Ovt

Ovt

Serie: Die jeugd van tegenwoordig Drie weken lang staan de belevenissen van de ongeorganiseerde jeugd centraal. Wat deden en dachten jongeren door de jaren heen en hoe reageerden autoriteit en clerus op hun aanstootgevend gedrag. 10.00-11.00: De dansmanie van de jaren dertig In 1931 stelt een regeringscommissie een onderzoek in naar de wijdverbreide 'danswoede'. 'Zinneprikkelende negermuziek', veelvuldige 'uithuizigheid'en de daaruit voortvloeiende 'vroegtijdige verkering' zijn volgens kerk en staat het begin van moreel verval. 11.00-12.00: Dansen in de oorlog Nadat de Duitsers steeds vaker danstenten binnenvallen op zoek naar jonge mannen, organiseert de jeugd haar eigen feesten in duistere kelders. Stiekem draaien ze Amerikaanse muziek en bekwamen ze zich in de 'Swing'. INFO: Serie 'Die jeugd van tegenwoordig' Te bestellen voor f 90,- (cd) of f 62,50 (cassette) door overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT serie De jeugd van tegenwoordig Per uur: f 19,75 (cd) of f 15,- (cassette) dan o.v.v . datum + uur

advertentie