Ovt

Ovt

Onder voorbehoud 10.00-11.00: De column van de zanger Armand (columnist maand mei) Een week na de vuurwerkramp in Enschede in OVT het vergeten verhaal van de 'Parkkaderamp'. Op 16 augustus 1945 vindt in Rotterdam een vuurwerkramp plaats waarbij tenminste vijf mensen de dood vinden en meer dan honderd mensen gewond raken. Het was het eerste vuurwerk dat na de bevrijding werd georganiseerd, tijdens de vlootdagen in Rotterdam. Aan boord van het Britse schip de Onslow zou een kist met vuurwerk in brand zijn geraakt, waarna de pijlen direkt het publiek dat langs de Parkkade stond te kijken invlogen. OVT laat nu ooggetuigen van dat ongeluk aan het woord. A.s. dinsdag komt de keizer van Japan voor een Staatsbezoek naar Nederland. Onlangs verscheen in het kader van 400 jaar betrekkingen Nederland-Japan het boek In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen Rijswerkers, ingenieurs, werkbazen-1872-1903. Een gesprek met Louis van Gasteren, initiator van dit boek, over dit betrekkelijk onbekende fenomeen in de betrekkingen. 11.00-12.00: Het overlijden van cabaret-kenner Wim Ibo. Uitgever Perry Pierik over 'Het Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog'. Het Multatuli Museum en het boek 'Het gelijk van Multatuli: Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief'- van Tom Phijffer De Spoor terug-serie: Monument voor mijn vader, een serie in vijf afleveringen. Vandaag deel 2. Op verzoek van zijn zoon sprak de inmiddels overleden Evert Hoedemaker (1896) - zeeman, avonturier, wereldreiziger en communist - zijn levensverhaal in op band. Het zijn onthullende verhalen over onder andere zijn rol in de groep-Schaap, een communistisch verzetsnetwerk dat als doel had schepen die voeren onder fascistische vlag tot zinken te brengen. Na de Duitse inval in 1940 werd Hoedemaker gearresteerd door de Gestapo en in Duitsland gevangen gezet. Dat hij overleefde was een wonder. De serie is voor f 40,- te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. serie Monument voor mijn vader (f 5,- voor Stichting Zaans Verzet) BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - 'In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen Rijswerkers, ingenieurs, werkbazen-1872-1903', isbn 90 5730 076 1, uitg. Walburgpers - 'Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog'- red. Perry Pierik/Martin Ros, isbn 90 75323 52 2, uitg. Aspekt - 'Het gelijk van Multatuli: Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief'- Tom Phijffer, uitg. Bas Lubberhuizen, isbn 90 76314 42x - Multatuli Museum: Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam, tel: 638 19 38, openingstijden: dinsdag 10.00-17.00, zaterdag/zondag 12.00-17.00

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Armand muziek

vanaf 00:05:02

Armand over zijn carrière in de muziek. En over de wijsheid die je met hasj opdeed.

Nederlandse watermannen in Japan

vanaf 00:09:41

Een elftal Nederlandse ingenieurs en werkbazen werd in 1872 uitgenodigd om in Japan te komen werken aan de waterhuishouding. Deze Nederlandse watermannen zijn helden in Japan, ze komen voor in schoolboekjes en er staan standbeelden en gedenkstenen voor hen. Maar in Nederland zijn ze geheel onbekend. Louis van Gasteren kwam hen tien jaar geleden op het spoor van en wijdde een vuistdik boek aan de watermannen. Interview van Loes Wormmeester. Boek: In een Japanse stroomversnelling, door: Louis van Gasteren.

Vuurwerkramp aan de Parkkade in Rotterdam 1945

vanaf 00:32:00

Het eerste vuurwerk dat na de bevrijding werd georganiseerd in Rotterdam liep uit op een ramp. Tijdens de vlootdagen op 16 augustus 1945 aan de Parkkade ging het mis. Een flinke voorraad vuurwerk op het Britse schip de Onslow vatte waarschijnlijk per ongeluk vlam. Daardoor vlogen flinke vuurwerkpijlen het publiek aan de Parkkade in. Dat veroorzaakte een enorme paniek. Vijf mensen kwamen om en meer dan honderd raakten gewond. Gerard Leenders en Jos Palm praten met ooggetuigen van de Parkkaderamp.

In memoriam Wim Ibo: cabaretpaus van Nederland

vanaf 01:05:08

Het huis van Wim Ibo is een soort museum, vol herinneringen aan veelal overleden artiesten. Er is ook een muurtje met de handtekeningen van bekende artiesten en cabaretiers. Henk Burger bezocht Wim Ibo twee jaar geleden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag en sprak over zijn bijzondere huis en zijn status als cabaretpaus van Nederland. Wim Ibo overleed in mei 2000. Presentatie Loes Wormmeester. Geluidsfragment interview van Henk Burger met Wim Ibo in 1998.

Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog

vanaf 01:11:07

Vijfenvijftig jaar na afloop van de oorlog begint uitgeverij Aspekt met een tweejaarlijkse uitgave over de Tweede Wereldoorlog. In het eerste bulletin is er veel aandacht voor de Duitse kant van de oorlog. Onder andere bijdragen over Albert Speer en over het fascistische blad De Bezem. Interview van Loes Wormmeester met uitgever Perry Pierik. Boek: Eerste Bulletin Tweede Wereldoorlog, door: Perry Pierik en Martin Ros (red.).

Multatuli als rechtschapen ambtenaar

vanaf 01:18:08

De schrijver Multatuli (Eduard Douwes Dekker) was eigenlijk een rechtschapen ambtenaar. In 1856 beschuldigde hij als koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië de inlandse regent van Lebak van machtsmisbruik. Drie maanden later was zijn carrière voorbij. Dat was niet te wijten aan Multatuli zelf, wordt nu betoogd in een recente publicatie. Hij deed wat hij moest doen als ambtenaar en wees op een misstand. Toespraken van Cees Fasseur en Hans van den Bergh aan Multatulianen in het Multatuli Museum. Reportage van Jos Palm, die sprak met Tom Phijffer. Boek: Het gelijk van Multatuli. Het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief, door: Tom Phijffer. Multatuli Museum, Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam (beperkte openingstijden).

Spoor terug: Evert Hoedemaker deel 2: de Verenigde Staten

vanaf 01:26:03

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 komt Evert Hoedemaker in New York terecht. Daar wordt hij trambestuurder. Later reist hij illegaal per trein naar Chicago. Hij wordt gepakt en werkt als dwangarbeider. Hij ontsnapt en vindt in Los Angeles werk als bootsman op een schip. De Verenigde Staten zijn inmiddels drooggelegd. Hoedemaker gaat met succes in de illegale drankhandel. Tenslotte wordt hij door de FBI opgepakt wegens sabotage. Zijn bijnaam is inmiddels Red Flag Eddy, vanwege zijn betrokkenheid bij stakingen. Hij wordt vrijgekocht door de beroemde schrijver Upton Sinclair. Na zijn proces komt hij bij de IWW (Industrial Workers of the World) terecht, een grote anarchistische vakbond. Hij is zeer actief betrokken bij de activiteiten. Uiteindelijk wordt hij in 1930 gearresteerd en gedeporteerd. Deel 2 van Een monument voor mijn vader. Samenstelling Hans Olink

advertentie