Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-Parool journalist Max Nord over de klokken van het Rijksmuseum Aandacht voor de teloorgang van het Nederlands-Surinaams erfgoed in Suriname n.a.v. de subsidieweigering voor de renovatie van Plantage Frederiksoord. Gesprek hierover met o.a. dhr. Hagemeyer, eigenaar van de plantage, en Suriname-kenner alex van Stipriaan en een reaktie van PVDA tweede kamerlid Judth Belinfante Niet de Beatles maar Nederlandse Indo's haalden de rock and roll van Amerika naar Europa N.a.v. het verschijnen van het boek '40 jaar Crazy Rockers' een gesprek met Woody Brunings en Leon Donnars over de belangrijke rol van Indische jongens bij het ontstaan van de Nederlandse popmuziek. 11.00-12.00: Het Afscheid van Horst Lademacher als direkteur van het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster. Een reportage over de tentoonstelling 'Meer kleding, minder textiel' : kleding in relatie tot vrouwenemancipatie. Unilever stopt met de produktie van 'Zeeuws Meisje'. Een commentaar hierop van de commissaris van de Koningin in Zeeland Wim van Gelder. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Helden van de zee Een driedelige serie over het reddingswezen. Deel 1: Roeiredders Al zolang er scheepvaart is stranden voor de kust van Nederland tientallen schepen. Eeuwen geleden werden drenkelingen als ze geluk hadden gered door kustbewoners uit Huisduinen, Katwijk of Ter Heyde, maar soms werden overlevenden aan hun lot overgelaten en ging het jutten van de lading voor het redden van de bemanning. Pas in de 19e eeuw komt hier een eind aan; pas dan ontstaat er een georganiseerd reddingswezen, betaald door bemiddelde stedelingen. Armoedige kustbewoners werden tegen beloning van een half weekloon en soms een medaille ingehuurd als bemanning van een roeireddingsboot. Eenvoudige lieden die - om het leven van een drenkeling te redden - soms zelf het leven lieten. De driedelige serie Helden van de zee is te bestellen door storting van f 25,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie Helden van de zee. BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - '40 Jaar Crazy Rockers' - Inge Dümpel/Woody Brunings, uitg. Carmiggelt, isbn 90 805210 2 7 - 'Rockin' Ramona: 'n gekleurde kijk op de bakermat van de nederpop'- Lutgard Mutsaers, uitg. SDU, isbn 90 12 060 40 0 (1989) - Tentoonstelling 'Meer kleding, minder textiel' - t/m 28 mei, Comenius Museum, Naarden

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Max Nord: Rijksmuseum

vanaf 00:05:03

In 1962 mocht Max Nord teksten van dichters voor tien nieuwe klokken voor het carillon van het Rijksmuseum uitkiezen. Let u maar eens op als u in de buurt bent, en luister aandachtig, De dichters klinken mee!.

Monument Plantage Frederiksdorp

vanaf 00:08:38

Er is geen Nederlands geld beschikbaar voor het monument Plantage Frederiksdorp in Suriname. De plantage stamt uit 1747 en ligt aan de rivier de Commewijne. Het is een unieke verzameling gebouwen, die in slechte staat is. Maar de subsidieaanvraag voor de renovatie is afgewezen, om politieke redenen. Loes Wormmeester spreekt met eigenaar Ton Hagemeyer, die het in 1975 kocht. Een telefonische reactie van historicus Alex van Stipriaan en Judith Belinfante, Tweede Kamer-lid van de PvdA.

Crazy Rockers 40 jaar

vanaf 00:30:36

De rock en roll werd al aan het einde van de jaren vijftig naar Nederland gehaald door Indische jongeren. Deze zogenaamde Indo-rock legde de basis voor de latere Nederbeat. De Crazy Rockers begonnen in 1959 en naar aanleiding van hun veertigjarig bestaan verscheen een boek. Paul van der Gaag spreekt met Indo-rocker Woody Brunings en Leon Donnars, voorzitter van de Stichting Indorock. Boek: 40 jaar Crazy Rockers, door: Inge Dumpel en Woody Brunings. Woody Brunings speelt live een aantal nummers.

Het einde van het margarinemerk Zeeuws meisje

vanaf 01:04:43

Unilever laat een aantal merken verdwijnen, waaronder het befaamde 106 jaar oude margarinemerk Zeeuws meisje. Marnix Koolhaas spreekt met het hoofd van de persdienst van Unilever, Tom Gordijn. Iedereen kent het merk, maar niemand koopt het. Daarom moet het weg. Loes Wormmeester interviewt Wim van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland. Hij is blij dat het Zeeuwse meisje losgekoppeld wordt van de goedkope margarine. Geluidsfragmenten reclame Zeeuws meisje (geen cent teveel).

Kledingtentoonstelling in Naarden

vanaf 01:12:35

Er is een duidelijke relatie tussen damesmode en de mate van emancipatie van de draagsters van de kleding. Een collectie honderd jaar oude kostuums illustreert deze relatie. Hans Olink bezoekt de bescheiden tentoonstelling Meer kleding, minder textiel in het Comenius Museum in Naarden met conservatrice Sarah Slootweg. Een reportage.

Spoor terug: Reddingswezen deel 1

vanaf 01:19:00

Zolang er scheepvaart voor de kust van Nederland is, stranden er tientallen schepen. Pas in de 19de eeuw ontstaat er een georganiseerd reddingswezen, betaald door bemiddelde stedelingen. Arme kustbewoners worden ingehuurd als bemanning voor de roeireddingsboten. Sommige redders zijn zeer succesvol, zoals Dorus Rijkers, die bij de gevaarlijke Haaksgronden bij Den Helder 500 reddingen verrichtte. Deel 1 van een driedelige serie Roeiredders. Samenstelling Gerard Leenders.

Duitsland en Nederland: Horst Lademacher

vanaf 01:52:04

Duitsers hebben een vrij oppervlakkig beeld van Nederlanders. De stranden, de tulpen, de klompen en het liberale drugs- en abortusbeleid. Loes Wormmeester spreekt met de Duitse Nederland-kenner Horst Lademacher, die afscheid neemt van het Zentrum fur Niederlande-Studien in Munster. Hij kijkt tevreden terug, zonder al te veel illusies over het effect van zijn werk. In het elfjarige bestaan van het Zentrum is het beeld van Nederland hoogstens in de grensstreek enigszins veranderd.

advertentie