Ovt

Ovt

10.00-11.00: Een herhaling van op Radio 5 in het programma Aardse Zaken uitgezonden serie, onder de titel 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Een vierdelige Oral History serie over cabaretliedjes en de censuur. Afl. 3. Samenstelling: Coen Verbraak en Lida Iburg. 11.00-12.00: Een vierdelige serie portretten over Arbeiderslevens Deel 3: de Amsterdamse schoenlapper/havenarbeider Martin Swart Samenstelling: Hans Olink (herhaling) De uitzendingen zijn op cassette te bestellen. f 15,- Per uur of f 47,50 voor een vierdelige serie. Overmaken op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT + uitzenddatum + onderwerp.

advertentie