Ovt

Ovt

10.00-12.00: Een gesprek met belijdend katholiek,en historicus Hans Bornewasser, schrijver van een standaardwerk over de KVP. Bornewasser (1924) studeerde in het roomse Nijmegen van de jaren '40/'50, en werd in 1967 hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg. Twee jaar na zijn komst werd de Tilburgse hogeschool bezet en omgedoopt in Karl Marx Universiteit. Bornewasser vertelt over zijn 20ste eeuw. Een eeuw die eindigde met de ondergang van katholieke kerk en politiek. Samenstelling: Jos Palm en Gerard Leenders INFO: - 'Katholieke Volkspartij 1945-1980' (2dl.) - J.A. Bornewasser, uitg. Valkhofpers, isbn 90 5625 003 5 (1995-2000) Interview Hans Bornewasser Verkrijgbaar voor f 35,- (cd) of f 27.50 (cassette) door overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT 8/7/2001 Hans Bornewasser

advertentie