Ovt

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van schrijfster/publiciste Tonny van der Horst (columniste maand februari) Een gesprek historicus Jaap van Osta over de uitgelekte plannen (volgens de Groene Amsterdammer) om de politieke invloed van koningin Beatrix verder in te perken. N.a.v. de eventuele verkoop van de marinewerf De Schelde een gesprek met historicus Bert Altena , auteur van het boek 'Een broeinest der anarchie: Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)' waarin de geschiedenis van De Schelde wordt beschreven. 11.00-12.00: Monument voor landarbeiders, meiden en boerenknechten in Sint Anna ter Muiden. Reportage over de tentoonstelling 'Ketelbinkie en kornuiten-Maritieme avonturen in jeugdboeken' in Rotterdam. Aandacht voor het Sint Pietersfeest in Drente. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Landgenoten in het Roomse Rome Een driedelige serie over de geschiedenis van Nederlanders in het katholieke Rome Afl.2: Nederlandse wetenschappers in het Rome van de Renaissance Wie was Paulus van Middelburg of wie was Jan van Heeck? Zomaar twee namen van vergeten Nederlandse wetenschappers, die een belangrijke rol speelde in het Rome van de zestiende en zeventiende eeuw. Van Middelburg was tijdens het Vijfde Lateraanse Concilie, begin zestiende eeuw, belast met de zware taak de kalender te hervormen. Hij slaagt er niet helemaal in en raadt de paus aan de moeilijke berekeningen over te laten aan Copernicus. Jan van Heeck, Heckius, is de oprichter van de eerste wetenschappelijke academie. In 1603 richt hij, met wat vrienden, de Accademia dei Lincei op, waar een aantal jaren later ook Galileo Galilei lid van wordt. LITERATUUR BIJ SPOOR TERUGSERIE: Muskens, Dr. M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. (Rome, 1988) Schulte-Van Kessel, Elisja Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de zeventiende eeuw.(Den Haag, 1980) Bijloos, J. Adrianus VI: De Nederlandse Paus. (Haarlem, 1980) Biografie van Peter Nissen over de Nederlandse Paus Adrianus de Zesde (Adraan Boeiens) verschijnt van de zomer bij uitg. Bert Bakker. Wim Zaal, De vuist van de Paus. De Nederlandse Zouaven en het einde van de kerkelijke staat, 1860-1870 (Amsterdam, 1980). J.P. de Valk, Roomser dan de Paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen, 1998). BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - 'Een broeinest der anarchie: Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)' - Bert Altena, isbn 90 5170 008 3, uitg. Thesis (1989) - '"Om niet te vergeten": De staking van De Schelde van 1928' - uitg. Industriebond FNV, Amsterdam (1982) -Gedenkboek van 'de Schelde' : G.A. de Kok (red.), De koninklijke weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, 1875-1975 (Middelburg, Den Boer, 1975). - Het theater van de Staat: Oranje, Windsor en de moderne monarchie- Jaap van Osta, isbn 90 284 1822 9, uitg. Wereldbibliotheek ((1998) - Tentoonstelling: 'Ketelbinkie en kornuiten-Maritieme avonturen in jeugdboeken', Maritiem Musem, Rotterdam t/m 18 juni 2000 - Tentoonstelling 'Baas, bazinne, knecht en meid - boerenwerk in verleden tijd'- Streeklandbouwmuseum, Sint Anna ter Muiden (alleen in de zomermaanden)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Tonny van der Horst: grootmoeder

vanaf 00:04:51

Herinneringen van van der Horst aan haar grootmoeder, die 97 werd. Zolang zij zich haar blijft herinneren, leeft zij voort. Alles wat vergeten is, is dood.

De politieke macht van Beatrix als staatshoofd

vanaf 00:09:23

De politieke macht van Beatrix zal worden ingeperkt volgens de Groene Amsterdammer. De laatste restjes grondwettelijke monarchaal-politieke invloed moet worden uitgebannen. Een overlevingsstrategie van de monarchie. De geschiedenis van Nederlands koninghuis begint in 1813 en werd in 1815 door het Congres van Wenen werd bevestigd. Marnix Koolhaas spreekt met historicus Jaap Osta over de geschiedenis van de strijd tussen politiek en het koningshuis in Nederland. En een reactie van Martin Van Amerongen, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Boek: Het theater van de Staat. Oranje, Windsor en de moderne monarchie, door: Jaap van Osta.

Scheepswerf De Schelde

vanaf 00:29:36

De scheepswerf De Schelde heeft een lange roerige geschiedenis, waar na 125 jaar een einde dreigde te komen. De werf werd op het laatste moment gered van de ondergang door de Gorkumse scheepswerf Damen. De Schelde kende veel stakingen en was zeer afhankelijk van orders van de marine. Marnix Koolhaas spreekt met Bert Altena en David de Leeuw, die in 1956 bij het bedrijf kwam werken. Boek: Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940), door: Bert Altena.

Standbeeld voor Zeeuwse landarbeiders

vanaf 01:03:10

De arbeiders zijn redelijk anoniem in de geschiedenis. Daarom is het bijzonder dat er een initiatief is om een monument op te richten ter nagedachtenis van de Zeeuwse landarbeiders. Marnix Koolhaas spreekt met Andre Bouwens van het streekmuseum in St. Anna ter Muiden. Het ontwerp voor het beeld van beeldhouwer Jan Haas is er, nu moet het nog bekostigd worden. Geluidsfragment Marie Eikenhout over het Zeeuwse platteland.

Schoffies uit Rotterdam in kinderboeken

vanaf 01:11:47

Schoffies in kinderboeken komen vaak uit Rotterdam: Pietje Bell, Ketelbinkie en Kruimeltje. Deze figuren werden in het eerste helft van de twintigste eeuw gecreëerd. Schrijvers als Chris van Abcoude (Kruimeltje en Pietje Bell) stopten ook een sociale boodschap in zijn kinderboeken. Van Abcoude was onderwijzer, voor hij naar Amerika emigreerde. Hij was zeer begaan met het lot van de kinderen in de arme wijken van Rotterdam. Reportage van Loes Wormmeester, die met samensteller Andrea Kieskamp de tentoonstelling Ketelbinkie en kornuiten. Maritieme avonturen in jeugdboeken in het Maritiem Museum in Rotterdam afliep. Ook aandacht voor Bulletje en Bonestaak van A.M. de Jong.

Sint Pietersfeest in Drenthe

vanaf 01:19:02

In de Drentse dorpen Oosterhesselen en Gees wordt op 21 februari het Sint Pietersfeest gevierd. Bewoners van de dorpen die dat jaar getrouwd zijn, worden uitgenodigd om het feest te vieren op de lokale school. Er wordt een lied gezongen door de kinderen (geluidsfragment), terwijl het bruidspaar met een soort wip een bal de lucht in moet slaan met een slaghout, de plenter. Het kind dat de bal vangt krijgt een traktatie. Marnix Koolhaas spreekt met Hillie Kort, directeur van drie Openbare Basisscholen, over deze eeuwenoude traditie.

Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 2

vanaf 01:26:05

Nederlandse wetenschappers speelden een belangrijke rol in het Rome van de zestiende en zeventiende eeuw. Paulus van Middelburg werd begin zestiende eeuw belast met het hervormen van de kalender. Hij raadde de paus aan Copernicus in te schakelen voor de gecompliceerde berekeningen. Jan van Heeck (Heckius) is de oprichter van de eerste wetenschappelijke academie. Daarvan werd ook de befaamde Galileo Galilei lid. Deel 2, Nederlandse wetenschappers in het Rome van de Renaissance. Samenstelling Hedwig Zeedijk en Gerard Leenders.

advertentie