Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van schrijver/beeldend kunstenaar Jan Wolkers. Deze week verscheen de 5e Nota Ruimtelijke Ordening van minister Jan Pronk en bestaat de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Amsterdam 100 jaar. Een gesprek met Geert Timmermans, voorzitter van de KNVV en mede-auteur van het jubileumboek 'De wilde stad, 100 jaar natuur van Amsterdam', over het denken van natuurbehoud in de afgelopen 100 jaar. Verder een gesprek met Paul Knevel over zijn onlangs verschenen boek 'Het Haagse bureau: 17de eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang'. 11.00-12.00: Kees Slager over verdronken dorpen in Zeeland en het Deltagebied De tentoonstelling 'Mosa Nostra', over de Merovingische beschaving, in het Gouvernement in Maastricht. Dirk van der Nieuwe Giessen over zijn boek 'Research and Development at Royal KPN: the first 100 years' . Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Die Hollandkinder Een tweeluik over de opvang van ondervoede Duitse kinderen in Nederlandse gastgezinnen, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Mét herinneringen van betrokkenen. Deel 1: Een komen en gaan. N.a.v. de hongersnood in het oorlogvoerende Duitsland worden hulpcomités opgericht. 'Kindertransporten' rijden af en aan, ook tijdens de naoorlogse inflatiejaren. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Die Hollandkinder + utizenddatum. INFO: - 'De wilde stad: 100 jaar natuur van Amsterdam', KNNV, isbn 90 5011 143 2 - 'Het Haagse bureau: 17de eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang' - Paul Knevel, uitg. Prometheus/Bert Bakker, isbn 90 5333 884 5 - 'Research and Development at Royal KPN: the first 100 years' - D. van de Nieuwe Giessen, uitg. KPN Royal Ptt, isbn 90 72125 67 3 - Tentoonstelling 'Mosa Nostra', over de Merovingische beschaving, in het Gouvernement in Maastricht t/m 1 maart - Lijst met verdronken dorpen: www.orisant.com

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Jan Wolkers over Hitler

vanaf 00:04:30

Tweeduizend paginas machtswellust, moordzucht en slaafse onderdanigheid. Jan Wolkers las de biografie van Hitler van Ian Kershaw en moest terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog. Vooral snachts, zoals hij in zijn column Dromen beschrijft.

Een eeuw natuur in Amsterdam

vanaf 00:09:26

De beroemde natuurvorser Jac. P. Thijsse zag honderd jaar geleden al in dat je in de stadsplanologie groene assen en groene routes moet opnemen. Hij wilde grote parken rond Amsterdam, verbonden door groene routes. Geert Timmermans, voorzitter van de afdeling Amsterdam van de jubilerende Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) over de natuur en de ruimtelijke ordening in Amsterdam. Boek: De wilde stad: 100 jaar natuur van Amsterdam, door: Geert Timmermans e.a. Geluidsfragmenten Boschplan/Jac. P. Thijsse 1937, burg. Boot 1954 en We gaan naar buiten van Louis Davids.

Ambtenaren in de 17de eeuw

vanaf 00:34:02

Ambtenaren werden in de 17e eeuw door vorsten benoemd om de macht van de adel en gewesten te beperken. De vorst wilde een centralistische staat. De opstand tegen Spanje door de Republiek der Zeven Provinciën ging regelrecht tegen dit proces in. De Republiek werd een zeer gedecentraliseerde staat, met veel macht voor de gewesten. Ambtenaren waren invloedrijk in het landsbestuur. Jos Palm spreekt met historicus Paul Knevel. Boek: Het Haagse bureau: 17e eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang, door: Paul Knevel.

Verdronken dorpen in Zeeland

vanaf 01:04:15

Hoeveel dorpen zijn er afgelopen eeuwen in Zeeland verdronken, ofwel opgeslokt door het water? De schattingen lopen uiteen. Ongeveer 160 in Zeeland en 200 in het hele deltagebied. Kees Slager geeft antwoord en pleit voor een monument, waar de namen van de verdronken dorpen op zouden moeten komen. Interview van Marnix Koolhaas.

Merovingische beschaving in Maastricht

vanaf 01:09:59

De gouden eeuw van Maastricht was al in de zesde eeuw. De stad had een belangrijke positie in het Merovingische rijk. Daardoor was Maastricht welvarend. Stadsarcheoloog en samensteller van Mosa Nostra (Onze Maas) Wim Dijkman over de Maastrichtse eeuw van overvloed. Reportage van Paul van der Gaag over de tentoonstelling Mosa Nostra in het Gouvernement in Maastricht.

100 jaar research bij de KPN en PTT

vanaf 01:17:20

De voorlopers van de KPN en PTT hebben een onderschatte bijdrage geleverd aan de versnelling van de economische groei in Nederland, die halverwege de negentiende eeuw begon. Dit is de voornaamste stelling van het proefschrift van Dirk van Nieuwe Giessen. Interview van Marnix Koolhaas. Boek: Research and Development at Royal KPN. A History of the First Hundred Years of Postal and Telecommunications Research in the Netherlands, door: Dirk van de Nieuwe Giessen.

Spoor terug: Die Hollandkinder deel 1

vanaf 01:24:03

Ongeveer 70.000 Duitse kinderen worden na 1916 bij gezinnen in Nederland ondergebracht. In Duitsland heerst hongersnood door de Eerste Wereldoorlog. Voedsel naar Duitsland sturen is verboden. Dus worden de kinderen naar Nederland gehaald. Het neutrale Nederland neemt zowel Geallieerde Belgische vluchtelingen als hongerende Duitse kinderen op. Ook na het einde van de Grote Oorlog in 1918 blijven de kinderen van de verliezers van de oorlog welkom. Deel 1 van een tweeluik: Een komen en gaan.

advertentie