Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van historica en publiciste Reinildis van Ditshuyzen N.a.v. het advies van het Instituut Clingendael om het Van Heutszmonument om te vormen tot een koloniaal monument, behandelt OVT de geschiedenis van gedenkmonumenten met de historici Frank van Vree en Remig Aerts. Verder een gesprek met Siebe Thissen over zijn proefschrift 'De Spinozisten: wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)'. 11.00-12.00: Gert Oostindië, het hoofd van de afdeling Caraïbische Studies van de Universiteit van Leiden over het grensconflict tussen Guyana en Suriname. Hebben de al of niet voormalige koloniale machten Engeland, Nederland en Frankrijk dat niet goed geregeld? Een reportage n.a.v. het verschijnen van het boek 'Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ' van K.J.B. Keuning. Een gesprek met Gerrit Voerman van het Dokumentatie Centrum Politieke Partijen over de rol van de VVD in de Liberale Internationale m.b.t. de Oostenrijkse FPö Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Zoutkamp moet stinken Afl. 1 Een tweeluik over de geschiedenis van het Groningse vissersplaatsje Zoutkamp, vooral bekend om zijn garnalen. Vroeger werden die garnalen in de openlucht gedroogd. Als er veel gevangen was en de garnalenfabriekjes op volle toeren draaide, was dat tot ver in de omtrek te ruiken. De serie over Zoutkamp is te bestellen voor f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Zoutkamp. BOEKEN E.D.: - 'De spinozisten: wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907)- Siebe Thissen, uitg. SDU, isbn 90 12 08705 8 - 'Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ'- K.J.B. Keuning, uitg. Arcadia, isbn 90 6613 014 8 - Artikel Gerrit Voerman over VVD en de Fpö in blad 'Liberaal Reveil' van de B.M. Teldersstichting

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Reinildis van Ditshuyzen: Bulgarije 1973

vanaf 00:03:52

Bent u ook Nederlands?, vroeg een man op een terras van een duur hotel in het Bulgaarse Sofia aan Reinildis van Ditshuyzen. Zelden was ze zo blij een landgenoot in den vreemde aan te treffen, na belaagd te zijn door Bulgaren. Als rijke westerling, geplaagd door de voortdurende mannelijke opdringerigheid, was een ontmoeting met een normaal mens een bijzonder prettige gebeurtenis. Over Bulgarije in 1973.

Gedenkmonumenten in Nederland

vanaf 00:09:47

Monumenten verouderen en schieten daarmee hun doel voorbij. Een mooi voorbeeld is het omstreden gedenkmonument voor de militair van Heutsz, dat misschien een nieuwe bestemming krijgt, als koloniaal monument. In de negentiende eeuw waren er problemen tussen protestanten en katholieken over gedenkmonumenten. Na de Tweede Wereldoorlog werden er zogenaamde zwarte monumenten geplaatst, die illegaal waren en dan ook werden afgebroken. Interview van Paul van der Gaag met historici Remieg Aerts en Frank van Vree over de geschiedenis van de gedenkmonumenten. Boek: In de schaduw Auschwitz, door: Frank van Vree. Geluidsfragmenten Colijn bij van Heutszmonument en onthulling Jodenmonument 1950.

De spinozisten in de negentiende eeuw

vanaf 00:33:39

De Nederlandse zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza werd vanaf het midden van de negentiende eeuw herontdekt. De wetenschap kwam op en het christendom werd bekritiseerd. De opkomende stedelijke burgerij en de intellectuele middenklasse waren op zoek naar zekerheden en die vonden ze soms bij de werken van Spinoza. Hij werd de blijde boodschapper der mondige mensheid genoemd. Jos Palm spreekt Siebe Thissen. Boek: De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1859-1907), door: Siebe Thissen. Geluidsfragment Anton Constandse 1976 over Spinoza.

Grensconflict Suriname-Guyana

vanaf 01:03:58

Er dreigt een conflict over de Corantijnrivier tussen de staten Guyana en Suriname. De grens is niet geheel duidelijk. Komt dat misschien doordat de koloniale machten Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië de grenzen nooit goed hebben afgesproken? In ieder geval is het zo dat de conflicten vaak oplaaien als er grondstoffen worden gevonden. Paul van der Gaag spreekt met Geert van Oostindie van de Universiteit van Leiden, die bezig is met een boek over het Caribische gebied. Geluidsfragment Jopie Pengel 1969.

Wegen tussen Rijn en IJ

vanaf 01:11:36

Het is intrigerend om te bedenken dat paden zo oud zijn als de mensheid. Het is dan ook vreemd dat er nauwelijks serieus onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van onze paden en wegen. Bob Keuning verbaasde zich over dit gebrek aan historische interesse. Hij onderzocht na zijn pensionering het gebied tussen Rijn en IJ en schreef er een boek over. Een reportage van Loes Wormmeester, die met de auteur het gebied bezocht. Boek: Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ, door: K.J.B. Keuning.

De VVD en FPO in de Liberale Internationale

vanaf 01:18:27

De VVD heeft problemen met het lidmaatschap van de Oostenrijkse FPö (Freiheitliche Partei österreichs) van de Liberale Internationale. Historicus Gerrit Voerman schreef een artikel over de gespannen relatie tussen beide partijen voor Liberaal Reveil. Interview van Paul van der Gaag.

Spoor terug: Zoutkamp deel 1

vanaf 01:25:28

Het Groningse vissersdorpje Zoutkamp moest naar vis stinken. Dat betekende namelijk dat de vangst goed was geweest en dat de garnalenfabriekjes op volle toeren draaiden. De Zoutkampse vissers vingen vooral garnalen. De bewoners van het dorp leefden grotendeels van de visvangst, en aten dus ook veel vis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zowel de vloot als het dorp beschoten. Over de periode vanaf de jaren twintig tot de jaren vijftig. Deel 1 van het tweeluik: Zoutkamp moet stinken. Over het vissersplaatsje Zoutkamp. Samenstelling Paul van der Gaag.

advertentie