Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de bijna vrijlating van Hakan K. een gesprek over de geschiedenis van het strafrecht en de positie van het slachtoffer met criminoloog Herman Bianchi en strafrechthistoricus Sjoerd Faber. En een interview met Martin de Bruijn en Charlotte Broer, auteurs van het a.s. dinsdag te verschijnen boek ‘Volc te voet’over de gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden. De Guldensporenslag tussen het Franse ridderleger en het Vlaamse leger (burgers en boeren) vond 700 jaar geleden plaats. 11.00-12.00: Een gesprek met Nicoline van der Sijs over de heruitgave van ‘De Geheimtalen’, het standaardwerk over het Bargoens van J.G.M. Moormann Een reportage met de 83-jarige klassiek archeoloog Wim Peters over de aanleg van zijn Romeinse tuin in het Bijbels Openluchtmuseum in de Heilige Land Stichting. En een gesprek over vrouwen in de missie n.a.v. het verschijnen van het boek ‘Een missie in de marge: Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000’ . Vanaf 11.25 Het Spoor terug: : 'Niente capire of De vreemde oorlog van Giovanni Cantadore' Giovanni Cantadore is 21 als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zijn vader is in 1918 -traditioneel- als Italiaanse schoorsteenveger naar Nederland gekomen, trouwde een Zeeuwse, en voedde zijn kinderen geheel Hollands op. Als de oorlog uitbreekt, blijkt Giovanni -die geen woord Italiaans spreekt- officieel nog steeds Italiaans staatsburger te zijn. Om aan de Italiaanse oproep voor militaire dienst te ontkomen, gaat Giovanni vrijwillig in Duitsland werken. Totdat hij ook daar door de mand valt, en alsnog 'voor zijn nummer' naar een onbekend vaderland wordt gestuurd. Twee woorden helpen hem daar door de oorlog heen: 'Niente capire'. Als het hem lukt om naar Nederland te vluchten, wacht hem daar nog 'slechts' de hongerwinter. Deel 1: Nederland-Duitsland Samenstelling: Marnix Koolhaas Info: -‘Volc te voet: Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden – Martin de Bruijn/Charlotte Broer, uitg. Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, isbn 90 71840 53 0 -‘Een missie in de marge: Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000’ – José Eijt en Suzanne Hautvast, uitg. Verloren, isbn 90 6550 690 x -‘De Geheimtalen.’ Het standwaardwerk over het Bargoens – J.G.M. Moormann, bewerking Nicoline van der Sijs, uitg. Veen, isbn 90 204 59 457

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager: Ministers Gezocht

vanaf 00:05:07

Het zoeken naar ministers aan het einde van de kabinetsformaties lijkt vaak een lichtvaardige indruk te maken. In een spel dat voor een buitenstaander wel iets weg heeft van een loterij, wordt er door de formateurs met grote haast naar ministers gezocht. Benieuwd kijkt hij dan ook naar de huidige formaties, waarbij de kandidaat-ministers in een vroeger stadium bij de onderhandeling betrokken zullen worden. Sorgdrager haalt het voorbeeld aan van oud-minister Udink aan. Hij werd voor de CHU minister voor ontwikkelingshulp in het Kabinet-De Jong. Sorgdrager vertelt smakelijk hoe Udink die ministerspost door formateur De Jong in de schoenen geschoven kreeg. Hoewel Udink zich nooit echt met politiek had beziggehouden, wist hij zich toch te ontwikkelen tot een capabele minister. De persoon Udink werd in de media vaak afgeschilderd als een harkerige conservatieve man. Sorgdrager kende hem echter als een intelligent en redelijk man, die een bijzonder gevoel voor humor had. Iets of iemand is van binnen vaak anders dan de door de publiciteit getoonde buitenkant, aldus Sorgdrager.

Het slachtoffer in de geschiedenis van het strafrecht

vanaf 00:12:12

Hoe werd er in het verleden recht gesproken en door wie? Welke straffen werden er opgelegd en wat was de positie van het slachtoffer in die zaken? Jos Palm probeert een antwoord op die vragen te vinden in een gesprek met criminoloog Herman Bianchi en strafrechthistoricus Sjoerd Faber.

De Guldensporenslag

vanaf 00:32:58

Zevenhonderd jaar geleden werd er bij Kortrijk een onvoorstelbare overwinning behaald door een leger bestaand uit boeren en burgers op een ridderleger van de Franse koning. Na afloop van de veldslag roofden de Vlamingen de gouden sporen van de laarzen van de gedode ridders en hingen die op in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Deze Guldensporenslag wordt in Vlaanderen jaarlijks herdacht, maar lijkt in Nederland te worden vergeten. Toch zijn de gevolgen van de slag niet geheel aan Nederland voorbij gegaan. Paul van der Gaag in een interview met Martin de Bruijn en Charlotte Broer, auteurs van het a.s. dinsdag te verschijnen boek Volc te Voet, over de gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden. Boek: Volc te voet: Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden, door: Martin de Bruijn en Charlotte Broer.

Geheimtalen: het Bargoens

vanaf 01:03:50

Bedelaren, dieven, boeren en andere personen uit de lagere klassen hadden vroeger hun eigen taal. Dit Bargoens begon als een soort geheimtalen groeiden ze uit tot een soort dialect voor de lagere klassen. Jos Palm in gesprek met auteur Nicoline van der Sijs over de verschillende talen en over Moorman, die de Bargoense woorden verzamelde en samenbracht. Boek: De Geheimtalen, door: J.G.M. Moormann, bewerking Nicoline van der Sijs.

Romeinse Tuin in het Bijbels Openluchtmuseum

vanaf 01:09:55

De klassiek archeoloog Wim Peters kreeg onlangs de kans een heuse Romeinse tuin aan te leggen in het Bijbels Openluchtmuseum in de Heilige Land Stichting. Gerard Leenders zocht de klassiek archeoloog op in het Bijbels Openluchtmuseum, alwaar zij samen door de nieuwe tuin wandelden en spaken over de inrichting ervan.

Vrouwen in de missie

vanaf 01:16:13

Ooit was één op de tien missionarissen uit Nederland afkomstig. De Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart speelden een actieve rol in de missie. Jos Palm in gesprek met Suzanne Hautvast, die samen met José Eijt een boek schreef over de missionaire werkzaamheden van de zusters van deze congregatie. Boek: Een missie in de marge: Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000, door: José Eijt en Suzanne Hautvast.

Spoor terug: Niente capire of De vreemde oorlog van Giovanni Cantadore deel 1

vanaf 01:24:25

Giovanni Cantadore is 21 als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zijn vader is in 1918 -traditioneel- als Italiaanse schoorsteenveger naar Nederland gekomen, trouwde een Zeeuwse, en voedde zijn kinderen geheel Hollands op. Als de oorlog uitbreekt, blijkt Giovanni -die geen woord Italiaans spreekt- officieel nog steeds Italiaans staatsburger te zijn. Om aan de Italiaanse oproep voor militaire dienst te ontkomen, gaat Giovanni vrijwillig in Duitsland werken. Totdat hij ook daar door de mand valt, en alsnog voor zijn nummer naar een onbekend vaderland wordt gestuurd. Twee woorden helpen hem daar door de oorlog heen: Niente capire. Als het hem lukt om naar Nederland te vluchten, wacht hem daar nog slechts de hongerwinter. Deel 1: Nederland-Duitsland. Samenstelling: Marnix Koolhaas.

advertentie