Ovt

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie van 4 gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag: Ernst Kossmann, emeritus-hoogleraar geschiedenis. Schrijver van het meest recente handboek over de geschiedenis van de lage landen. Publiceerde twee jaar geleden zijn intellectuele herinneringen. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Ernst Kossmann. De serie van 4 afleveringen is voor f 77,50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies).

advertentie