Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Mies Bouhuys Verder in het eerste uur een gesprek met Menno van Duin, directeur Crisis Onderzoeks Team, die in 1992 promoveerde op 'Van rampen leren': een vergelijkend onderzoek naar welke lessen er uit eerdere rampen zijn getrokken. Dit n.a.v. de recente rampen in Enschede en Volendam en de conclusies die daar al uit getrokken zijn. En een interview met Annemieke Klijn , auteur van het boek 'Onze man in Maastricht: Sjeng Tans 1912-1993'. Over de Limburgse katholieke oud-voorzitter van de PVDA. 11.00-12.00: Ron Couwenhoven over de geschiedenis van baanvegers: werklozen die tijdens strenge winters door ijsclubs werden aangesteld om de zogeheten 'ijswegen' sneeuwvrij te houden. En aandacht voor een onderzoek naar de ijzerindustrie tussen 1800 en 1940 langs de Oude Ijssel en het initiatief om tot een IJzermusuem te komen.. Kunsthistoricus Peter Don, werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en mede-auteur van het boek 'De bouwkunst vereeuwigd: fotografie voor monumentenzorg' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Hier spreekt Radio Moskou Aldus begonnen de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou. Bijna vijfenzestig jaar lang, van 1929 tot 1994, konden luisteraars in Nederland en Vlaanderen een uur per dag afstemmen op uitzendingen van deze enorme propagandazender die in meer dan zeventig talen uitzond. De Nederlandse communisten die naar de heilstaat waren getogen en later ook Russen die Nederlands spraken en deze uitzendingen verzorgden zijn bijna uitgestorven. Een reconstructie met de erflaters van een systeem. Afl. 1 van een tweeluik. Tweeluik is op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Radio Moskou + uitzenddatum. INFO: - 'van Rampen leren'- M.J. Duin, uitg. Haagse drukkerij en Uitgeversmaatschappij, isbn 90 71504 15 8 (1992) - 'Onze man in Maastricht: Sjeng Tans 1912-1993'- Annemieke Klijn, uitg. SUN, isbn 90 5875 131 7 - '100 Jaar winter. Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995'- Ron Couwenhoven/Huub Snoep, uitg. De Vrieseborch, isbn 90 6076 379 3 (1994) - 'De bouwkunst vereeuwigd: Fotografie voor monumentenzorg' - Peter Don uitg. Waanders, isbn 90 400 9508 6 - Aanmelden vrijwilligers onderzoek ijzerindustrie en ijzermuseum bij het Gelders Oudheidkundig Contact in Zutphen, tel: 0575 - 51 18 26.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Mies Bouhuys: Amsterdam

vanaf 00:03:53

Mies Bouhuys met herinneringen aan Amsterdam, de fijnstrijkerij van haar grootmoeder en de meubelmakerij van haar grootvader.

Van rampen leren

vanaf 00:09:53

Wat kunnen we leren van rampen? Na een ramp, zoals de recente brand in Volendam, gaat men kijken of en hoe de ramp voorkomen had kunnen worden. En pas vele jaren later valt te zien of de genomen maatregelen zin hebben gehad. Menno van Duin promoveerde in 1992 op treinrampen, horeca- en hotelbranden en industriële rampen en wat er van te leren valt. Interview van Marnix Koolhaas. Geluidsfragmenten treinramp Harmelen 1962, ramp Hotel Polen 1977 en 'Het Rampenplan'-lied Boek: Van rampen leren, door: M.J. van Duin.

Veranderingen in de visserij: een marginale bedrijfstak

vanaf 00:31:35

Visserij is marginaal geworden in Nederland. Er zijn nog ongeveer 2.500 zeevissers op 450 schepen. Deze vissers mogen vanaf half februari 2001 van de Europese Unie (EU) tweeënhalve maand geen kabeljauw, schol en tong vangen. De Noordzee is teveel leeggevist en moet herstellen. Visserijhistoricus Frits Loomeijer over de modernisering van de visserij en de gevolgen voor de visstand. Interview door Paul van der Gaag. Geluidsfragment Verse vis van de Amazing Stroopwafels. Geluidsfragmenten Steenberghe 1939, v.d. Stee 1975 en acties tegen AID 1988.

Sjeng Tans: een katholieke socialist uit Limburg

vanaf 00:34:38

Sjeng Tans heette eigenlijk Jean, maar liet zich Sjeng noemen om Limburgs over te komen in politiek Den Haag. In Limburg was hij een van de weinige aansprekende socialistische politici. Limburg was katholiek en socialisme werd als een bedreiging gezien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij als lid van de Nederlandse Unie voor het eerst in contact met socialisten. Na de oorlog was hij leraar aan een HBS. In 1954 werd hij gekozen in de Tweede Kamer. Tans was een doorbraaksocialist, de eerste katholieke voorzitter van de PvdA, en de grote man achter de Universiteit van Maastricht. Interview van Jos Palm met biografe Annemieke Klijn. Boek: Onze man uit Maastricht. Sjeng Tans 1912-1993, door: Annemieke Klijn.

De ijsbaanveger

vanaf 01:01:48

Eeuwenlang hielden ijsvegers de ijswegen vrij. In de winter was de weg over het bevroren water een transportmogelijkheid waar veel gebruik van werd gemaakt. In de 17e eeuw bestond er zelfs een baanvegersgilde in Amsterdam. IJsclubs hielden de ijswegen vrij voor hun leden. Marnix Koolhaas spreekt met Ron Couwenhoven over ijs- en baanvegers. Boek: 100 Jaar winter. Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995, door: Ron Couwenhoven en Huub Snoep. Geluidsfragment kinderlied Op het ijs (Baanveger kom met je bezem) van Hendrika van Tussenbroek.

Nieuw IJzermuseum

vanaf 01:10:12

De hal staat er al en er hangt zelfs een bordje IJzermuseum. Maar er staat nog niets in de oude fabriekshal van de DRU, bekend van de oranje geëmailleerde gietijzeren pannetjes. Nederland had een ijzerindustrie langs de Oude IJssel, een oude en belangrijke bedrijfstak. Initiatiefnemer Peter van Toor en Brord van Straalen, historisch consulent van de provincie Gelderland, over de plannen voor het nieuwe museum. Een reportage van Paul van der Gaag.

Fotografieboek Monumentenzorg

vanaf 01:17:47

Vanaf het begin van monumentenzorg in 1873 werd het belang ingezien van fotografie. Niet alleen om monumenten die gingen verdwijnen te bewaren, maar ook om ver uit elkaar liggende monumenten met elkaar te kunnen vergelijken. Marnix Koolhaas spreekt met Peter Don, wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Boek: De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg, door: Peter Don.

Spoor terug: Radio Moskou deel 1

vanaf 01:24:55

Een aantal Nederlandse communisten vertrok voor de oorlog naar de Sovjet-Unie om te werken voor de Nederlandse redactie van Radio Moskou (1929-1994). Ze gingen naar de communistische heilstaat om op Nederland gerichte uitzendingen te verzorgen. Tien jaar geleden sprak Hans Olink nog enkele oud-gedienden van de propagandazender in Moskou. Deze zijn aangevuld met gesprekken met de kinderen van de medewerkers. Over hun ervaringen in de stalinistische Sovjet-Unie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 van een tweeluik, Hier spreekt Radio Moskou.

advertentie