Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-Parool journalist Max Nord Op 24 April herdenken de Armeniërs de genocide op hun volk die 85 jaar geleden begon en waarbij anderhalf miljoen Armeniërs gedood werden. Maandag zou in Assen een monument ter herdenking van deze genocide geplaatst worden, maar dat gaat onder druk van Turkse belangengroepen niet door. Een gesprek over de Armeense geschiedenis en het uitblijven van erkenning over wat hen is aangedaan. We praten met professor Jos Weijtenberg en Hroutioun Simonian van de Armeense vereniging Ararat Na half elf vertelt Conny Braam over haar nieuwe boek "De woede van Abraham" dat op 27 April verschijnt. Deze historische roman gaat over de aanleg van het Noordzeekanaal. In 1864 trekken duizenden arme polderwerkers naar de duinen bij Velzen om, in naam van de vooruitgang, met de hand het grootste waterbouwkundige werk van die tijd tot stand te brengen. Het helse graafwerk en de keiharde belangen van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de woede en het verzet op van de paupers die in het duingebied zijn neergestreken en onder mensonterende omstandigheden moeten werken en leven. Oproer is het gevolg. 11.00-12.00: De boekbespreking van historicus Peter Klein: (zie voor titels onder kopje BOEKEN) Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Helden van de zee Een driedelige serie over het reddingswezen. Deel 3: Nuchtere Helden (slot) Al zolang er scheepvaart is stranden voor de kust van Nederland schepen. Eeuwen geleden werden drenkelingen als ze geluk hadden gered door kustbewoners uit Huisduinen, Katwijk of Ter Heyde, tegenwoordig is de Nederlandse reddingsvloot een van best georganiseerde en modernste ter wereld. Zonder overheidssubsidie en met vrijwel alleen vrijwilligers. De reddersverhalen zijn hetzelfde gebleven, weliswaar minder spectaculair als vroeger en meer verhalend over reddingen voor de recreatievaart, maar nog steeds is de voornaamste reden van de redders het helpen van mensen in nood. De serie is te bestellen door overmaking van f 25,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. serie Helden van de Zee. BOEKEN: - 'De woede van Abraham'- Conny Braam, isbn 90 290 6682 2 (uitg. Meulenhoff) (1e uur) - Mama Sranan (=Moeder Suriname), 200 jaar Surinaamse Verhaalkunst, ISBN 90 254 9734 9, uitg. Contact - 's Heeren Slaaf - Het dramatische leven van Jacobus Capitein'(ISBN 90 5018 5142, uitg. Balans - Van Goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Coampagnie 1720-1755 -van Corrie Reinders Folmer- Van Prooijen, ISBN 90-70534-29-0, uitg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg - De Nederlanders in Angola. Kongo en Sao Tome 1600-1650- Klaas Ratelband, ISBN 90 5730 096 6, uitg. Walburgpers - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 - Henk den Heijer, ISBN 90.6011.998.3, Walburg Pers - The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1980. Trade, Slavery and Emancipation- Piet Emmer, ISBN 0 86078 697 8 - Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw, verschenen onder redactie van J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen en F. Brandsma, ISBN 90 6550 075 8 - Dressed to kill. Het uniform in de mode- Mariska Pool (Legermuseum, Delft) - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van prehistorie to nu - Han van der Horst, ISBN 90 5333 766 0, uitg. Prometheus. - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930- Rolf Schuursma, ISBN 90 5018 521 5, uitg. Balans - Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van prof.dr. David Cohen - Piet Schrijvers, ISBN 90 6554 471 2, uitg. Historische Uitgeverij

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Max Nord: de familie van het Reve

vanaf 00:02:32

De vader van hoogleraar Karel van het Reve en de schrijver Gerard van het Reve was nooit op een kwaad woord betrappen. Geen wonder dat hij de communistische partij uit werd gegooid. Aldus Max van Nord, die deze marxistische gelovige kende van zijn tijd bij het Twentse Het Parool. Een goedlachse, uitbundige man, die zijn oudste zoon Karel naar Karl Liebknecht en zijn jongste zoon Gerard naar zichzelf noemde. Boek: Achteraf, door: Karel van het Reve.

De moord op de Armeniërs in 1915

vanaf 00:06:19

In 2000 zou een monument in Assen worden geplaatst om de massamoorden op 1,5 miljoen Armeniërs in Turkije in 1915 te herdenken. De plaatsing van het monument is op het laatste moment tegen gehouden, nadat er vanuit de Turkse hoek hevig werd geprotesteerd. Die genocide is voor de meeste Turken nog steeds een taboe. Over de geschiedenis van de Armeense kwestie, die zich afspeelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Paul van der Gaag spreekt met Haroutioun Simonian van de Armeense vereniging Ararat en de enige hoogleraar Armeneologie die Nederland rijk is: Jos Weitenberg. Ook een telefonische reactie van Rob Staal van PLOP (Politiek Logisch Oprechte Partij), de grootste politieke partij van Assen. Geluidsfragment Armenia with thousand wings, door: Armenian Radio and Television Chamber Music Orchestra.

Bouw van het Noordzeekanaal 1876

vanaf 00:32:49

Het Noordzee Kanaal werd op 1 november 1876 geopend. Iedereen werd bedankt, behalve de duizenden arme polderwerkers, die met de hand aan het graafwerk meededen. Conny Braam verdiepte zich in de geschiedenis van deze arbeiders. Haar familie is afkomstig uit een streek, waar aan het kanaal werd gegraven. Via haar familie hoorde ze al over de barre omstandigheden, waarin de arbeiders aan het kanaal moesten werken. Boek De woede van Abraham, door: Conny Braam.

Nederlanders in onbekende koloniën

vanaf 01:05:31

Een alleszins de moeite waard boek over onbekend Nederlands koloniaal verleden. In de jaren dertig geschreven manuscript, dat pas is uitgegeven. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: De Nederlanders in Angola, Kongo en Sao Tome 1600-1650, door: Klaas Ratelband.

Surinaamse verhalen

vanaf 01:09:57

Dik interessant boek over Suriname. Valt niet in een keer te lezen. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Mama Sranan. 200 jaar Surinaamse Verhaalkunst.

Het leven van Jacobus Capitein

vanaf 01:11:38

Een beetje warrig boek, niet zo goed geschreven, maar wel een zeer dramatische verhaal. Boek: s Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein, door: H. van der Zee.

Slavenhandel vanuit Middelburg

vanaf 01:13:36

Een interessant proefschrift, maar misschien niet geschikt voor het grote publiek. Bijzonder gedegen. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755, door: Corrie Reinders Folmer-van Prooijen.

Nederlanders in de Atlantische economie - slavenhandel

vanaf 01:17:07

Een aantal opstellen van Nederlands bekendste en internationaal befaamde slavernijhistoricus. Emmer wil niet oordelen over slavernij en krijgt daarom vaak kritiek. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1980. Trade, Slavery and Emancipation, door: Piet Emmer.

Nederlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

vanaf 01:19:03

Een fantastisch boek. Nuchter geschreven. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Nederland. De vaderlandse geschiedenis van prehistorie tot nu, door: Han van der Horst.

De invloed van uniformen op de mode

vanaf 01:23:38

Over de invloed van uniformen op de mode. Een heel mooi boek. Boekrecensie van Peter Klein Boek: Dressed to kill. Het uniform in de mode, door: Mariska Pool (Legermuseum, Delft).

Spoor terug: Reddingswezen deel 3

vanaf 01:25:50

De Nederlandse reddingsvloot is een van de best georganiseerde en modernste van de wereld. Zonder overheidssubsidie en vrijwel alleen met vrijwilligers. In de naoorlogse periode worden steeds meer reddingen verricht voor de recreatievaart. In dit laatste deel 3: Nuchtere Helden, de periode na de Tweede Wereldoorlog. Samenstelling Gerard Leenders.

advertentie