Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. Deze week kwam het eindverslag van de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers. Een reden om te praten met de economisch historicus Ben Gales over het beeld van de mijnwerker in de geschiedenis. En daarnaast een beeld van de veenarbeider in Drente. Hoe groot was de armoede in Drente in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw? Deze vraag over de situatie van de Drentse veenarbeiders in de veenkoloniën houdt de gemoederen van onderzoekers al enige weken bezig. In OVT een discussie hierover met Wim Visscher, onderzoeker van de veenkoloniale geschiedenis en Michiel Gerding, provinciaal historicus van Drente. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht het eindexamen geschiedenis waarbij de betrekkingen tussen Nederland en Nederlands-Indië centraal staan. Een gesprek met Jeroen Touwen, voorzitter van de zgn. 'stofomschrijvingscommissie'. Een reportage over de tentoonstelling Vader van DAF: Hub. Van Doorne, uitvinder-ondernemer' in het Techniek Museum in Delft. En een gesprek met Gerrit Voerman van het Dokumentatiecentrum Politieke Partijen in Groningen, over het archiveren van webpagina's. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De grootste gijzeling van Nederlanders in een oorlog waar zij niet direkt bij betrokken was, vond tien jaar geleden plaats tijdens de Golfcrisis. Tussen 2 augustus en 10 december 1990 zijn Nederlanders 'gast' van de Irakese leider Saddam Hoessein. Een tweeluik over deze gijzelingsperiode. Deel 1: de periode in Koeweit. Moed en wanhoop op de Nederlandse ambassade. Het tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Gijzeling Golfcrisis. INFO: 'De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw: mythe of harde werkelijkheid'- red. Richard Paping, Boon uitg. Groningen, isbn 90 759 1315 x 'Het verloren Arcadië. De biologische levensstandaard in Drenthe 1815-1860 - Vincent Tassenaar, uitg. Labyrint Publication, isbn 90 72591 80 1 'Vier eeuwen turfwinning: de verveningen in Groningen, Friesland, Drente en Overijssel tussen 1550 en 1950 - M.A.W. Gerding, (1995) uitg. HES, isbn 90 6194 2985 'Anarchisme in Drenthe: herinneringen van een veenarbeider' - Harmen van Houten/Floor van Gelder (1985), uit. Ambo, Baarn, isbn 90-263-0690-3 'Techniek in de Nederland in de twintigste eeuw', deel 2: Delfstoffen, Energie, Chemie, uitg. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen 'Een kwestie van ereschuld'- stichting Silicose Oud-Mijnwerkers, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, tel: 043-389 70 99, fax: 043-389 70 13 Tentoonstelling 'De vader van DAF: Hub. Van Doorne, uitvinder-ondernemer' t/m 30 april 2001, Techniek Museum, Delft

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OVT 03 Dec 2000 uur 1

vanaf 00:00:24

Column van Jozef Deleu: grens

vanaf 00:04:14

Grenzen bieden kansen op een nieuw begin en heel vaak op een nieuw leven. Jozef Deleu over leven op een grensgebied tussen Frankrijk en Vlaanderen en herinneringen aan zijn vader en grootvader.

De Drentse veenarbeider en de armoede

vanaf 00:11:17

Hoe groot was de armoede in Drente aan het einde van negentiende eeuw en begin twintigste eeuw eigenlijk? Onderzoekers die de veenarbeiders in de Drentse veenkoloniën bestudeerd hebben, zijn het niet eens. Gerard Leenders spreekt met Wim Visscher, onderzoeker van de veenkoloniale geschiedenis, en met Michiel Gerding, provinciaal historicus van Drente. Vanuit de studio van de Omroep van Drenthe. Geluidsfragmenten Harmen van Houten en Veld, broen en sang van Egbert Meijers.

De Limburgse mijnwerker

vanaf 00:37:05

Een ereschuld tegenover mijnwerkers is afgelost door de overheid: 1775 oud-mijnwerkers of hun nabestaanden krijgen na een jarenlange lijdensweg ieder 20.000 gulden. Mijnwerkers leden aan de bedrijfsziekte silicose (stoflongen) en hebben erg lang moeten wachten op erkenning. Reden om in te gaan op het beeld van de mijnwerker in de geschiedenis. Marnix Koolhaas interviewt economisch historicus Ben Gales. Geluidsfragment 1947. Boek: Een kwestie van ereschuld. Wonden van voormalige mijnwerkers schrijnen nog, eindverslag van de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers.

Eindexamen geschiedenis Nederlands-Indië

vanaf 01:01:23

Het eindexamen geschiedenis gaat over de verhouding tussen Nederland en Indonesië, Nederlands-Indië. Een zogeheten stofomschrijving is klaar en die versie van het lespakket is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Er is kritiek op de titel van het pakket en ook op de inhoud. Marnix Koolhaas spreekt met Jeroen Touwen, docent aan de Rijksuniversiteit Leiden en lid van de stofomschrijvingscommissie.

OVT 03 Dec 2000 uur 2

vanaf 01:03:04

Tentoonstelling DAF: nationale trots op autogebied

vanaf 01:08:17

Het compacte autootje met de ingenieuze variomatic en het pientere pookje. Zo werd het DAF-je, Nederlands nationale trots op autogebied, wel omschreven. Aan de geestelijke vader van de DAF, Hub. van Doorne, is een tentoonstelling gewijd. De auto moest goedkoop zijn en was bedoeld voor de gewone man. Maar de meeste mensen vonden het maar een truttig autootje. Reportage van Paul van der Gaag, die werd rondgeleid door samenstelster Marjo Berendsen.

Archivering politieke websites

vanaf 01:15:48

Informatie die vroeger door politieke partijen met partijkrantjes en -blaadjes werd verspreid staat nu op internet. Vooral de Socialistische Partij (SP) heeft een zeer goede site (www.sp.nl), terwijl die van de grotere partijen een stuk minder zijn. Partijen maken websites om hun kiezers te bereiken. Maar deze sites verdwijnen vaak weer. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen is daarom met een project begonnen om de partij-websites te archiveren voor latere generaties historici. Marnix Koolhaas spreekt met Gerrit Voerman van het Centrum.

Spoor terug: Nederlandse gijzelaars tijdens de Golfcrisis: Koeweit

vanaf 01:22:39

Nederlanders die op 2 augustus 1990 in Irak of Koeweit waren, werden overvallen door de Golfoorlog. Het Iraakse leger van Saddam Hoessein viel Koeweit binnen. Het was het begin van de Golfoorlog. De Nederlanders werden als gijzelaar gebruikt. De invasie veroorzaakte chaos en paniek rond de Nederlandse ambassade in Koeweit. Een reconstrucie van Arnold Karskens, één van de weinige verslaggevers die het allemaal van dichtbij meemaakte.

advertentie