Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Wordt de bollenstreek geruimd? Gesprek met 'bollendeskundige' Jan Zwetsloot over de geschiedenis van het nationaal produkt :de bloembol N.a.v. de deze week uitgelekte nota waarin sprake is van opheffing van de bollenstreek. En in OVT de vraag: 'Is er nog toekomst voor de Volkscultuur in een multicultureel Nederland?' Gesprek met promovendus Ad de Jong, werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en auteur van het zojuist verschenen boek 'Dirigenten van de herinnering: Musealisering en Nationalisering van de volkscultuur 1815-1940'. 11.00-12.00: een reportage met Lotte Jensen over haar boek 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt', over Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. En aandacht voor het 90-jarige bestaan van 'De Bazuin', opinieblad voor geloof en samenleving, cultuur en spiritualiteit. Een gesprek met de hoofdredacteur Jan van Hooydonk Vanaf 11.25 Het Spoor terug: : Working Class Hero Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren '70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. Aflevering 1: De voedingsbodem 4-Delige serie is te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. OVT: Working Calss Hero (of SP in Oss). Info: - De dirigenten van de herinnering: Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 - Ad de Jong, uitg. SUN, isbn 90 5875 022 1 - 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt', Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw - Lotte Jensen, uitg. Verloren, isbn 90 6550 665 9 - 'Het geheim van Oss', Een geschiedenis van de SP - Kees Slager, uitg. Atlas, isbn 90 450 0563 8 - Stichting De Bazuin, tel: 073-622 02 69, Den Bosch e-mail: de.bazuin@wxs.nl - Geschiedeniskalender, uitg. SDU, isbn 90 12 08767 0 De bollenstreek: www.houhetbloeiend.nl

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over de verdomming van het openbare leven

vanaf 00:05:00

De algemene verdomming van het openbare leven is voor een belangrijk deel te danken aan de televisie. De publieke omroep had de taak om het volk te verheffen, maar na de commercialsering van na 1989 is daar maar weinig van overgebleven. De televisie heeft de tweedeling tussen hogere en lagere cultuur verloren laten gaan.

Column van Kees Sorgdrager over de verdomming van het openbare leven

vanaf 00:05:00

De bollenstreek

vanaf 00:10:52

De bollen dreigen uit de bollenstreek te verdwijnen, vanwege stedelijke uitbreidingen vanuit de Randstad. Het Pact van Teylingen is in de streek opgericht om dit te voorkomen. De duinstreek tussen Haarlem en Leiden wordt al eeuwen gebruikt om de bloembollen te kweken. De sector bleef groeien tot de Tweede Wereldoorlog. Verder over de zware arbeid van het bollen pellen en de grote hoeveelheid (illegale) buitenlandse arbeiders. Jos Palm spreekt met bollenkweker Jan Hoogeveen en Joop Zwetsloot, voorzitter van Museum de Zwarte Tulp en ondertekenaar van het Pact van Teylingen. Geluidsfragmenten: Naar de bollen van Louis Davids, Polygoon 1940 en Spijkers met Koppen www.houhetbloeiend.nl

Volkscultuur in Nederland

vanaf 00:35:22

Volkscultuur is vaak het geïdealiseerde beeld wat van Nederland geschapen is. De bloembollen, de klederdracht, draaiorgels en ijspret. Ook het beeld van Alexander die Maxima bij haar eerste schaatsles ten huwelijk vroeg, past in het patroon van de vaderlandse volkscultuur. Sinds 1815 probeerde men een eenheid van Nederland te maken en de volkscultuur kon daar bij van dienst zijn. Marnix Koolhaas spreekt met Ad de Jong. Boek: De dirigenten van de herinnering: Musealisering en Nationalisering van de volkscultuur 1815-1940 door Ad de Jong.

Volkscultuur in Nederland

vanaf 00:35:22

Damesbladen van de achttiende en negentiende eeuw

vanaf 01:05:46

Vanuit een krantenkiosk spreken verslaggever Annelies van der Goot en Lotte Jensen over het proefschrift over vrouwentijdschriften in de achttiende en negentiende eeuw. Ze vergelijken de hedendaagse bladen met die van heel vroeger. Het eerste damesblad in Nederland was Damespost uit 1785, maar dat hield snel op vanwege te weinig lezers. Een reportage. Boek: Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw door Lotte Jensen.

Damesbladen van de achttiende en negentiende eeuw

vanaf 01:05:46

Vanuit een krantenkiosk spreken verslaggever Annelies van der Goot en Lotte Jensen over het proefschrift over vrouwentijdschriften in de achttiende en negentiende eeuw. Ze vergelijken de hedendaagse bladen met die van heel vroeger. Het eerste damesblad in Nederland was Damespost uit 1785, maar dat hield snel op vanwege te weinig lezers. Een reportage. Boek: Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw door Lotte Jensen.

De Bazuin 90 jaar een katholiek blad

vanaf 01:15:54

De Bazuin 90 jaar een katholiek blad

vanaf 01:15:54

De Bazuin is een katholiek blad, dat nog iedere twee weken verschijnt en door duizenden mensen gelezen wordt. Het is een opinieblad voor geloof en samenleving, cultuur en spiritualiteit. Binnen het katholieke volksdeel is het nogal kritisch. Het blad richt zich inmiddels al lang op niet-katholieken. Marnix Koolhaas spreekt met Jan van Hooydonk, hoofdredacteur van De Bazuin.

Het Spoor terug De SP in Oss Working Class Hero deel 1

vanaf 01:24:40

De voedingsbodem, deel 1 van een vierdelige serie. Samenstelling Kees Slager.

advertentie