 min.)

Column van H.W. von der Dunk over het poldermodel

vanaf 00:05:50

De column van H.W. von der Dunk, Het autisme van de regelaars. Hij spreekt over de schaduwkanten van het poldermodel in Nederland.

Geschiedenis van speeltuinen in Nederland

vanaf 00:12:43

Honderd jaar geleden werd de eerste speeltuinvereniging door scheepstimmerman Uilke Jan Klaren (vader Klaren) opgericht. Speeltuinen werden vanaf die tijd steeds meer door buurtbewoners gerund, in plaats van door de burgerij. Gesprek naar aanleiding van het eeuwfeest van diverse Nederlandse speeltuinen en van het zeventigjarige bestaan van de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties). Interview van Paul van der Gaag met auteur Peter Selten en met Gerard de Schepper, voorzitter van een speeltuinvereniging. Boek: Af en toe met pa en moe. De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995, door: Peter Selten.

Geschiedenis van speeltuinen in Nederland

vanaf 00:12:43

Honderd jaar geleden werd de eerste speeltuinvereniging door scheepstimmerman Uilke Jan Klaren ('vader' Klaren) opgericht. Speeltuinen werden vanaf die tijd steeds meer door buurtbewoners gerund, in plaats van door de burgerij. Gesprek naar aanleiding van het eeuwfeest van diverse Nederlandse speeltuinen en van het zeventigjarige bestaan van de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties). Interview van Paul van der Gaag met auteur Peter Selten en met Gerard de Schepper, voorzitter van een speeltuinvereniging. 'Af en toe met pa en moe: De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995' – Peter Selten Eeuwfeest speeltuinverenigingen, inlichtingen NUSO, tel: 030-254 48 80 of www.nuso.nl Fragment OVT 17 juni 2001 uur 1 (24 min.)

Letterkundige genootschappen in Nederland

vanaf 00:37:04

Dichtkunst in de 18e eeuw had politieke en morele bedoelingen. In de gedichten stonden verborgen politieke boodschappen. De letterkundige genootschappen verzetten zich tegen het verval van de natie, die ze wilden 'beschaven'. Interview van Annelies van der Goot met Marleen de Vries over haar proefschrift. ‘Beschaven. Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800' – Marleen de Vries Fragment OVT 17 juni 2001 uur 1 (19,5 min.)

Letterkundige genootschappen in Nederland in de achttiende eeuw

vanaf 00:37:04

Dichtkunst in de achttiende eeuw had politieke en morele bedoelingen. In de gedichten stonden verborgen politieke boodschappen. De letterkundige genootschappen verzetten zich tegen het verval van de natie, die ze wilden beschaven. Interview van Annelies van der Goot met Marleen de Vries over haar proefschrift. Boek: Beschaven. Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800, door: Marleen de Vries.

het Begin

vanaf 01:01:36

Kathedraal Paramaribo met graf van Peerke Donders staat op instorten

vanaf 01:02:22

In de 100 jaar oude kathedraal te Paramaribo ligt de Tilburgse zaligverklaarde missionaris Peerke Donders begraven. Een groep verontruste Tilburgers zet zich in voor het behoud van de op instorten staande gebouw. Ze hebben de Stichting Help Peerke Donders opgericht om de kathedraal en om de grafsteen van hun plaatsgenoot te behouden. Reportage vanuit Suriname van Hennah Draaibaar, die met de rondleider in de kerk, de heer Grunberg, over de kathedraal sprak.

Kathedraal Paramaribo met graf van Peerke Donders staat op instorten

vanaf 01:02:22

In de 100 jaar oude kathedraal te Paramaribo ligt de Tilburgse zaligverklaarde missionaris Peerke Donders begraven. Een groep verontruste Tilburgers zet zich in voor het behoud van de op instorten staande gebouw. Ze hebben de 'Stichting Help Peerke Donders' opgericht om de kathedraal en om de grafsteen van hun plaatsgenoot te behouden. Reportage van Hennah Draaibaar, die met de rondleider in de kerk, de heer Grunberg, over de kathedraal sprak. 'Stichting Help Peerke Donders', gironummer 884 Tilburg, http://kathedraal.suriname.nl Fragment OVT 17 juni 2001 uur 2 (7 min.)

Geschiedenis gevangeniskleding

vanaf 01:09:29

Gevangenen in Nederland mogen sinds 1983 eigen kleding dragen, als eerste land ter wereld. Maar blijkbaar is dit niet overal gebeurd. In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is nu als laatste in ons land de verplichte gevangeniskleding afgeschaft. Interview van Annelies van der Goot met criminologe Elizabeth Lissenberg over de geschiedenis van kleding in de gevangenis. Fragment OVT 17 juni 2001 uur 2 (7 min.)

Gevangeniskleding helemaal afgeschaft in Nederland

vanaf 01:09:29

Gevangenen in Nederland mogen sinds 1983 eigen kleding dragen, als eerste land ter wereld. Maar blijkbaar is dit niet overal gebeurd. In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is nu als laatste in ons land de verplichte gevangeniskleding afgeschaft. Interview van Annelies van der Goot met criminologe Elizabeth Lissenberg over de geschiedenis van de gevangeniskleding.

Geschiedenis IJzerwarenhandel Gunters en Meuser

vanaf 01:16:25

Een jubileumboek over een ijzerwarenhandel in Amsterdam. De reden: het 175-jarige bestaan van ijzerhandel Gunters en Meuser en de historisch geïnteresseerde directie. Directeur Erik Olthof vertelt over de geschiedenis van een van de oudste ijzerwarenhandels van Nederland. Een reportage uit Amsterdam van Marnix Koolhaas. 'Gunters en Meuser: De geschiedenis van een Amsterdamse ijzerwarenhandel, 1826-2001' www.guntersenmeuser.nl Fragment OVT 17 juni 2001 uur 2 (7,5 min.)

IJzerwarenhandel Gunters en Meuser 175 jaar

vanaf 01:16:25

Een jubileumboek over een ijzerwarenhandel in Amsterdam. De reden: het 175-jarige bestaan van ijzerhandel Gunters en Meuser en de historisch geïnteresseerde directie. Directeur Erik Olthof vertelt over de geschiedenis van een van de oudste ijzerwarenhandels van Nederland. Een reportage uit Amsterdam van Marnix Koolhaas. Boek: Gunters en Meuser: De geschiedenis van een Amsterdamse ijzerwarenhandel, 1826-2001.

Spoor Terug: Jaap Penraat deel 1

vanaf 01:24:15

Opzienbarende verhalen over de Tweede Wereldoorlog lijken inmiddels bijna allemaal verteld te zijn. Een uitzondering daarop is het levensverhaal van Jaap Penraat. Hij emigreerde in 1956 naar Amerika en begon een leven zonder Hollands verleden. Op aandringen van zijn kleinkinderen vertelde hij uiteindelijk zijn unieke levensverhaal. Penraat bleek in de oorlog het leven van meer dan 400 joden te hebben gered. Een portret samengesteld door Anton Foek.

Spoor Terug: Jaap Penraat. deel 1

vanaf 01:24:15

Opzienbarende verhalen over de Tweede Wereldoorlog lijken inmiddels bijna allemaal verteld te zijn. Een uitzondering daarop is het levensverhaal van Jaap Penraat. Hij emigreerde in 1956 naar Amerika en begon een leven zonder Hollands verleden. Op aandringen van zijn kleinkinderen vertelde hij uiteindelijk zijn unieke levensverhaal. Penraat bleek in de oorlog het leven van meer dan 400 joden te hebben gered. Een portret samengesteld door Anton Foek. Fragment OVT 17 juni uur 2 (33 min.)

advertentie