Ovt

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag: Peter Klein, emeritus-hoogleraar geschiedenis. Schreef een standaardstudie over een zeventiende-eeuwse Amsterdamse koopmansfamilie. Werkt momenteel aan zijn familieherinneringen, die de geschiedenis van Nederland en de Oostenrijkse donaumonarchie omspannen. Klein is Nederlands meest onderhoudende historicus. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Peter Klein. De serie van 4 afleveringen is voor f 77, 50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies).

advertentie