Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 7: Ceaucescu Een gesprek met Jaap de Moor over zijn deze week verschenen boek 'Westerling's Oorlog; Indonesië 1945-1950'. Het boek geeft o.a. een reconstructie van de 'coup' tegen Sukarno. Kapitein Westerling wilde op 23 januari 1950 met een privé-leger van 400 man de regering in Jakarta omverwerpen. Verder aandacht voor het lustrumcongres van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen n.a.v. hun 15-jarig bestaan. Het congres stelt de vraag: wie en wat vertegenwoordigen partijen nu eigenlijk nog? Oftewel politieke partijen en het probleem van representatie. 11.00-12.00: Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 42: Op zoek naar het paradijs Emigratie is eeuwenoud. Gedurende de middeleeuwen trokken veel boeren naar Duitsland, in de 16e en 17e eeuw beproefden talrijke Nederlanders hun geluk in overzeese koloniën, in de 19e eeuw in de Verenigde staten, vooral sinds de landbouwcrisis in de jaren tachtig van deze eeuw. Maar de emigratie nam pas echt een grote vlucht na de Tweede Wereldoorlog. Angst voor de Koude Oorlog, werkloosheid, en verwildering van de zeden waren motieven om het volle Nederland te verlaten. Van 1946 tot 1959 had Nederland een vertrekoverschot: er vertrokken meer mensen uit Nederland dan er binnenkwamen. Australie, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika waren de landen waar honderdduizenden Nederlanders neerstreken. Boeken: - 'Westerlings's Oorlog; Indonesië 1945-1950' - J.A. de Moor, uitg. Balans, isbn 90 5018 425 1

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column Andre van der Louw - Ceaucescu

vanaf 00:04:39

Andre van der Louw over de Roemeense leider Ceaucescu.

Politieke partijen - een verouderd fenomeen?

vanaf 00:09:46

Steeds minder zijn lid van een politieke partij, nog maar zon 3% van de bevolking. Moeten de partijen zich niet eens opheffen? Een interview met Gerrit Voerman naar aanleiding van het 15-jarige bestaan van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Over de geschiedenis van de vertegenwoordiging van de kiezers door politieke partijen.

Polygoonjournaal - invasie van Indonesië

vanaf 00:21:52

December 1948, een verslag van het begin van de Tweede Politionele Actie. Een historisch geluidsfragment.

Kapitein Westerling in Nederlands-Indie

vanaf 00:23:38

Interview van Paul van der Gaag met promovendus Jaap de Moor, auteur van "Westerlings Oorlog. Indonesie 1945-1950"

Historische academische collecties

vanaf 01:03:58

Het eeuwenoude wetenschappelijke en culturele erfgoed van de universiteiten dreigde een aantal jaren geleden verloren te gaan. Vijf oude universiteiten kwamen met deze sombere voorspelling. De toenmalige staatssecretaris Aad Nuis stelde geld beschikbaar en er werd in 1997 een landelijke coördinatiegroep Academische collecties ingesteld. Universiteiten proberen de collecties nu te behouden door meer samen te werken, te specialiseren en te ontzamelen. Een telefonisch interview met Bas Nugteren, lid van de landelijke coördinatiegroep.

Het einde van de houten schaatsen

vanaf 01:09:41

De laatste maker van houten schaatsen in Nederland, Wiebe Brauw, heeft er de brui aan gegeven. Daarmee komt een eind aan een zeer Nederlandse ambachtelijke traditie. Hij laat een deel van zijn verzameling schaatsen zien aan Marnix Koolhaas op de overdekte ijsbaan in Leiden. Ook over de geschiedenis van de schaatsenmakers. Een reportage. Boek: Friese schaatsenmakers, door: Wiebe Blauw.

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 42 - Op zoek naar het paradijs

vanaf 01:16:59

Nederlanders emigreerden in grote aantallen na de Tweede Wereldoorlog. Angst voor een Derde Wereldoorlog, werkloosheid en de verwildering van de motieven waren motieven om het volle Nederland te verlaten. Honderdduizenden emigreerden naar Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Het offer is wel groot, soms te groot. Ook leerzaam voor wie hier nu allemaal naartoe komen. En het waren meestal de harde werkers. Herinneringen van emigranten. Samenstelling Hans Olink, presentatie Kiki Amsberg.

advertentie