Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 12: Komen en gaan Verder in het eerste uur een gesprek met historica Thea van der Linden over Nederlandse dwangarbeiders in Nazi-Duitsland en hun roep om schadeloosstelling en erkenning. En een interview met Frans Glissenaar over zijn boek 'DD'.Het leven van E.F.E. Douwes Dekker'. Over de achterneef van Multatuli en zijn leven in Nederlands-Indië. Hij was in 1912 de eerste die een politieke partij oprichtte die de onafhankelijkheid van de archipel tot doel had. 11.00-12.00: Aandacht voor het boek: 'Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto, 1870-1925' . En een reportage n.a.v. het verschijnen van het boek - 'Yn Streken', Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport' + tentoosntelling. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 47: Atoms for peace Als op 8 december 1953 de Amerikaanse president Eisenhower zijn 'atoms for peace'- redevoering houdt, heeft dat ook voor Nederland verstrekkende gevolgen. Amerika besluit om zijn kennis op het gebied van het vreedzaam gebruik van kernenergie beschikbaar te stellen aan andere landen. En Nederland is een van de eerste, die er gebruik van maakt. Al in 1957 wordt op Schiphol de tentoonstelling 'Het Atoom' geopend, waarbij minister Cals rept over de kernenergie als symbool voor nieuw leven en de vreedzame toepassing ziet als een zegen voor de toekomst. Zonder enige tegendruk uit politiek of samenleving, werken de wetenschappers verder aan hun nucleaire droom, die gestalte krijgt via de elektriciteitscentrales Doodewaard en Borssele. Pas eind jaren '70 komt het protest op en dat leidt begin jaren '80 tot een brede maatschappelijke discussie. Het ongeluk in Tsjernobyl (april '86) zorgt op het nippertje voor een keerpunt; er wordt besloten te stoppen met kernenergie. In oktober 1999 demonstreerde het personeel van de kerncentrale Borssele tegen de voorgenomen sluiting in 2004. Ze kregen amper gehoor. Omdat Doodewaard al eerder werd gesloten, lijkt de droom over een paar jaar definitief voorbij. Boeken en tentoonstellingen: -'DD'.Het leven van E.F.E. Douwes Dekker'- Frans Glissenaar, uitg. Verloren, isbn 90 6550 064 2 -'Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto, 1870-1925' - M. Verhoeff/T. Wierema, uitg. Bas Lubberhuizen, isbn 90 76314 314 -'Yn Streken', Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport' - Hedman Bijlsma, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker isbn 90 5194 200 1 -Tentoonstelling: 'Vrouwen op de kortebaan' - Eerste Friese Schaatsmuseum, Hindeloopen

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Andre van der Louw - kabinetsvormingen

vanaf 00:03:42

Herinneringen uit de jaren zeventig en tachtig: over het komen en gaan van diverse kabinetten, onder andere die van Van Agt en Den Uyl.

Dwangarbeiders in Duitsland

vanaf 00:08:17

Duitsland zal geld beschikbaar stellen voor ex-dwangarbeiders. Werden Nederlandse dwangarbeiders altijd gedwongen en wat waren hun ervaringen? Paul van der Gaag in gesprek met belangenvertegenwoordiger Pieter Bosman over de kille ontvangst van ex-dwangarbeiders die terugkeerden. En promovendus Thea van der Linden die vertelt dat lang niet iedereen gedwongen was tot werken in Duitsland.

Ernest Douwes Dekker - de achterneef van Multatuli

vanaf 00:32:39

De beroemde Nederlandse schrijver Multatuli blijkt een kleurrijke achterneef te hebben gehad. Deze was in 1912 de eerste die een politieke partij oprichtte, die de onafhankelijkheid van de Indonesische archipel tot doel had. De actie van DD werd door de Nederlandse machthebbers niet erg gewaardeerd. Paul van der Gaag spreekt met Frans Glissenaar. Boek: DD. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker, door: Frans Glissenaar. Geluidsfragment toespraak aan de Hoofden van Lebak - Albert Vogel sr. (jaren 20).

Ochenebbisj - Amsterdams getto - joodse verhalen

vanaf 00:58:30

.

De korte baan voor schaatsers

vanaf 01:06:20

.

Spoor terug De Gedroomde Eeuw 47 Atoms for Peace

vanaf 01:13:20

.

Spoor terug - De Gedroomde Eeuw 47 - Atoms for Peace

vanaf 01:13:20

.

advertentie