Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de oud-parlementair-journalist Kees Sorgdrager De ramp in Volendam is niet de eerste ramp met een groot aantal jonge brandwondenslachtoffers. In 1946 stortte een vliegtuig op een gymnastieklokaal van een school met 27 jongens in de leeftijd van 13 en 15 jaar. Er vielen toen 24 doden. In OVT aandacht voor deze vergeten ramp en de nasleep daarvan. Verder een gesprek over het Vaticaan en het eigenwijze katholieke Nederland met de hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie Jan Jacobs. Dit n.a.v. het conflict rond bisschop Muskens en het Vaticaan. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het boek 'Wonen. Woning. Wet: Wij wonen- 100 jaar woningwet'. Hierover een gesprek met Gerard Nijssen die een artikel voor dit boek schreef over De prijs van het wonen: huurstakingen in Amsterdam . En aandacht voor de Meekrap, een plantje waaruit rode vloeistof voor verf wordt gewonnen. Op Goeree-Overflakkee wordt nu het Meekrapjaar ingeluid om dit plantje dat deel uitmaakt van ons culturele erfgoed weer onder de aandacht te brengen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het woord wordt vlees Een tweeluik over het Godsrijk op aarde in het Duitse Münster in 1535. Een imitatie van de goddelijke stad door de Nederlandse wederdopers Jan Matthijs en Jan van Leiden. Deel 2: de ondergang Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Wederdopers. INFO: - '7-10-1946 Waarom?' - Gemeentearchief Apeldoorn - 'Wonen. Woning. Wet: Wij wonen- 100 jaar Woningwet' , isbn 90 5097 019 2, uitg. Stedelijke Woningdienst Amsterdam Meekrapjaar 2001: www.meekrap.nl info@meekrap.nl tel: 0187-48 24 00

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager - historici

vanaf 00:03:52

Vliegtuigramp in Apeldoorn 1946

vanaf 00:10:28

De ramp in Volendam is niet de eerste ramp met een groot aantal jonge brandwondenslachtoffers. In 1946 stortte in Apeldoorn een militair vliegtuig op de gymnastiekzaal van de christelijke HBS. Er vielen 24 doden. Paul van der Gaag spreekt met Wim Jüch, die op de school zat, en Piet Bakker, één van de overlevenden uit de gymnastiekzaal. Over een vergeten ramp en de nasleep ervan. Geluidsfragment begrafenis Boek: 7-10-1946, Waarom?, door: Wim Jüch e.a. (herdenkingsboek verkrijgbaar bij het Gemeente Archief in Apeldoorn).

Bisschop Muskens en het Vaticaan

vanaf 00:34:11

Bisschop Muskens is voor condoomgebruik in Afrika en vindt dat je best een brood mag stelen als je kinderen honger hebben. Stellingnamen die in katholiek Rome niet zeer welkom zijn. Muskens wil nu met een soort katholieke familiedag in 2003 het 150-jarig bestaan van zijn bisdom Breda vieren. En weer ligt Rome dwars. Jos Palm spreekt met hoogleraar kerkgeschiedenis (KUB) Jan Jacobs over traditie van eigenzinnigheid tegenover Rome bij de Nederlandse katholieken. Geluidsfragment Roomsen van Fons Janssens.

Meerkrapjaar: Plant en rode kleurstof

vanaf 01:02:03

2001 is het jaar van de meerkrap. De vraag die dan onvermijdelijk opkomt is: wat is meekrap? Het is een plantje dat eeuwenlang op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden werd geteeld. De wortels werden gebruikt als basis voor rode kleurstof, die bijvoorbeeld verwerkt werd in linnen, vlaggen en uniformen. Paul van der Gaag spreekt met Jan Tromper, mede-organisator van het jaar van de meekrap.

Huurstakingen en 100 jaar Woningwet

vanaf 01:11:45

Honderd jaar geleden werd de Woningwet ingevoerd, die bedoeld was om een einde te maken aan de schrijnende woonomstandigheden. De huren waren echter vaak te hoog voor de bewoners, vooral vanaf 1927. Ze begonnen zich te organiseren en grepen naar het middel van de huurstaking. De huisbazen wisten eerst niet hoe ze daar tegen in moesten gaan. Later organiseerden zij zich ook, zodat een hevige strijd tussen huurders en huisbazen losbrak in het eerste deel van de jaren dertig. Paul van der Gaag interviewt Gerard Nijssen. Ooggetuigenfragmenten uit de film Eerst het eten, dan de huur (1987), door Job-filmprodukties. Boek: De prijs van het wonen: huurstakingen in Amsterdam, door: Gerard Nijssen e.a., in: herdenkingsboek 100 jaar Woningwet: Wonen-Woning-Wet.

Spoor terug: Wederdopers deel 2

vanaf 01:24:57

Op eerste paasdag 1534 sneuvelde Jan Mattijsz, de profeet van de protestantse wederdopers. Jan van Leiden werd zijn opvolger. Maar de profetie over de datum van het einde der tijden van Matthijsz was niet uitgekomen. De wederdopers begonnen aan hun goddelijke missie te twijfelen. Bovendien waren er praktische problemen. De troepen van de bisschop buiten de stad worden steeds sterker. Jan van Leiden ging over op een oorlogseconomie. Over de ondergang van de wederdopers. Deel 2 van een tweeluik, De ondergang. Samenstelling Jos Palm, Luc Panhuysen en Gerard Leenders. Presentatie Astrid Nauta. Boek: De beloofde stad: opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers, door: Luc Panhuysen.

advertentie