Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de oud-VARA-programmamaker Gabri de Wagt (columnist maand maart) Zaterdag 18 maart wordt het boek Geschiedenis van Rotterdam in de 19e en 20ste eeuw, (deel 2 van de geschiedenis van Rotterdam) gepresenteerd. Een gesprek met de auteur Paul van de Laar, waarbij de rol van de burgemeesters van deze wereldhavenstad ook aan de orde zal komen (affaire Peper). N.a.v. de open dag, zondag 19 maart, bij meer dan 100 kloosters in ons land een gesprek met de hoogleraar kerkgeschiedenis uit Nijmegen Peter Nissen over de geschiedenis en de toekomst van het Nederlandse kloosterleven. 11.00-12.00: Een reportage vanuiti het havengebied in Amsterdam n.a.v. het verschijnen van het boekje: 'In het zicht van de verwoeste haven'; over de Amsterdamse haven tijdens de WO II'. N.a.v. het Wereld Waterforum een gesprek met Baltus Zwart over de eerste Nederlandse regenmaker A. Veraart (1881-1947). Bericht uit Berlijn van Hans Olink over Mart Stam. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Moeder, de vrouw Een serie met bewogen levensverhalen. Afl. 2: Een portret van de 75-jarige Fernanda van Hamersveld-Kapteijn. Afkomstig uit een communistisch milieu. In de oorlog aktief in het verzet. Verlaat de CPN in 1948. Later aktief bij de NVSH en de vrouwenbeweging. BOEKEN: - 'Stad in aanwas: Geschiedenis van Rotterdam tot 1813'-Arie van der Schoor,uitg. Waanders), isbn 90 400 9349 0 - 'Stad van formaat: Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw'- Paul van de Laar, uitg. Waanders, isbn 90 400 9420 9 - 'Kloosters in Nederland: Plaatsen voor bezinning en inspiratie'- Jos Palm, uitg. Gooi & Sticht, isbn 90 304 0742 5 (1991) - 'Abdijen in de lage landen en de mensen die er wonen'- Michel van der Plas, uitg. Lannoo, isbn 90 209 1662 9 (1989( - 'In het zicht van de verwoeste haven'; over de Amsterdamse haven tijdens de WO II', uitg. De Golf, isbn 90 804359 1 0

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Gabri de Wagt: Henri de Greeve

vanaf 00:04:05

Verbeter de wereld, begin bij jezelf, was de bekende kreet van de populaire idealist pater Henri de Greeve, die al voor de oorlog een bekende radiopersoonlijkheid was. Als medewerker van Radio Herrijzend Nederland ontmoette de Wagt hem in 1944. Een ontluisterende ontmoeting. Of hoe beroemde mediafiguren in het echt tegen kunnen vallen, en idealistische nog meer.

Burgemeesters van Rotterdam

vanaf 00:07:50

Rotterdam is de lelijkste stad van Nederland genoemd. Maar ook de stad waar het hardst gewerkt wordt. Rotterdam maakte de laatste twee eeuwen een ontwikkeling door van koopstad tot transitostad. In het centrum van het veranderende beleid stond altijd een burgemeester. Die waren vaak conservatief-liberaal, maar vanaf 1952 tot 1999 domineerde de PvdA. Loes Wormmeester spreekt met Paul van de Laar, bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit over de burgervaders van de havenstad. Boek: Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813, door: Arie van der Schoor. Boek: Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw, door: Paul van de Laar. Geluidsfragmenten van 8 oud-burgemeesters.

Kloosterleven in Nederland

vanaf 00:33:47

Er zijn nog ruim 90 kloosters in Nederland. En er melden zich per jaar minder dan 5 nieuwe monniken bij aan. De geschiedenis van de kloosters in Nederland begint in de 7de eeuw. Daarna groeide langzaam een netwerk van kloosters met verschillende ordes. De Reformatie zorgde voor een terugslag. In de 19de eeuw herstelt het kloosterleven zich weer. Jos Palm spreekt met kerkhistoricus Peter Nissen. Oek: Kloosters in Nederland. Plaatsen voor bezinning en inspiratie (1991), door: Peter Nissen. Geluidsfragment Paterke Pieter van Henk Elsink.

A.W. Veraert: regenmaker op zoek naar de zon

vanaf 01:03:34

Nederlands eerste regenmaker A.W. Veraert wilde in 1930 meer zon. Hij wilde de wolken boven zee laten regenen. Hij deed dit door ijs en koolzuur op wolken te werpen. Veraert vond zijn experimenten geslaagd, een mening die niet gedeeld werd door weerkundigen. Later probeerde hij regen te maken door kerstbomen te verbranden en papiersnippers op wolken te strooien. Loes Wormmeester spreekt met Baltus Zwart, voormalig KNMI medewerker. Ook over regen maken als moderne oplossing voor het gebrek aan water. Geluidsfragment regenmaker Roelof Bruintjes, werkzaam in Mexico (radioprogramma Zuiderlicht).

De Amsterdamse haven in de Tweede Wereldoorlog

vanaf 01:12:27

Achter het Centraal Station in Amsterdam staat een monument voor de zeelieden die op zee omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het heet Zeeman op de uitkijk en is gemaakt in opdracht van de Stoomvaart Maatschappij. Het wordt weer naar de oorspronkelijke plaats verplaatst aan de Javakade, na enige omzwervingen. Gerard Leenders bezocht het monument met oud-havenwerker Bep Ganzeman. Ook een kort gesprek met Alice Roegholt. Boek: In het gezicht van de verwoeste haven. Over de Amsterdamse haven tijdens de Tweede Wereldoorlog, door: Alice Roegholt en Ton Heijdra.

Bontjes van Beek en Stam in Oost-Duitsland

vanaf 01:19:09

Twee Nederlanders waren directeur van de Kunstacademie in Oost-Berlijn. Hun carrière in de jaren vijftig duurde niet lang. Beeldhouwer Jan Bontjes van Beek deed mee aan de opstand in Kiel in november 1918 en hoorde bij de spionagegroep de Rote Kapelle. Hij leidde de school tussen 1947 en 1950. Daarna kwam Mart Stam, die in de twee jaar dat hij er werkte grote indruk maakte. Hij had gebouwd in de Sovjet-Unie. Hij was directeur van 1950 tot 1952. Hij trok zich daarna verbitterd terug in Zwitserland. Een radiobrief Hans Olink vanuit Oost-Berlijn.

Spoor terug: Moeder de vrouw deel 2

vanaf 01:25:57

Een portret van de 75-jarige Fernanda Hamersveld-Kapteijen. Ze was afkomstig uit een communistisch milieu. In de oorlog was ze actief in het verzet. Ze verliet de CPN in 1948. Daarna was ze actief bij de NVSH en de vrouwenbeweging. Een serie met bewogen levensverhalen. Samenstelling Paul van der Gaag.

advertentie