Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 10: VARA Verder in het eerste uur een gesprek met de historicus/politicoloog Jouke de Vries over Jan Pronk, Joop Den Uyl en andere sociaal-democraten en de grondpolitiek. Daarnaast aandacht voor het 175-jarig bestaan van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Een gesprek met twee auteurs van het jubileumboek Hans Vandersmissen en de ex-redder Siep Zeeman. 11.00-12.00: Aandacht voor de 80-jarige herdenking van de eerste radio-uitzending van ir. Idzerda. Voorstelling 'Biotex' van theatergroep Hollandia. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 45: Van de wieg tot het graf. Het ideaal van een verzorgingsstaat Hoewel in de eerste helft van deze eeuw een aantal sociale voorzieningen tot stand waren gekomen, is het stelsel van sociale zekerheid na de Tweede Wereldoorlog pas echt opgezet: de noodwet Drees, waarbij voor het eerst de oudedagsvoorziening voor bejaarden werd geregeld, de werkeloosheidswet van 1952 en de definitieve ouderdomswet van 1957. Maar naast sociale zekerheid probeerde de staat ook zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse onderdaan. Kortom er werd in Nederland gewerkt aan het ideaal van de verzorgingsstaat. Maar terwijl aan dit ideaal nog volop werd gewerkt, begon men in de jaren zeventig al voorzichtig met de sloop van de verzorgingsstaat. Boeken en voorstellingen: - 'Redders: 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij'- Vadersmissen/Zeeman/Brinkman- uitg. KNRM, isbn 90 6611 316 2 - Voorstelling 'Biotex'- Theatergroep Hollandia. Speeltijden: 075-612 7555 - 80-jarige herdenking eerste radiouitzending door ir. Idzerda in De Avonden, 8 november, 22.00-23.00 uur, Radio 5

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column Andre van der Louw

vanaf 00:04:55

Over de tijd dat Broecks en later Kloos directeur was van de VARA, Van der Louw er werkte. Een tijd dat bosbessenwijn in -sap veranderd moest worden. Beluister meer intieme details van een ex-VARA-werknemer.

Grondpolitiek

vanaf 00:11:22

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening komt eraan (in 2000). Politiek is de bestemming van grond in Nederland een emotioneel onderwerp, waar al diverse kabinetten (bijna) op zijn gesneuveld, vooral kabinetten onder leiding van sociaal-democraten. Hoe zwaarwegend is grondpolitiek voor sociaal-democraten? Kees Slager praat met Jouke de Vries die een proefschrift schreef over grondpolitiek en kabinetscrisis. Geluidsfragment Den Uyl 1972.

175 jaar reddingswerk van de KNRM

vanaf 00:33:40

Schipbreukelingen waren zeer kwetsbaar. Voor 1824 was er een redelijke kans om beroofd te worden, en eventueel gered. Met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ontstond een organisatie die het vooral om de mensen en niet de goederen was te doen. Door training liepen de redders minder kans zelf te verdrinken. Kees Slager praat met twee auteurs van het jubileumboek, Hans Vandersmissen en ex-redder Siep Zeeman Boek: Redders: 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, door: Hans Vandersmissen, Siep Zeeman en Kees Brinkman.

De eerste Nederlandse radio-uitzending

vanaf 01:04:42

Niet de AVRO, maar de Friese ingenieur Idzerda was de eerste die op 8 november 1919 als een soort omroep van start ging. Dat deed hij vanuit zijn studio in de Beukstraat 8 in Den Haag. Hij experimenteerde niet alleen met radio in zijn Soiree Musicale, maar maakte er reclame voor in bladen en zond regelmatig uit. Kees Slager over deze begintijd van de radio in Nederland. Geluidsfragmenten Idzerda en Emile Stuttenhelm.

Biotex: de laatste zeeparbeidster - een oral history theatervoorstelling

vanaf 01:10:23

De laatste arbeider van de Rotterdamse fabriek Kortman en Schulte, Frans van Veen, inspireerde theatergroep Hollandia tot een voorstelling over de zeepfabriek, die werd bezocht en gerecenseerd door verslaggeefster Kiki Amsberg. Een reportage.

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 45 - de verzorgingsstaat

vanaf 01:17:46

De verzorgingsstaat, van de wieg tot het graf. Na de Tweede Wereldoorlog begon het vorm te krijgen met ouderdomswetten, werkloosheidswet, zorg voor gezondheid en welzijn van de Nederlanders. In de jaren zeventig begon de afbraak van het stelsel en er ontstond een duidelijke arme kant van Nederland. Nieuwe organisaties proberen dat duidelijk te maken. Hoe staan we er voor? Interviews met onder meer: Joop Roebroek (expert), Herman Bode (vakbondsman), socioloog Jilde Verwy-Jonker en PvdA-er Wim Meyer. Samenstelling Gerard Leenders, presentatie Kiki Amsberg.

advertentie