Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met de column van Martin Ros (columnist van de maand januari). Aandacht voor de 'uitgenodigde vluchtelingen' in Nederland. Hun speciale Opvangcentrum in Apeldoorn wordt opgeheven. Een gesprek over de geschiedenis van deze speciale groep vluchtelingen met Jaap Hoeksma, voormalig vice-voorzitter van Vluchtelingenwerk En een interview met Jozef Vos, auteur van het boek Democratisering van de schoonheid: Twee eeuwen scholing in de kunsten. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor beroep van Parlevinker; de kerktelefoon; en het boek: Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland van Peter Jan Margry Met om ca. 11.25: Ter Walvischvaart! Een zesdelige documentaire-serie over de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart. Deel 4: Overwinteren De overwintering op Nova Zembla van Willem Barentsz is symbool geworden van de overlevingsdrang van de Poolvaarders. Maar naast Willem Barentsz hebben nog meer overwinteringen in het barre Noorden plaatsgevonden. Sommige zelfs vrijwillig. Zo overwinterden van 1633 op 1634 twee ploegen vrijwilligers op Spitsbergen en Jan Mayen. Succes of mislukking bleek afhankelijk van geluk, discipline én een piepklein plantje dat luistert naar de naam lepelblad. Ook op Groenland moesten walvisvaarders regelmatig overwinteren, als de schepen in het pakijs vast bleven steken. Om te overleven waren de manschappen afhankelijk van de gastvrijheid van de eskimo's. BOEKEN: - 'Democratisering van de schoonheid: Twee eeuwen scholing in de kunsten' - Jozef Vos, uitg. Sun, isbn 90 6168 686 5 - 'Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland'- Peter Jan Margry, uitg. Verloren, isbn 90 6550 065 0 OVT BESTELLEN Deze uitzending (minus de documentaire) is óók te bestellen op cassette door f12,50 over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO Publieksservice te Hilversum o.v.v. 'OVT' + uitzenddatum. De serie 'Ter Walvischvaart!' is per aflevering te bestellen op cassette door f 12,50 over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO Publieksservice te Hilversum o.v.v. 'Walvischvaart' + uitzenddatum. De hele serie van 6 afleveringen is verkrijgbaar voor f 45,-. Een overzicht van de te bestellen cassettes van OVT en 'Spoor terug' vanaf 1984 is te bestellen door f 15,- over te maken op giro 92 860 t.n.v. VPRO te Hilversum o.v.v. 'catalogus'.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Martin Ros - jaren zestig

vanaf 00:04:13

Martin Ros over het tweede deel van de jaren zestig: de seksuele revolutie en het marxisme. De sex kan hij zich nog herinneren, maar de titels van de rode boeken niet meer.

Uitgenodigde vluchtelingen

vanaf 00:10:16

Nederland nodigt jaarlijks ruim 500 vluchtelingen uit, zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen, zoals de Iraanse schrijver Kader Abdolah. Sommige groepen vluchtelingen konden zich verheugen op een grote populariteit, zoals de Hongaren die in 1956 vluchtten voor de Russische inval. Aan deze regeling dreigt een einde te komen. Marnix Koolhaas spreekt met Jaap Hoeksema, voormalig vice-voorzitter van Vluctelingen Nederland. En met Hans de Bree van het speciale opvangcentrum voor uitgenodigde vluchtelingen in Apeldoorn. Tussen vrees en vervolging, door: Jaap Hoeksema. Geluidsfragmenten Hongarije 1956 en Chili 1975.

Twee eeuwen scholing in de kunsten

vanaf 00:37:28

Kunstzinnige vorming zou het gewone volk beschaving bij moeten brengen. Die traditie begon met de oprichting van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen (NUT) in 1784. Het NUT bestond uit verlichte burgers die het volk door middel van kunst wilden beschaven. Later ontstaat de socialistische volkscultuur en in de jaren zestig kwam kunst in dienst te staan van de revolutionaire vorming. Jos Palm spreekt met cultuurhistoricus Jozef Vos. Boek: Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de kunsten, door: Jozef Vos.

Kerktelefoon wordt bedreigd door tariefverhoging

vanaf 01:03:57

Kerkdiensten op zondag zijn al sinds 1925 thuis te volgen per telefoon. De eerste verbinding was in Urk en in 1930 waren er al 200 aangesloten kerken. Er zijn nog 80.000 mensen die gebruik maken van de mogelijkheid om de dienst in hun kerk telefonisch te volgen. Deze service staat onder druk door een aangekondigde tariefverhoging. Marnix Koolhaas spreekt met Harrie van Tilburg, voorzitter van de Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK).

Parlevinker: varende handelaar

vanaf 01:10:15

Een parlevinker is iemand die met een boot op het water goederen verkoopt. Paul van der Gaag voer mee met Piet van den Hurk, een van de laatste parlevinkers van Nederland. Van den Hurk is al sinds 1960 in de vaart. Hij verkoopt nu onder andere water aan schepen. Vroeger was het meer een varende kruidenier. Een reportage.

Religieuze conflicten in de negentiende eeuw - processies

vanaf 01:17:43

De protestanten waren tegen publieke uitingen van geloof. Daarom zagen ze processies van katholieken na 1815 niet zo zitten. In 1848 volgt zelfs een grondwettelijk processieverbod. Volgens Margry staat de processiekwestie in de negentiende eeuw aan de basis van de verzuiling van Nederland. De essentie van vezrzuiling is godsdienst. Interview Marnix Koolhaas. Boek: Teedere Quaesties. Religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in negentiende-eeuws Nederland, door: Peter Jan Margry.

Spoor terug: Ter Walvischvaart deel 4

vanaf 01:25:04

De overwintering op Nova Zembla van Willem Barentsz spreekt zeer tot de verbeelding. Maar er hebben meer overwinteringen van Nederlanders plaatsgevonden in het koude Noorden. Twee ploegen vrijwilligers overwinterden van 1633 op 1634 op Spitsbergen en Jan Mayen. Ook op Groenland moesten walvisvaarders regelmatig overwinteren, tot ver in de achttiende eeuw. Deel 4, Overwinteren. Samenstelling Marnix Koolhaas.

advertentie