Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de parlementair journalist Kees Sorgdrager Hitler: burgermannetje of demoon. Een gesprek met de historici Piet Fontaine en Wim Berkelaar over Adolf Hitler, Harry Mulisch en de Hitlerbiografen. Een gesprek met Ingrid van der Vlis die volgende week promoveert op het proefschrift: 'Leven in armoede, Delftse beelden in de zeventiende eeuw'. + Fragmenten van het WK-allround schaatsen in Boedapest. 11.00-12.00: Het Spoor terug: Die Hollandkinder Een tweeluik over de opvang van ondervoede Duitse kinderen in Nederlandse gastgezinnen, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Mét herinneringen van betrokkenen. Deel 2: Zweite Heimat, Drittes Reich. Soms blijft het Duitse 'Vakantiekind' voorgoed in Nederland. Met diegenen die teruggaan blijft het contact vaak in stand. Hoe beïnvloedt Hitlers machtsgreep deze contacten? Tweeluik is voor f 15,- op cassette te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Hollandkinder 4 en 11 februari 2001. Verder: En een recensie van het boek 'Een gesprek met mijn vader' van Dunya Breur (over haar vader Krijn Breur, verzetsstrijder). Een gesprek Richard Hengeveld, mede-auteur van het boek 'Voorwaarts in bataille: een eeuw bereden politie in Amsterdam. En aandacht voor de historische ijsbaan in Boedapest waar dit weekeinde het WK schaatsen allround plaatsvindt. + Fragmenten van het WK-allround schaatsen in Boedapest. INFO: - 'De onbekende Hitler- Piet Fontaine, Gopher publishers, Groningen 2001 - 'Leven in armoede, Delftse beelden in de zeventiende eeuw' - Ingrid van der Vlis, uitg. Prometheus/Bert Bakker, isbn 90 35122976 - 'Voorwaarts in bataille: een eeuw bereden politie in Amsterdam' - Martin Harlaar/Rchard Hengeveld e.a., uitg. Thoth, isbn 90 6868 272 5 - 'Een gesprek met mijn vader' - Dunya Breur, uitg. SUN, isbn 90 5875 011 6

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over Anti-katholicisme

vanaf 00:03:46

ben nog wel anti-katholiek, maar ik doe er niks meer aan, zei een studievriend van Kees Sordrager eens tegen hem. Hun anti-katholicisme was een beetje gespeeld, maar toch. Sorgdrager over zijn confrontaties met katholieken door de jaren heen.

Hitler en Mulisch

vanaf 00:10:33

Wim Berkelaar is gefascineerd door Adolf Hitler en Harry Mulisch. Op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Een verband tussen de twee is het nieuwe boek van Mulisch over Hitler. Jos Palm spreekt met Berkelaar over Hitler, zijn biografen en over het boek van Mulisch over Hitler. En ze bespreken de nieuwe biografie van Ian Kershaw over Hitler. Geluidsfragment van Hitler en spotliedje over Hitler.

Armoede in de 17e eeuw in Delft

vanaf 00:28:09

Eerlijke en oneerlijke armen. In Delft in de 17e eeuw werden de armen niet als één groep gezien. Er waren armen, die geholpen moesten worden en armen wiens armoede hun eigen schuld was. Bovendien is het zo dat de eerlijke armen beschreven zijn in de bronnen, en de oneerlijken veel minder. Ingrid van der Vlis schreef een proefschrift over de armen van Leiden. Een interview van Paul van der Gaag. Boek: Leven in armoede. Delftse beelden in de zeventiende eeuw, door: Ingrid van der Vlis.

Spoor terug: Die Hollandkinder deel 2

vanaf 01:03:00

Duizenden ondervoede Duitse kinderen werden tijdens en na de Eerste Wereldoorlog opgevangen in Nederlandse gastgezinnen. Er was toen genoeg sympathie voor het verslagen Duitsland. Sommige kinderen bleven contact houden met hun pleeggezin, nadat ze naar Duitsland waren teruggekeerd. En had de machtsgreep van Hitler in 1933 invloed op deze relaties? Deel 2 van een tweeluik: Zweite Heimat, Drittes Reich.

Beeldenstormen in Afghanistan en Nederland

vanaf 01:18:53

De Taliban vernietigen in Afghanistan heilige Boeddhistische beelden. Ook Nederland kende in de 16de eeuw een beeldenstorm. Is die te vergelijken met de huidige beeldenstorm in Afghanistan? Paul van der Gaag spreekt met de historicus Henk van Nierop.

Recensie boek van Dunya Breur

vanaf 01:35:43

Kinderen van de oorlog worden ze genoemd. Hun ouders zijn joods, verzetsstrijders, maar ook NSB-ers en SS-ers. Deze kinderen dragen het verleden van hun ouders hun hele leven mee. Dunya Breur is daarvan een goed voorbeeld. Haar ouders zitten in het verzet en worden beiden gearresteerd. Haar vader Krijn Breur wordt geëxecuteerd door de Duitsers, haar moeder komt in concentratiekamp Ravensbruck terecht. Dunya Breur heeft geprobeerd de oorlog te verwerken door een boek te schrijven over haar vader. Een recensie van Hans Olink, die het boek een treffend voorbeeld van emotionele archeologie noemt. Boek: Een gesprek met mijn vader, door: Dunya Breur.

Bereden politie in Amsterdam 100 jaar

vanaf 01:40:25

De bereden politie in Amsterdam was oorspronkelijk bedoeld om sneller in te kunnen grijpen bij rellen, stakingen en andere vormen van oproer. Voor die tijd moest de hulp van militairen worden ingeroepen. Auteur Richard Hengelveld over een eeuw bereden politie in Amsterdam en hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Interview van Paul van der Gaag. Geluidsfragment bereden politie Amsterdam Boek: Voorwaarts in bataille: een eeuw bereden politie in Amsterdam, door: Richard Hengeveld.

Historische ijsbaan in Boedapest

vanaf 01:48:09

Nederlanders hebben het schaatsen in Hongarije geïntroduceerd. Marnix Koolhaas vanuit Boedapest, waar het WK gehouden wordt, over de geschiedenis van de schaatssport in Hongarije. Een reportage.

advertentie