Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. Op West Papoea, het Indonesische deel van Nieuw Guinea, wordt de roep om onafhankelijkheid steeds luider. Onafhankelijkheid die ze eigenlijk al in 1969 hadden moeten krijgen. In dat jaar had een referendum moeten plaatsvinden, maar in plaats daarvan organiseerde de Indonesiërs een schertsvertoning, waarbij 1025 door hen geselecteerde kiesmannen unaniem voor aansluiting bij het rijk van Soeharto kozen. In OVT worden nieuwe feiten onthuld over de Nederlandse betrokkenheid bij die schertsvertoning. Een gesprek met Henk den Heyer over het onlangs verschenen boek 'Naar de koning van Dahomey'. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733. Aandacht voor 'De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij', Een proefschrift over het houden van kippen. Een historische-sociologische analyse van de georganiseerde raspluimveeteelt. En aandacht voor de documentaire van Cherry Duyns 'De overtocht', over drie Nederlandse emigranten die in 1900 met de SS Potsdam naar Amerika vertrokken. 11.00-12.00: Een interview met de historicus H.W. von der Dunk n.a.v. het verschijnen van zijn boek 'De verdwijnende hemel', over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De grootste gijzeling van Nederlanders in een oorlog waar zij niet direkt bij betrokken was, vond tien jaar geleden plaats tijdens de Golfcrisis. Tussen 2 augustus en 10 december 1990 zijn Nederlanders 'gast' van de Irakese leider Saddam Hoessein. Een tweeluik over deze gijzelingsperiode. Deel 2: de gijzeling in Bagdad. De Nederlandse gemeenschap in bange dagen. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Gijzeling Golfcrisis en de uitzenddatum. INFO: 'De verdwijnende hemel: Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw'- H. W. von der Dunk, uitg. Meulenhoff, isbn 90 290 6850 7 'De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij' - Bert Mombarg, uitg. van Gorcum, isbn 90 232 3660 2 (presentatie 18/12) 'Naar de koning van Dahomey' - Henk den Heyer, Walburg Pers, isbn 90 5730 136 9 T.v.-documentaire 'De overtocht' van Cheryy Duyns: maandag 18 december 21.00-22.00 Nederland 3

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Jozef Deleu: grensgebied

vanaf 00:03:29

Jozef Deleu over het leven in een grensgebied, fysiek en geestelijk. Over zijn vader, half Vlaams, half Frans.

Nieuw Guinea en het streven naar onafhankelijkheid

vanaf 00:07:20

Nederland hielp Indonesië in 1963 West-Papoea in te lijven. Het gebied was tot dat jaar een kolonie van Nederland, dat Nieuw Guinea werd genoemd. Zowel Indonesië als Nederland wilden niet dat West-Papoea onafhankelijk werd. Tot nu toe werd aangenomen dat Nederland zich alleen maar passief opstelde. De Groningse historicus Hans Meijer ontdekte echter min of meer toevallig documenten die het tegendeel aantonen. Verder komt Fred Korwa aan het woord, die in 1963 namens de Papoea's bij de VN probeerde de inlijving door Indonesië te voorkomen. Interview van Paul van der Gaag.

Koning van Dahomey: reisverslag 1733

vanaf 00:34:54

Jacobus Elet van de WIC bracht in 1733 een bezoek aan de koning van het rijk Dahomey, aan de Westkust van Afrika. Het was zijn taak om een aantal door de koning gevangen genomen Nederlanders vrij te krijgen en om de handel met het rijk zien te herstellen. De koning leverde onder andere slaven aan de Nederlanders, maar de verhoudingen waren vertroebeld geraakt. Het uitgebreide journaal dat hij bijhield vormt de basis van een boek, samengesteld en voorzien van een inleiding door Henk den Heyer. Interview van Paul van der Gaag. Boek: Naar de koning van Dahomey, door: Henk den Heyer.

De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij

vanaf 00:43:51

Achter iedere kip zit een verhaal, aldus Bert Mombarg. Hij schreef een proefschrift over de geschiedenis van de pluimveeverenigingen en kwam tot een historisch sociologische analyse van de georganiseerde raspluimveeteelt.Loes Wormmeester zoekt hem op in de Martinihal, waar hij bezig is met het keuren van sierkippen. Een reportage vanuit Groningen. Boek: De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij, door: Bert Mombarg.

De overtocht naar Amerika in 1900

vanaf 00:50:32

De passagierlijst van een schip vormde de basis van een documentaire. Over drie Nederlandse emigranten, die in 1900 met de SS Potsdam naar Amerika vertrokken. Paul van der Gaag spreekt met Cherry Duyns. De overtocht, een documentaire van Cherry Duyns.

Europese cultuur in de twintigste eeuw

vanaf 01:03:10

De hemel is verdwenen boven Europa. Door de vooruitgang van de wetenschap is men gaan relativeren. Aan de andere kant hebben daardoor de religies aan invloed verloren. Ook ideologieën als socialisme, communisme en fascisme hebben in de 20ste eeuw gefaald. Hemel weg en hemel op aarde weg. H.W. von der Dunk over cultuur in Europa in de vorige eeuw. Interview van Jos Palm. Boek: De verdwijnende hemel, door: H.W. von der Dunk.

Spoor terug: Nederlandse gijzelaars tijdens Golfcrisis: Bagdad

vanaf 01:25:11

Heeft de Nederlandse overheid genoeg gedaan voor de ruim 200 Nederlandse gijzelaars in de Golfoorlog? De Nederlanders, die in Koeweit gevangen waren genomen, werden naar Irak gebracht. Gijzelaars uit andere landen worden zo nu en dan vrijgelaten. De Nederlanders lijken maar niet weg te komen. Aan het thuisfront beginnen de families van de gegijzelden onrustig te worden. Deel 2 van het tweeluik over de Golfoorlog gaat over de Nederlandse gijzelaars in Bagdad.

advertentie