Ovt

Ovt

10.00-12.00: De column van historicus prof.dr. H. von der Dunk Deze week werd het rapport van de Commissie historische en maatschappelijke vorming o.l.v. Piet de Rooy gepresenteerd over de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs. In OVT een discussie over het rapport met samenstellers Piet de Rooy, Arie Wilschut en de docente geschiedenis Elise Storck. N.a.v. het verschijnen van de deel 2 van de biografie van 'Wilhelmina' van Cees Fasseur een gesprek met Max Kohnstamm, particulier-secretaris van koningin Wilhelmina van 1945-1948. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met de conservator van het Veenkoloniaal Museum in Veendam Hendrik Hachmer over de bedenker van de Winkler Prins Encyclopedie: Anthony Winkler Prins, dit n.a.v. de verkoop van de Winkler Prins van Elsevier naar PCM. Een gesprek met Jacques van Gerwen van het IISG over het lijvige boekwerk: 'Zoeken naar Zekerheid: Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsinstellingen in Nederland 1500-2000'. En aandacht voor het liber Amicorum over Emile Henssen, 'Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Beste Ouders, Lieve Ine… Een driedelige historische documentaire over Nederlandse militairen in het Franse dorpje La Courtine 1959-1964 Deel 2: Oefenen in den vreemde In juli 1959 vertrekken ca. 6000 militairen voor een drieweekse oefening naar La Courtine, een gehucht van ca. 1000 inwoners in midden Frankrijk. Tienduizenden andere dienstplichtigen en beroepssoldaten zullen in de volgende zes jaren hun voorbeeld volgen. Na een driedaagse reis naar La Courtine moeten onze jongens oefenen in bataljonsverband met als afsluiting een grote oefening in divisieverband. Een totaaloorlog wordt zo reëel mogelijk nagespeeld: met een vijand, krijgsgevangenen, psychologische oorlogsvoering waarbij de soldaten worden opgeroepen over te lopen, bombardementen met meelzakjes en zelfs een heuse atoomaanval. Ook de omwonenden krijgen met de oefeningen te maken. Deze driedelige serie is op cassette of cd te verkrijgen. Te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT:Spoor terug: La Courtine + uitzenddatum. INFO: - 'Verleden, heden en toekomst', Advies van de commissie historische en maatschappelijke vorming, isbn 90 329 2032 4, uitg. SLO, Enschede - 'Wilhelmina: krijgshaftig in een vormeloze jas'- Cees Fasseur, isbn 90 5018 452 9, uitg. Balans - 'Zoeken naar Zekerheid: Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsinstellingen in Nederland 1500-2000' - J. van Gerwen & M. van Leeuwen, isbn 90 5742 033 3, uitg. IISG - 'Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel', Liber Amicorum Emile Henssen, isbn 90 76314 48 9, uitg. Bas Lubberhuizen - 'Een bekende onbekende: leven en werken van Anthony Winkler Prins - Gjalt van der Mark, isbn 90-72117-04-2 , Veenkoloniaal Museum, Veendam (1988)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van H.W. von der Dunk over het geschiedenisonderwijs

vanaf 00:04:04

Het geschiedenisonderwijs is niet meer wat het geweest is. Terwijl de geschiedenis over aandacht bij het grote publiek nooit te klagen heeft, lijkt de overheid te kiezen voor de wetenschap waarmee meer te verdienen is. Met het terugbrengen van het aantal lesuren dat aan het vak besteedt kan worden en een teruglopend percentage van het aantal leerlingen dat na het vijftiende levensjaar van geschiedenislessen geniet, is er in de beeldvorming een generatie geboren die niet meer weet of de val van de Berlijnse Muur nu voor of na de Franse Revolutie. Geschiedenisles zou als pianoles op een piano moeten worden gegeven, en niet op een oude typemachine.

Commissie De Rooy: Vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs

vanaf 00:09:18

Deze week werd het rapport van de Commissie historische en maatschappelijke vorming o.l.v. Piet de Rooy gepresenteerd over de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs. Paul van der Gaag leidt een discussie over het rapport met samenstellers Piet de Rooy, Arie Wilschut en de docente geschiedenis Elise Storck.

Max Kohnstamm over de moederlijke zijde van Koningin Wilhelmina

vanaf 00:31:53

Naast haar soms ijzige voorkomen had koningin Wilhelmina had ook een moederlijke kant. N.a.v. het verschijnen het tweede werk van de hand van Cees Fasseur over het leven van koningin Wilhelmina een reportage van Jos Palm, die naar Brussel trok om te praten met Max Kohnstamm over zijn jaren als particulier-secretaris in dienst van de vorstin van 1945-1948. Boek: Wilhelmina: krijgshaftig in een vormeloze jas, door: Cees Fasseur.

Zoeken naar zekerheid: Risico en verzekeringen van 1500 tot 2000

vanaf 01:00:59

Risicos zijn van alle tijden. Verzekeringen die tegenwoordig in velerlei vormen en maten aan eenieder worden aangeboden hebben dus al lang een rijke voedingsbodem om uit te putten. Sinds kort is er een standaardwerk over risico?s en verzekeringen. Paul van der Gaag spreekt met Jacques van Gerwen van het IISG over het lijvige boekwerk: Zoeken naar Zekerheid: Risicos, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsinstellingen in Nederland 1500-2000.

Liber Amicorum Emile Henssen

vanaf 01:07:57

Emile Henssen was publicist en jurist en heeft enkele historische studies op zijn naam staan, vooral over personen in de advocatuur. De ietwat contactgestoorde man had niettemin een groot aantal kennissen die een aantal wetenschappelijke bijdragen hebben geleverd voor dit Liber Amicorum, dat vreemd genoeg na het overlijden van de man uitkwam. Een reportage door Hans Olink vanuit Amsterdam. Boek: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel, Liber Amicorum Emile Henssen.

Anthony Winkler Prins en zijn encyclopedie

vanaf 01:14:12

Elsevier heeft de Winkler Prins encyclopedie verkocht aan PCM. De naamsbekendheid van de encyclopedie is erg groot, maar van de persoon die zijn naam leende aan het lijvige naslagwerk is veel minder bekend. Paul van der Gaag gaat in gesprek met de conservator van het Veenkoloniaal Museum in Veendam Hendrik Hachmer over de bedenker van de Winkler Prins Encyclopedie: Anthony Winkler Prins, en over zijn eerste encyclopedie.

Spoor terug: La Courtine deel 2

vanaf 01:22:22

Oefenen in den vreemde. In juli 1959 vertrekken ca. 6000 militairen voor een drieweekse oefening naar La Courtine, een gehucht van ca. 1000 inwoners in midden Frankrijk. Tienduizenden andere dienstplichtigen en beroepssoldaten zullen in de volgende zes jaren hun voorbeeld volgen. Na een driedaagse reis naar La Courtine moeten onze jongens oefenen in bataljonsverband met als afsluiting een grote oefening in divisieverband. Een totaaloorlog wordt zo reëel mogelijk nagespeeld: met een vijand, krijgsgevangenen, psychologische oorlogsvoering waarbij de soldaten worden opgeroepen over te lopen, bombardementen met meelzakjes en zelfs een heuse atoomaanval. Ook de omwonenden krijgen met de oefeningen te maken.

advertentie