Ovt

Ovt

Serie: Die jeugd van tegenwoordig Drie weken lang staan de belevenissen van de ongeorganiseerde jeugd centraal. Wat deden en dachten jongeren door de jaren heen en hoe reageerden autoriteit en clerus op hun aanstootgevend gedrag. 10.00-11.00: De Asfaltjeugd De losgeslagen meisjes die met Jan en alleman op stap gaan, de jongens die in de oorlog het besef van mijn en dijn verloren hebben: ze moeten weer in het gareel worden gebracht. Een regeringsrapport uit 1949 stelt dat de jeugd reddeloos verpest is; vanaf dan is de Asfaltjeugd een begrip. 11.00-12.00: Rock around the clock De Indo's die in begin jaren vijftig naar Nederland komen nemen ook de Rock 'n Roll mee. In het hele land swingen nozems en rockers mee op de nieuwe muziek. Hun hardwerkende ouders zijn ontsteld. INFO: Serie 'Die jeugd van tegenwoordig' Te bestellen voor f 90,- (cd) of f 62,50 (cassette) door overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT serie De jeugd van tegenwoordig Per uur: f 19,75 (cd) of f 15,- (cassette) dan o.v.v . datum + uur

advertentie