Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van schrijfster/publiciste Tonny van der Horst (columniste maand februari) Hoe fout was Japan werkelijk in Nederlands-Indië? Een gesprek met Remco Raben van het NIOD over de Japanse bezetting van Indië en de roep om excuses. In hoeverre geven pressiegroepen een vertekenend beeld van de geschiedenis. Verder een gesprek met onderwijshistoricus Nan Dodde over 'armenscholen' vroeger en 'zwarte scholen' nu. 11.00-12.00: De bekendmaking vande winnaar van de Lou de Jongprijs: Frank Westerman met het boek 'De Graanrepubliek'. Reportage over de Zonnekoning (Lodewijk de XIV) in Zeist. Verslag uit Berlijn van het plaatsen van een gedenkteken voor Marinus van der Lubbe. Vanaf 11.25 De Spoor terug-serie: Landgenoten in het Roomse Rome Een driedelige serie over de geschiedenis van Nederlanders in het katholieke Rome Afl.3: Verhoudingen met het Vaticaan Na de Italiaanse eenwording in 1870, waartegen duizenden katholieke mannen uit heel Europa tevergeefs hebben gevochten in het pauselijke Zouavenleger, besluit de Nederlandse regering haar afgevaardigde bij de paus in Rome terug te trekken. Dat is het begin van een moeizame relatie tussen het protestantse Nederland en het Vaticaan. Daar trekt de katholieke emanciaptor dr. Schaepman zich niets van aan. Hij lobbyt eind vorige eeuw bij de paus voor de bouw van een luxe residentie voor de Nederlandse bischoppen in Rome. LITERATUUR BIJ SPOOR TERUGSERIE: Muskens, Dr. M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging. (Rome, 1988) Schulte-Van Kessel, Elisja Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de zeventiende eeuw.(Den Haag, 1980) Bijloos, J. Adrianus VI: De Nederlandse Paus. (Haarlem, 1980) Biografie van Peter Nissen over de Nederlandse Paus Adrianus de Zesde (Adraan Boeiens) verschijnt van de zomer bij uitg. Bert Bakker. BOEKEN E.D.: - 'Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië'- red. Remco Raben, isbn 90 400 9345 8, uitg. Waanders (1999) - 'De Graanrepubliek'- Frank Westerman, isbn 90 450 0362 7, uitg. Atlas - Informatie over Lodewijk XIV in Zeist: Anne.Cammenga@knoware.nl

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Tonny van der Horst: jeugd

vanaf 00:04:54

De mooiste eigenschap van de jeugd is de jeugd van de geest wanneer men niet meer jong is. Van der Horst over liefdespaden voor vlinders, straatliteratuur en een opvoering van Het zwanenmeer.

Excuses van Japan

vanaf 00:10:01

De betrekkingen tussen Nederland en Japan worden nog steeds beheerst door de Tweede Wereldoorlog. Over excuses van Japan aan Nederland en van Nederland aan Indonesië. Wat gebeurde er in Nederlands-Indië en wat moet daar aan gedaan worden? Paul van der Gaag spreekt met historicus Remco Raben van het NIOD. Ook over de tentoonstelling die over dit onderwerp werd samengesteld, die zowel in Nederland als in Japan te zien was. Boek: Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië, door: Remco Raben (red.).

Witte en zwarte scholen: een oud probleem?

vanaf 00:31:08

Zijn zwarte scholen te vergelijken met klompenscholen van vroeger? De scholen waar arbeiderskinderen zaten voor ze in de fabriek gingen werken. Volgens onderwijshistoricus Nan Dodde is de vergelijking te maken. De economische situatie van leerlingen van dit soort scholen is relatief zwak. De scholen staan in arme wijken. En de leerlingen hebben een taalachterstand. Een vergelijking van de situatie nu met die van honderd jaar geleden. Interview van Paul van der Gaag. Geluidsfragmenten De oude school van Don Quishocking en prof. Debije over schooltijd Maastricht 1890.

Dr. Lou de Jong-prijs

vanaf 01:04:53

Het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman is de winnaar van de dr. Lou de Jong-prijs. Die werd in 1988 ingesteld en wordt voor de vierde keer uitgereikt. Paul van der Gaag spreekt met David Barnouw van het NIOD, secretaris van de jury, die de winnaar bekend maakt. Ook een gesprek met Frank Westerman, vanuit Moskou. De Graanrepubliek is een familiekroniek over de opkomst en ondergang van graanboeren in Oost-Groningen.

Lodewijk de XIV in Nederland 1672

vanaf 01:12:00

Lodewijk de XIV, de Zonnekoning, kwam in 1672 onuitgenodigd de Republiek der Zeven Provinciën binnenvallen met zijn legers. Hij verbleef 10 dagen in Zeist, van 21 tot 30 juni 1672. De gangbare opvatting van historici dat hij in Slot Zeist overnachtte. Deze theorie wordt bestreden door amateur-historicus en francofiel Anne Cammenga. Hij vertelt Loes Wormmeester waar het bed van de Zonnekoning wel heeft gestaan. Een reportage.

Marinus van der Lubbe gedenksteen in Berlijn

vanaf 01:20:29

Marinus van der Lubbe stak in 1933 de Rijksdag in brand als protest tegen de opkomst van de nazis in Duitsland. Hij werd opgepakt en in begin 1934 na een showproces onthoofd. Een bus met Nederlanders is naar Berlijn gegaan om een bijna 1.000 kilo zware gedenksteen voor van der Lubbe te plaatsen. Ze wilden het monument in de buurt van de Rijksdag hebben, maar dat vond de Berlijnse gemeente niet goed. Hans Olink vanuit Berlijn.

Spoor terug: Nederlanders in het Roomse Rome deel 3

vanaf 01:26:50

De Nederlandse regering besluit na de Italiaanse eenwording in 1870 haar afgevaardigde bij de paus terug te trekken. De paus heeft zich tevergeefs tegen de eenwording verzet, onder andere met het Zouavenleger. Daar vochten duizenden katholieken uit Europa in mee, ook Nederlanders. De relatie tussen het protestante Nederland en het Vaticaan werd na die tijd moeizamer. Deel 3, Verhoudingen met het Vaticaan. Samenstelling Hedwig Zeedijk en Gerard Leenders.

advertentie