Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de oud VPRO-t.v. direkteur Jan van Nieuwenhuyzen. Nederland noemt zichzelf nog altijd een zeevarende natie maar dat lijkt meer verleden dan toekomst te zijn. Er blijkt een groot tekort te zijn aan Nederlandse zeelieden. Een gesprek hierover met Arne Zuidhoek van wie deze week het boek Roep van de zee verscheen. Deze week vond de Frankfurter Buchmesse plaats met speciale aandacht voor strips. Daarom in OVT een gesprek met de voormalig redakteur van het blad Stripschrift J. Drewes.over de geschiedenis van het stripverhaal. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met de vorozitter van de Stichting Oktober 1944 Klaas Friso over de aanwezigheid van een SS'er bij de jaarlijkse herdenking van de Razzia van Putten in oktober 1944. Een reportage over de tentoonstelling 'Geen kinderspel: kinderen en de holocaust, fantasie en spel' die afgelopen woensdag in het Museon in Den Haag werd geopend. Een tentoonstelling over het speelgoed dat Joodse kinderen tijdens de onderduik bij zich hadden. En een gesprek met Daniel Horst n.a.v. zijn proefschrift 'De opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584'.. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Tussen Hitler en Stalin, afl. 1 Een tweedelig portret van de cartoonist Fritz Behrendt. De in 1925 in Berlijn geboren Fritz Behrendt vlucht als jongen voor de nazi-terreur naar Nederland waar hij tijdens de oorlog deel uitmaakt van het verzet. Na de oorlog wordt hij commandant van de Internationale Brigade die Joegoslavië helpt opbouwen. In 1949 wordt hij door Erich Honecker gevraagd zijn organisatietalent in dienst te stellen van de FDJ - de communistische jongerenbeweging. Niet lang daarna valt hij ten prooi aan de stalinistische zuiveringen. Als hij in 1950 na een half jaar de Stasi-gevangenis mag verlaten besluit hij politiek tekenaar te worden. Dit jaar viert hij zijn 50-jarige carrière als cartoonist. Tweeluik is voor f 15,- op cassette te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Spoor terug: Fritz Behrendt. INFO: - 'Roep van de zee: De Nederlandse Koopvaardijer' - Arne Zuidhoek, uitg. De Alk, isbn 90 6013 090 1 - Proefschrift: 'De opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584' - Daniel Horst (nog niet in handelseditie verkrijgbaar) - Tentoonstelling 'Geen kinderspel' t/m 17 december Museon, Den Haag. Daarna reizend door het land.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Jan van Nieuwenhuyzen Koninginnedag 1957

vanaf 00:03:50

De VPRO veroorzaakte in 1957 een rel met een tv-programma Dag koninginnedag, ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van koningin Wilhelmina. Er werd teruggekeken op haar regeerperiode. Een onderdeel van het programma ging over de muiterij op het schip De Zeven Provinciën in 1933. Dat viel niet bij iedereen goed. Programmamakers hadden in die tijd nog geen idee wat de invloed van televisie was. Ze moesten vallend en opstaand hun weg vinden.

Nederland als zeevarende natie

vanaf 00:09:02

Nederland heeft een groot tekort aan zeelieden. De glorie van de zeevarende natie lijkt meer in het verleden dan in de toekomst te liggen. Het gebrek aan zeelieden was een onderwerp dat aan bod kwam bij het 125-jarige bestaan van de Hogere Zeevaartschool op Terschelling. Loes Wormmeester spreekt hierover met Willem Smit, voormalig adjunct-directeur van de school, en met zeevaartdeskundige en auteur Arne Zuidhoek. Boek: Roep van de zee. De Nederlandse koopvaardijer, door: Arne Zuidhoek.

De Nederlandse strip in de geschiedenis

vanaf 00:30:54

Stripboeken worden steeds meer serieus genomen. Dit jaar was er bijvoorbeeld op de Frankfurter Buchmesse speciale aandacht voor strips. Erkenning voor een kunstvorm, die en lange geschiedenis heeft. In Nederland begon de strip rond 1920. Het fenomeen was uit Amerika komen overwaaien, waar de strip werd gebruikt om lezers te trekken in krantenoorlogen. Paul van der Gaag spreekt met Jacq Drewes, voormalig redacteur van het blad Stripschrift. Geluidsfragment Marten Toonder 1973.

SS-er incognito bij herdenking razzia van Putten

vanaf 01:03:07

De oud-SS-er Albert Naumann blijkt op 2 oktober incognito aanwezig te zijn geweest bij de herdenking van de razzia van Putten. Bij die razzia op 1 en 2 oktober 1944 werd de mannelijke bevolking weggevoerd. Het was een vergeldingsactie voor een mislukte aanslag. De Duitse actie kostte 552 Puttenaren het leven. Om de achtergrond van de bijzondere aanwezigheid van de oud-SS-er te achterhalen, werd gebeld met Klaas Friso, waarnemend voorzitter van de Stichting Oktober 1944. Interview van Marnix Koolhaas.

Kinderspeelgoed Joodse onderduikers

vanaf 01:11:04

Speelgoed was van groot belang voor de Joodse kinderen die moesten onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom is een tentoonstelling gewijd aan dit onderwerp. De opening werd met een gedicht opgeluisterd door cabaretier en UNICEF-ambassadeur Paul van Vliet. Ook een gesprek met conservator en samenstelster Joke van Grootheest en Joop Levie, die zijn speelgoedvliegtuig afstond. De tentoonstelling Geen kinderspel. Kinderen en de holocaust, fantasie en spel in het Museon in Den Haag. Reportage van Astrid Nauta.

Propagandaprenten uit de Tachtigjarige oorlog

vanaf 01:17:54

Tijdens de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje waren er verschillende kampen in Nederland. Gematigden en extremisten, maar ook mensen die helemaal geen opstand wilden. Die kampen probeerden elkaar onder andere te beïnvloeden door middel van prenten. De propaganda door middel van prenten uit de beginperiode van de Opstand is onderzocht door promovendus Daniel Horst. Interview door Paul van der Gaag. Boek: De opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse opstand 1566-1584, door: Daniel Horst.

Spoor terug: politiek tekenaar Fritz Behrendt deel 1

vanaf 01:24:20

Meer dan 18.000 tekeningen maakte cartoonist Fritz Behrendt, die zijn vijftigjarige jubileum als politiek tekenaar viert. Hij werkte achtereenvolgens voor het Algemeen Dagblad, Het Parool en de Telegraaf, maar ook voor buitenlandse kranten. Zijn vader had in de Eerste Wereldoorlog gevochten, Behrendt zelf werd getekend door de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1925 in Berlijn geboren. De opkomst van Hitler veranderde zijn leven ingrijpend. Hij vluchtte in 1937 als jongen voor de nazi-terreur naar Nederland en kwam na het uitbreken van de oorlog in het verzet terecht. Deel 1 van het tweeluik Tussen Hitler en Stalin. Boek: Grafische signalen, door: Fritz Behrendt.

advertentie