Ovt

Ovt

10.00-11.00: De Groenlandse walvis Groenland is één van de meest onherbergzame landen ter wereld. Toch zijn ook daar talloze sporen van Nederlandse aanwezigheid te vinden. In de loop van de 18e eeuw trokken Nederlandse walvisvaarders massaal naar de ijszeeën rond Groenland om de Groenlandse walvis te bejagen. Tot ver in de 19e eeuw bleven de Nederlandse walvisvaarders actief. Totdat de Groenlandse walvis vrijwel was uitgeroeid, en de jacht commercieel niet meer interessant werd. (ged. herhaling) 11.00-12.00: Walvisliteratuur Sinds Willem Barentsz spreken verhalen over barre poolreizen tot de verbeelding. Mede onder invloed van de legendarische 'Moby Dick' werd ook de walvisvaartliteratuur in Nederland populair. Pas in de jaren zestig kreeg het genre een geheel ander karakter. Onder invloed van Greenpeace veranderde de walvis als symbool van heldhaftige jachtverhalen in het symbool van de strijd om het behoud van het zeemilieu. De uitzending is te bestellen door overmaking van f 27.50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. de datum en OVT: walvissen. Of f 15,- per uur.

advertentie