Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Aya Zikken. Een gesprek met antropoloog Elias Rinsampessy, werkzaam bij het Moluks maatschappelijk Werk in Nijmegen, en auteur van het proefschrift "De mogelijke agressie van Molukse jongeren" en met Fridus Steijlen, schrijver van het boek "RMS van ideaal tot symbool", dat gaat over het Moluks nationalisme in Nederland tussen 1951 en 1994. Over de dreiging met akties van Molukse jongeren vanwege de onlusten op de Molukken waar niets aan gedaan wordt. Een vergelijking met akties uit de jaren '70. Zaterdag 9 september viert de ANBO, de bond voor vijftig-plussers, het 100-jarig bestaan. Een gesprek met Ellie Smolenaars, auteur van het jubileumboek 'De macht van het getal: honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging'. 11.00-12.00: De Geschiedeniskalender 2000. Stichting De Sportwereld en de sportarchieven in Nederland. Een archeologische vondst in Didam: een dobbelsteen uit 4e/5e eeuw na Christus. Een reportage over de heropening van het Limburgs Museum in Venlo 15 september a.s. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Het zwarte potenkamp, deel 2 Een tweeluik over de geschiedenis van camping De Fransche Kamp bij Bussum. Veel Amsterdamse gezinnen verblijven iedere zomer, soms al drie generaties lang, op deze in 1932 opgerichte camping. Voor de oorlog in tenten, na de oorlog in houten tenthuisjes die ieder jaar op- en afgebroken moeten worden en nu vooral in caravans. In deze aflevering aandacht voor de jaren '70 en '80 op de camping. Dit tweeluik is voor f 15,- op cassette te bestellen d.m.v. overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Fransche Kamp. INFO OVT: - 'De macht van het getal: honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging' - Ellie Smolenaars, uitg. IISG/ANBO, isbn 90 6861 194 1 - De geschiedeniskalender 2001, uitg. SDU, isbn 90 5797 058 9 - sportarchieven: Stichting De Sportwereld 020-6928903 http://members.xoom.com/sportwereld/ - Limburgs Museum, Venlo opening 15/9/2000 , www.limburgsmuseum.nl - Wie meer informatie heeft n.a.v. het item over de Didamse dobbelsteen, tel: 0315-330 215

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Aya Zikken: oud worden

vanaf 00:04:43

Die kampeerder, je weet wel. Als schrijfster Aya Zikken en een vriendin even een naam van iemand niet meer weten, noemen ze die de kampeerder. Over ouder worden, het vergeten van dingen en de lichamelijke achteruitgang.

Acties van Molukkers

vanaf 00:09:01

De onvrede onder Molukkers over de situatie op de Molukken is groot. De eerste generatie kwam in 1950 in Nederland terecht, nadat Indonesië de Molukken overnam van de voormalige kolonisator. Ze dachten dat het tijdelijk was. De tweede generatie ging in de jaren zeventig tot gewelddadige acties over, de beruchte kapingen. Radicale groepen onder de Molukkers dreigen nu weer tot actie over te gaan. Nederland moet druk op Indonesië uitdrukken volgens hen. Paul van der Gaag spreekt met Elias Rinsampessy en Fridus Steijlen over de overeenkomsten en verschillen tussen de generaties Molukkers en over de RMS. Boek: De mogelijke agressie van Molukse jongeren, door: Elias Rinsampessy. Boek: RMS van ideaal tot symbool, door: Fridus Steijlen Geluidsfragmenten Wim Kok en actievoerders over Oost-Timor 2000. De onvrede onder Molukkers over de situatie op de Molukken is groot. De eerste generatie kwam in 1950 in Nederland terecht, nadat Indonesië de Molukken overnam van de voormalige kolonisator. Ze dachten dat het tijdelijk was. De tweede generatie ging in de jaren zeventig tot gewelddadige acties over, de beruchte kapingen. Radicale groepen onder de Molukkers dreigen nu weer tot actie over te gaan. Nederland moet druk op Indonesië uitdrukken volgens hen. Paul van der Gaag spreekt met Elias Rinsampessy en Fridus Steijlen over de overeenkomsten en verschillen tussen de generaties Molukkers en over de RMS. Boek: De mogelijke agressie van Molukse jongeren, door: Elias Rinsampessy. Boek: RMS van ideaal tot symbool, door: Fridus Steijlen Geluidsfragmenten Wim Kok en actievoerders over Oost-Timor 2000.

100 jaar ANBO: Bond voor vijftig-plussers

vanaf 00:32:53

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) begon honderd jaar geleden als een Bond van Staatspensionering. De leden waren vaak leraren, dominees en dokters, die zich inzetten voor een staatspensioen voor iedereen. De Bond had vooral aanhang op het platteland. Inmiddels is de ANBO meer een service-instelling dan een actiegroep. Paul van der Gaag spreekt met oud-voorzitter Kuiper en Ellie Smolenaars. Boek: De macht van het getal. Honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging, door: Ellie Smolenaars. Geluidsfragment Oud van Bots.

Sportvraag Olympische Spelen

vanaf 01:05:14

Welke Nederlandse vrouw won bij de Olympische Spelen in 1936 drie gouden medailles en een ook nog een zilveren? Ze is minder bekend dan Fanny Blankers-Koen, die vier gouden medailles won in 1948.

Sportarchieven in slechte staat

vanaf 01:06:18

De Nederlandse sportarchieven zijn in slechte staat. Archiefdiensten nemen de archivering niet serieus. Bij sportbonden is zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid niet bijzonder goed. Erger nog, veel sportarchieven zijn zelfs weggegooid. Paul van der Gaag spreekt met Peter-Jan Mol, projectcoördinator van Stichting de Sportwereld. Boek: Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatieonderzoek van sportarchieven in Nederland, door: Peter-Jan Mol e.a.

Nieuw museum in Venlo: de bewoners van Limburg

vanaf 01:15:24

Limburg heeft sinds kort drie grote provinciale musea. Het derde museum in Venlo legt de nadruk op de bewoners van Limburg. De bezoeker wordt op een speelse manier langs de geschiedenis van de Limburgers geleid. Reportage van Marnix Koolhaas, die werd rondgeleid door medewerkers Sef Derkx en Wim Hupperets. Het Limburgs Museum in Venlo is open sinds september 2000.

Didamse dobbelsteen

vanaf 01:22:23

Archeologen vonden bij Didam een bijzondere dobbelsteen. Zo zijn de getallen zeven, drie en een er twee keer op te vinden. Waar de dobbelsteen precies voor diende, is niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende theorieën over. Student archeologie Ivo Hermsen licht de vorm van de dobbelsteen toe. Interview van Paul van der Gaag.

Spoor terug: Het zwarte potenkamp deel 2

vanaf 01:30:02

Het teruglopende aantal kampeerders in de jaren tachtig zorgt ervoor dat er een exploitatietekort bij de camping ontstaat. Daardoor dreigt er sluiting. De bezoekers verzetten zich en maakten een plan om de camping zelf te beheren. In 1989 wordt de Stichting tot Behoud en Beheer De Fransche kamp opgericht. Over de jaren zeventig en tachtig op de camping. Deel 2 van een tweeluik. Samenstelling Astrid Nauta, presentatie Tessel Blok.

advertentie