Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met de column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Zaterdag 5 mei wordt het startschot gegeven van de viering van het 25-jarig jubileum van de stad Almere. Een gesprek met Petra Brouwer over de plannen voor de ontwikkeling van Almere. Zij schreef het boek 'Van stad naar stedelijkheid : planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974'. Verder een gesprek met Dennis Bos die komende week promoveert op het proefschrift 'Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894'. 11.00-12.00: Een gesprek met Peter Timmer, consulent stedebouw in de regio Zuid van de Rijksdienst voor Monumentenzorg over de Mijnkoloniën, oftewel de dorpen gebouwd voor mijnwerkers in Limburg. Een reportage over het eerste Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Een gesprek met Jan Luijten over zijn artikel in het 'Derde bulletin van de Tweede Wereldoorlog 'over de ontmoeting van de Canadese sergeant Charles Kipp met de vader van Jan Luijten, op 28 oktober 1944 in Bergen op Zoom. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Jehova is mijn getuige Een driedelige documentaireserie over de geschiedenis van Jehova Getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: De aanleiding tot vervolging Als Hitler in 1933 aan de macht komt in Duitsland in 1933 zijn de Jehova's Getuigen een van de eerste organisaties die in Duitsland verboden wordt. De Bijbelvorsers, zoals ze in Duitsland genoemd worden, worden streng vervolgd omdat ze o.a. weigeren de Hitlergroet te brengen en dienst weigeren. In de Nederlandse tijdschriften van de Jehova's Getuigen verschijnen artikelen tegen Hitler en worden de wreedheden in de concentratiekampen aan de kaak gesteld, zeer tegen de zin van de Nederlandse overheid. In mei 1940 zijn de Nederlandse Jehova Getuigen voorbereidt op het ergste. Serie is te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. serie Jehova is mijn getuige. INFO: - 'Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894' - Dennis Bos, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2315 8 - 'Van stad naar stedelijkheid : planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974'- Petra brouwer (1997), uitg. NAI, Rotterdam, isbn 90-5662-053-3 - 'Derde bulletin van de Tweede Wereldoorlog ', uitg. Aspekt, isbn 90 5911 006 4 - Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde, Friesland

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

De vroege Amsterdamse socialisten

vanaf 00:00:33

Tussen de vroege Amsterdamse socialisten zaten bijzonder kleurrijke figuren. Het was bovendien een nogal lokaal fenomeen, met name geconcentreerd in de Jordaan. Familie en buurt vormden de belangrijkste bindingen tussen deze pioniersocialisten. Paul van der Gaag spreekt hierover met promovendus Dennis Bos. Boek: Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894, door: Dennis Bos.

Column van Kees Sorgdrager over de VPRO als minizuiltje

vanaf 00:04:53

De VPRO was een minizuiltje tussen de echte zuilen, en geheel bemand door vrijzinnige dominees. Kees Sorgdrager beschrijft zijn herinneringen aan de VPRO op de radio in de jaren vijftig en zestig. En constateert dat diezelfde dominees vrijwel geruisloos van het toneel verdwenen na 1968, op het moment dat een nieuwe VPRO ontstond.

Almere 25 jaar: een jonge stad in de polder

vanaf 00:11:57

Waarom hebben we zoveel moeite met Almere? Het voldoet niet aan ons beeld van een stad. En we hebben er moeite mee dat veel mensen in onze ogen banale wensen hebben. Zoals laagbouw, groen en een auto voor de deur. Annelies van der Goot interviewt Petra Brouwer over het ontstaan van een jonge stad. Boek: Van stad naar stedelijkheid: plannen en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974, door: Petra Brouwer. Geluidsfragmenten 1973 en 1976.

Mijnkoloniën in Limburg: woongebieden rond de mijnen

vanaf 01:02:48

De mijnwerkers in Limburg woonden in zogenaamde mijnkoloniën. In plaats van één stedelijk gebied werd gekozen voor afzonderlijke woongebieden in de buurt van de mijnen. Een zeldzame oplossing in Europa. Peter Timmer is consulent stedenbouw in de regio Zuid van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en wil de koloniën graag behouden. Interview van Paul van der Gaag.

Vlechtmuseum in Noordwolde

vanaf 01:08:54

Het eerste Nationaal Vlechtmuseum in het Friese Noordwolde is geopend door Jeltje van Nieuwenhoven. Een reportage van Annelies van der Goot. Zij spreekt met conservator mevrouw Tellervo Barnhoorn en vlechter Henk Diever.

Militair Charles Kipp uit Canada in Bergen op Zoom

vanaf 01:16:23

Jan Luijten ontmoet als kleine jongen de Canadees Charles Kipp tijdens de Tweede Wereldoorlog in de kelder van zijn ouderlijk huis in Bergen op Zoom. Kipp vecht daarna in een slag en de familie Luijten ziet hem niet meer terug. Vele jaren later weet Luijten Kipp in Canada terug te vinden en hoort hij wat de Canadees allemaal overkomen is. Interview van Paul van der Gaag. Artikel: Derde bulletin van de Tweede Wereldoorlog, door: Jan Luijten.

Spoor terug: Jehova is mijn getuige deel 1

vanaf 01:23:13

Jehovas getuigen in Duitsland weigerden dienst te nemen en wilden de Hitlergroet niet brengen. Ze werden één van de eerste groepen, die door de nazis na hun machtsovername in 1933 werden vervolgd. In Nederland is de beweging nog zeer klein. Maar door de ervaringen van hun Duitse geestverwanten zijn ze voorbereid op het ergste. Deel 1: De aanleiding tot vervolging. Samenstelling Gerard Leenders, presentatie Astrid Nauta.

advertentie