Ovt

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag: Marijke Spies, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Schreef onlangs samen met historicus Willem Frijhoff een nieuwe studie over Nederland in de zeventiende eeuw. In die tijd is volgens de auteurs het poldermodel uitgevonden. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Marijke Spies. De serie van 4 afleveringen is voor f 77, 50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies). BOEK: '1650 Bevochten eendracht'- Willem Frijhoff en Marijke Spies, uitg. SDU, isbn 90 12 08721 3

advertentie