Ovt

Ovt

10.00-12.00: Een driedelige serie van interviews met historici. Afl. 3 Een gesprek van Jos Palm en Gerard Leenders met de Leidse historicus Ivo Schöffer (1922). De geboren Amsterdammer Schöffer vertelt over de studenten-onderduik in hartje Amsterdam en kijkt terug op de oorlog als geschiedschrijver. Ook staat hij stil bij het rapport dat zijn leven als wetenschapper veranderde: het Menten-rapport dat hij in 1979 schreef in opdracht van de regering. Sindsdien heet Schöffer 'de man die Van Agt redde '. INFO: Interview Ivo schöffer Verkrijgbaar voor f 35,- (cd) of f 27.50 (cassette) door overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT 8/7/2001 Ivo Schöffer

advertentie