100 jaar Haagse Vredesconferenties (1899 - 1999)

Fragment OVT 16 mei 1999 uur 1 (22 min.)

100 jaar Haagse Vredesconferenties (1899 - 1999)

Fragment OVT 16 mei 1999 uur 1 (22 min.)

Zonder dat er oorlog was, kwamen vertegenwoordigers van 26 landen in Huis ten Bosch in Den Haag in 1899 bijeen om over vrede te praten. De achtergrond was een wapenwedloop tussen de grote mogendheden. De conferentie vormde de basis voor het Vredespaleis in 1913. Een reportage van Hans Olink, die met samensteller Arthur Eyffinger een tentoonstelling met vredesaffiches in het Vredespaleis in Den Haag bezocht. Er was ook een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, ‘De Internationale Vredesconferentie van 1899’.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees. Een eeuw geleden begon op 18 mei 1899 in Den Haag de Eerste Internationale Vredesconferentie. Dit was de basis voor de bouw van het Haagse Vredespaleis in 1913 waar deze week de herdenking van die Vredesconferentie plaatsvindt. Een gesprek met Arthur Eyffinger, bibliothecaris van het Vredespaleis die een boek over de Haagse Vredesconferentie schreef onder de titel 'The 1899 Hague Peace Conference. The Parliament of Man, the Federation of the World'. Verder aandacht voor de Vereniging Eigen Huis die deze maand 25 jaar bestaat. Een gesprek met oprichter en directeur Henny van Herwijnen. 11.00-12.00: Boekbesprekingen van historicus Peter Klein. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 20: Wij zullen een Nieuwe Wereld bouwen. De Russische revolutie van 1917 oefende een grote aantrekkingskracht uit op westerse intellectuelen en romantici. Ook vanuit Nederland vertrokken tientallen communistische idealisten naar Sovjet-Rusland. Boeken en tentoonstellingen: - Boek: 'The 1899 Hague Peace Conference. The Parliament of Man, the Federation of the World'- Arthur Eyffinger, isbn 90 411 1192 1, uitg. Kluwer International - Lunchepauzelezing Arthur Eyffinger: De Eerste Haagse Vredesconferentie: 100 jaar - op de dag af. 18 mei Rijksmuseum, Amsterdam - Tentoonstelling op de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijskmuseum, Amsterdam: 'De Internationale Vredesconferentie van 1899' tot 27 juni - Tentoonstelling in het Vredespaleis in Den Haag met vredesaffiches van de afgelopen honderd jaar gemaakt door kunstenaars als Picasso, Kollwitz enz. Gerecenseerde boeken door Peter Klein: - Arnhems sextet. Opstellen voor drs. P.R.A. van Iddekinge.Uitgave van het Arnhem Historisch Genootschap 'Arhem de Genoeglijkste', Jaargang 19, nummer 1 - april 1999. ISbN: 1384-7112. - Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw, onder red. van Florike Egmond, Erik Jorink en Rienk Vermij. Uitg. Arcadia, Haarlem, 1999, ISBN: 906613 008 3. - Patricia Faasse: Zuiver om de wetenschap. De Akademie en haar levenswetenschappelijke instituten. KNAW, Amsterdam, 1999. ISBN: 90 6984 243 2. - Eelco Runia: Waterloo Verdun Auschwitz, De liquidatie van het verleden.Meulenhoff, Amsterdam, 1999; ISBN: 90 290 59389 - Guus Meershoek: Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting. Van Gennep, Amsterdam, 1999. ISBN: 90 5515 223 4. - Rieky Geritz-Kosten en Lizelot Karseboom: Dorp in de mediene. De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haaksbergen. Walburg Pers, Zutphen, 1999. ISBN: 90 5730 059 1. - Michal Citroen: U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik. Het Spectrum, Utrecht, 1999. ISBN: 90 274 6570 3

advertentie