Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met de column van de historicus prof. H.W. von der Dunk N.a.v. de MKZ-uitbraak in Friesland een gesprek met Reimer Strikwerda (auteur van diverse boeken over het stamboekvee) over de geschiedenis van het Fries stamboekvee. De staatsloterij bestaat dit jaar 275 jaar. N.a.v. dit jubileum een gesprek met historicus Dick de Boer en Arjan van 't Veer, direkteur van het kansspelmuseum, en gepromoveerd op 'de wet op de kansspelen'. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het door prins Willem-Alexander geopende oorlogsmuseum op Aruba. Een gesprek met aan Marinus Wegereef, chef protocol van de Arubaanse Regering en tevens initiatiefnemer van het nieuwe museum. Een reportage over een reünie van de 41e HUPVA, de zogeheten Hulp Verbandplaats Afdeling. Een eenheid die in Indië ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd actief was. Van de nog in leven zijnde oud-leden komt een groot gedeelte elk jaar bijeen. Dit jaar troffen de voormalige ziekenverplegers en hun chauffeurs elkaar in de Van Oudheusden-kazerne in Hilversum. Een gesprek met Dick van den Hoorn over een door hem uitgegeven boek 'Uitgewist: hoe Jan Oom verdween in nacht en nevel'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Kwaliteit is ons keurmerk Een serie met vier portretten van middenstanders 3: De laatste Tofani Het begon in 1928 met een ijscokarretje, en het werd al gauw een ijssalon. IJskoning en eigenaar van ijssalon Peppino Silvano Tofani vertelt over Michele en Antonio Tofani; de aartsvaders van het ijs-imperium Tofani in Amsterdam. Een documentaire over het hoorntje, de geheimen van ambachtelijk ijs, Gods zegen en Holland-Italie. Op cassette ( f 15,-) of cd ( 19,75) te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug: middenstanders: IJssalon Peppino + uitzenddatum. INFO: - Tentoonstelling '1726 Staatsloterij van start' t/m 29 juni 2001, Kansspelmuseum, Den Haag + Laatste nummer van het tijdschrijft Spieghel Historiael over loterijen - 'Uitgewist: hoe Jan Oom verdween in nacht en nevel' - Dick van den Hoorn, isbn 90 9014703 9. Te bestellen voor f 32,50 via bankrek. 67.11.04.586, t.n.v. D. van den Hoorn, Hoog Soeren, o.v.v. boek Jan Oom

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van H.W. von der Dunk over conservatisme

vanaf 00:05:26

Conservatisme staat de laatste tijd weer in de belangstelling, maar het is een verwarrend begrip. In Nederland is conservatisme iets negatiefs, progressiviteit is de norm. Von der Dunk over de geschiedenis van het fenomeen, het conservatieve traditionalisme van de socialisten en liberalen en de behoudende milieubeweging.

Fries stamboekvee: een succesvol keurmerk

vanaf 00:11:17

Fries stamboekvee heeft een mythische reputatie. Commercieel was dit keurmerk zeer succesvol. Toch zijn de koeien die nu zo genoemd worden nauwelijks Fries meer. Enige honderden koeien in Friesland zijn nog echt Fries. Naar aanleiding van de MKZ crisis spreekt Paul van der Gaag met Hessel Angema, melkveehouder en veefokker in Kollumerpomp. En met Reimer Strikwerda over de geschiedenis van het Friese stamboekvee. Geluidsfragment van jubileum 75 jaar Fries stamboekvee.

Staatsloterij 275 jaar

vanaf 00:32:13

In 1726 richtte de Staten Generaal van de Republiek der Zeven Provinciën een centrale loterij op, de zogenaamde Generaliteitsloterij. Hiermee begon 275 jaar geleden de geschiedenis van de staatsloterij. Paul van der Gaag interviewt historicus Dick de Boer. En spreekt telefonisch met Arjan van t Veer, directeur van het kansspelenmuseum en gepromoveerd op de wet op de kansspelen. Polygoonfragment van jubileum 250 jaar staatsloterij.

Spoor terug: Kwaliteit is ons Keurmerk deel 3

vanaf 01:00:56

Het begon in 1928 met een ijscokarretje en het werd een succesvolle ijssalon. De familie Tofani is de grondlegger van een ijs-imperium in Amsterdam. Silvano Tofani vertelt over zijn vader en oom, de geheimen van ambachtelijk ijs, Gods zegen en Holland-Italië. Aflevering 3 van een serie over middenstanders, De laatste Tofani. Samenstelling Jos Palm.

Oorlogsmuseum op Aruba

vanaf 01:03:28

Over de West kunnen we kort zijn, schreef Lou de Jong in zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. En hij wijdde er slechts enkele bladzijden aan. Toch is er een oorlogsmuseum geopend op Aruba door prins Willem Alexander. Marinus Wegereef, initiatiefnemer van het nieuwe museum, legt uit welke rol Aruba in de oorlog speelde. Interview van Paul van der Gaag. Geluidsfragment toespraak koning Wilhelmina tot de overzeese gebiedsdelen in de West.

Reünie van oorlogsveteranen Nederlands-Indië

vanaf 01:09:07

Oorlogsveteranen, die in Nederlands-Indië vochten, komen nog steeds bij elkaar. Reportage van Marnix Koolhaas over een reünie van de 41e HUPVA (Hulp Verbandplaats Afdeling). De eenheid was actief tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Het verhaal van Jan Oom: Verzet in de Tweede Wereldoorlog

vanaf 01:16:13

De stroom boeken over de Tweede Wereldoorlog blijft maar aanhouden. Dick van den Hoorn onderzocht het leven van Jan Oom, een vriend die hij kende van de marconistenschool. Oom zat in het verzet, werd opgepakt in Frankrijk en stierf in Bergen-Belsen. Interview van Paul van der Gaag Boek: Uitgewist: hoe Jan Oom verdween in nacht en nevel, door: Dick van den Hoorn.

advertentie