Ovt

Ovt

'Geschiedenisgasten' Een serie van 4 gesprekken met historici over hun eigen leven en de geschiedenis van ons 'dwaze dwergstaatje' aan de Noordzee. Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten. Vandaag afl.2: Hermann Walter von der Dunk, emeritus-hoogleraar geschiedenis. Publiceerde talloze essay-bundels. Schreef onder andere De shoah in ons geschiedbeeld, over de doorwerking van de holocaust in de 20ste eeuw. Von der Dunk is Nederlands eigen historisch geweten. Cassettes van deze uitzending zijn te bestellen door overmaking van f 27,50 op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: H.W. von der Dunk. De serie van 4 afleveringen is voor f 77, 50 te bestellen (E. Kossmann, H.W. von der Dunk, P.W. Klein, M. Spies).

advertentie