Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van Wilfred Lionarons van de Weekkrant Suriname. D'66 wil de diplomatiek relaties met het Vaticaan verbreken. Een initiatief hiertoe van D'66 Europarlementariër Van der Laan kreeg ook steun van VVD en PVDA-europarlementariërs. In OVT een gesprek met de historicus Hans de Valk, auteur van het boek 'Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940', over de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en het Vaticaan. Verder een interview met Oscar Gelderblom over zijn boek 'Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)' 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor: De opening van het Erfgoedhuis in Zuid-Holland Orisant, het verdronken eiland in de Oosterschelde n.a.v. de 'doop' van het boek van Paul de Schipper. En het deze week verschenen ' Tweede Bulletin Tweede Wereldoorlog' met daarin het artikel van Gerbrand Kip over de Nederlandse O-klasse onderzeeboten in Europese wateren, onder de titel Leeuw en torpedo. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De handelsvereniging Amsterdam: een suikeroom in Ethiopië Een tweeluik over de suikerfabrieken in Ethiopië en de Hollandse Kolonie die daar bij betrokken was van + 1952 tot 1976, toen de fabrieken eigendom waren van de Handelsvereniging Amsterdam. Deel 2: De Nationalisatie Tweeluik op cassette te verkrijgen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Ethiopië, HVA en de uitzenddatum. INFO: - 'Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)' - Oscar Gelderblom, uitg. Verloren, isbn 90 6550 620 9. - 'Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940' - J.P. de Valk, uitg. Valkhof Pers, isbn 90 5625 041 8 (1998) (kijk maar of je dit boek er wel of niet op zet) - 'Orisant: Verdronken eiland in de Oosterschelde'- Paul de Schipper, uitg. Ad. Donker, isbn 90 6100 488 8 - www.orisant.com - 'Tweede bulletin Tweede Wereldoorlog'-red. Perry Pierik/Martin Ros, uitg. Aspekt, isbn 90 75323 88 3 - Erfgoedhuis Zuid-Holland, tel: 071-513 37 39, e-mail: secr@erfgoedhuis-zh.nl - '1879 HVA 1979' Honderd jaar geschiedenis der Verenigde HVA Maatschappijen NV, Uitgave van de UVA (niet in de handel)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 26 Nov 2000 uur 1

vanaf 00:00:47

Column van Wilfred Lionarons

vanaf 00:04:44

Wilfred Lionarons kwam rond 1970 een keer in een dorp in Guyana. Daar werd gedanst, geacteerd en gezongen door schoolkinderen. Tot zijn verrassing was de inspiratie van deze happening het gedicht Wan bon (een boom) van de Surinaamse nationalist Dobru, de dichtersnaam van Robin Ravales. Over nationalisme in Suriname.

Nederland en het Vaticaan: een moeizame relatie

vanaf 00:10:43

D66 wil de diplomatieke relaties met het Vaticaan verbreken. Reden om in te gaan op de niet altijd even goede betrekkingen tussen Nederland en het Vaticaan. De eerste gezant werd in 1814 naar Rome gestuurd, omdat door de samenvoeging van de oude republiek met België tweederde van de bevolking katholiek was geworden. Interview van Paul van der Gaag met historicus Hans van der Valk. Boek: Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlandse katholicisme 1815-1940, door: J.P. de Valk . Geluidsfragment hymne van het Vaticaan.

De val van Antwerpen en de opkomst van Amsterdam

vanaf 00:33:36

De opkomst van Amsterdam is te danken van de val van Antwerpen in 1585. De rijke kooplieden uit Antwerpen trokken naar Amsterdam en maakten de stad welvarend. Dit is een algemeen geaccepteerde verklaring. Uit een studie van Oscar Gelderblom blijkt dit verband niet helemaal klopt. De kooplieden uit Antwerpen kwamen al eerder dan 1585 en waren minder rijk dan algemeen werd gedacht. Bovendien maakte de Antwerpse kooplieden niet alleen Amsterdam welvarend, maar maakte Amsterdam die kooplieden ook welvarend. Amsterdam had in tegenstelling tot Antwerpen een sterke positie op de Oostzee. Interview van Gerard Leenders. Boek: Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse, door: Oscar Gelderblom.

OVT 26 Nov 2000 uur 2

vanaf 01:01:53

Erfgoedhuis in Zuid-Holland

vanaf 01:02:49

Het gaat goed met het historisch besef in Zuid-Holland. Het pas geopende Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt onderdak aan een scala van historische organisaties en verenigingen. Opmerkelijk, want bij een onderzoek van OVT in 1993 naar het historisch besef in de Nederlandse provincies eindigde Zuid-Holland op een laatste plaats. Paul van der Gaag spreekt met Andries Ponsteen, directeur van het Erfgoedhuis.

Verdronken eiland Orisant

vanaf 01:09:45

De tewaterlating van een boek. Vanuit Zierikzee vaart een boot over de Oosterschelde naar het verdronken eiland Orisant. Het boek over Orisant wordt boven Orisant in het water gegooid. Het eiland werd eeuwen geleden bevolkt met arme kolonisten. Uiteindelijk werd het opgegeven en verdween het onder de zeespiegel. Aan boord van het schip was ook Kees Slager, die sprak met auter Paul de Schipper. Boek: Orisant. Verdronken eiland in de Oosterschelde, door: Paul de Schipper.

Nederlands duikboten in de Tweede Wereldoorlog

vanaf 01:16:30

Nederlandse duikboten waren actief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de capitulatie wist een aantal zogenaamde O-boten te ontkomen. Ze werden deel van de Engelse vloot. Deze O-boten voeren in de Noordzee en de Middenlandse Zee. Ze leken erg op de Duitse U-boten, waardoor soms verwarring ontstond. Paul van der Gaag spreekt met Gerbrand Kip, die het artikel Leeuw en torpedo over de O-boten publiceerde in het Tweede Bulletin Tweede Wereldoorlog. Tweede Bulletin Tweede Wereldoorlog, door: Perry Pierik en Martin Ros (red.).

Spoor terug: Nederlandse suikerfabrieken in Ethiopië deel 2

vanaf 01:24:05

De Handels Vereniging Amsterdam (HVA) werkte vanaf 1967 in Metahara aan de ontginning van nieuwe suikerrietplantages. Dit werd de derde fabriek van de HVA in Ethiopië, waar enkele honderden Nederlanders en 12.000 Ethiopiërs werken. Het is daarmee de grootste industriële onderneming en de grootste particuliere werkgever van het land. Deel 2 van De Handels Vereniging Amsterdam. Een suikeroom in Ethiopië.

advertentie