Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. N.a.v. de protesten van de huisartsen tegen de hoge werkdruk een gesprek met de hoogleraar medische geschiedenis aan de VU, prof. dr. Eddy Houwaart over de geschiedenis van de huisartsen. Verder recenseert de historicus Peter Klein een aantal boeken op historisch gebied die de afgelopen drie maanden zijn verschenen. 11.00-12.00: Het achtste en tevens laatste deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland verschijnt deze week. Een gesprek met redaktielid Ger Harmsen. Een reportage over de vrijdag geopende website over de Groningse communist Fré Meis Ën aandacht voor een onderzoek op verzoek van Herinneringscentrum kamp Westerbork naar NSB'ers die na de oorlog o.a. in kamp Westerbork geïnterneerd werden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: 21 December wordt de nestor van de Nederlandse sociaal-democratie, Marinus van der Goes van Naters, 100 jaar. Ter ere van zijn verjaardag een portret in twee delen van de man die als 'de rode jonker' door het leven ging. Al in 1918 bekeerde Van der Goes zich onder invloed van Troelstra tot het socialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij met vele andere intellectuelen in St. Michielsgestel door de Duitse bezetters gegijzeld. Na de oorlog werd Van der Goes fractievoorzitter van de PvdA en was één van de voorvechters van een verenigd Europa. Deze week deel 1 volgende week het tweede en laatste deel. Tweeluik is op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Marinus van der Goes van Naters + uitzenddatum. INFO: - De huisarts van toen: een historische benadering - red. B.J.M. Aulbers/G.J. Bremer, isbn 90 5235 086 8, uitg. Erasmus Publishing (1995) - De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890- E.S. Houwaart, uitg. Historische Uitgeverij, Groningen (proefschrift 1991) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 8, isbn 90 6861 200 x, uitg. IISG - Website Fré Meis: www.fremeis.nl - Oud NSB-gedetineerden: tel: 035-6712 911 (ovt) - De Aert van de familie Van der Goes van Naters, isbn 90 74063 09 8 - + Tentoonstelling Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft GERECENSEERDE BOEKEN DOOR PETER KLEIN: Margreet Algera: Mens en Medicijn. Geschiedenis van het Geneemiddel, uitg.Meulenhoff Amsterdam, 2000. ISBN 90 290 6760 8. Leen Dorsman, Ed Jonker, Kees Ribbens:Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland, uitg. Wereldbibliotheek Amsterdam, 2000. ISBN 90 284 1865 2 Hof van Friesland in Leeuwarden, uitg. Verloren. ISBN 90 6550 079 0 'Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw'. redactie J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen en F. Brandsma, uitg. Verloren ISBN 90 6550 075 8 Elfde jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, uitg Walburg Pers Zutphen, 2000. ISBN 90 5730 1350 Het thema: Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950 dr.A.D. Kylstra: Het naoorlogsbeeld van de oud-germanist Jan de Vries (1999].(ISBN 90 90 13291 0 Els Jacobs: Koopman in Azië. De handel van de verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, uitg. Walburg Pers Zutphen 2000. ISBN 90 5730 118 0 Ron van Oers: Dutch Town Planning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800), uitg. Walburg pers, Zutphen. ISBN 90 5730 104 0 Paul van der Velde: 'Een Indische Liefde', uitg. Balans in Amsterdam. ISBN 90 5018 529 0 Een biografisch werk over de geleerde indoloog P.J. Veth (1814-1895)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column Jozef Deleu: lege enveloppen

vanaf 00:04:23

Jozef Deleu over zijn overleden vriendin Caecilia. Deleu gaf haar lege enveloppen met zijn adres erop, die ze kon sturen als zij wilde dat hij langskwam in het rusthuis.

De huisarts in de gezondheidszorg

vanaf 00:08:45

Haalt de huisarts het jaar 2020? Huisartsen gingen massaal de straat op om te protesteren tegen de groeiende werkdruk. Daarnaast wordt hun positie bedreigd door commercialisering. Reden om in te gaan op de unieke rol, die de huisarts al tijden lang speelt in de gezondheidszorg. Prof. dr. Eddy Houwaart, hoogleraar medische geschiedenis aan de VU, over de geschiedenis van de huisartsen. Interview van Marnix Koolhaas. Geluidsfragment dorpsarts 1936 en zingende huisarts Belcampo 1952. Boek: De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890, door: Eddy Houwaart.

Mens en medicijn

vanaf 00:34:28

Letterlijk en figuurlijk een dikke pil. Leest lekker weg, maar niet goed geordend. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Mens en medicijn. Geschiedenis van het geneesmiddel, door: Margreet Algera.

Geschiedenisonderwijs in Nederland

vanaf 00:37:29

Hoe is het gesteld met het Nederlandse geschiedenisonderwijs? Het gaat niet zo slecht als algemeen wordt gezegd, vinden de auteurs van Het zoet en het zuur. Over 200 jaar geschiedenisonderwijs. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Het zoet en het zuur, door: Leen Dorsman, Ed Jonker en Kees Ribbens.

Hof van Friesland en recht

vanaf 00:39:55

Fries recht is Romaans recht, en dus niet Hollands of Germaans. Een erg leuk boek, en niet droog, wat je van rechtshistorici zou verwachten. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: 500 jaar hof van Friesland, door: red. D.P. de Vries en P. Nieuwland.

Elfde jaarboek van het NIOD: Volkscultuur 1900-1950

vanaf 00:43:06

Het P.J. Meertens Instituut (Het Bureau van Voskuil) staat centraal. De strijd tussen de goede P.J. Meertens en foute Jan de Vries. Klein is verder zeer kritisch over een boekje van prof. A.D. Kylstra, een Germanoloog die de Vries probeert te rehabiliteren. Het deugt niet. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: 11e jaarboek van het NIOD. Volkscultuur 1900-1950.

De VOC in Azië

vanaf 00:46:43

Door concurrentie en lokale machtsverhoudingen op de Aziatische markten verloor de VOC in de 18e eeuw aan economische invloed. Een prikkelend proefschrift. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Koopman in Azië. De handel van de VOC in de 18de eeuw, door: Els Jacobs.

Nederlandse overzeese stadsplanning 1600-1800

vanaf 00:50:21

Er zat een algemeen idee achter de overzeese stadsplanning van Nederland in de 17e en 18e eeuw. De planologie van Simon Stevin speelde daar een voorname rol in. Boekrecensie van Peter Klein. Boek: Dutch town planning overseas during VOC en WIC rule 1600-1800, door: Ron van Oers.

Indoloog J.P Veth en het Nederlandse imperialisme

vanaf 00:52:55

Zeer kort besproken. Dik boek over saaie huiskamergeleerde, die de grondlegger was van een soort Nederlands imperialisme. Boekrecensie van Peter Klein. Een Indische Liefde. Over Indoloog P.J. Veth, door: Paul van der Velde.

Biografisch woordenboek van het socialisme deel 8

vanaf 01:02:09

Ongeveer 600 mensen worden beschreven in het biografisch woordenboek van het socialisme. Organisatoren, propagandisten, vakbondsmensen en vele anderen. Een langdurig project, dat ooit begonnen werd door P.J. Meertens. Ongeveer 200 auteurs leverden bijdragen aan het woordenboek. Het achtste en laatste deel is net verschenen, maar het project zal worden voortgezet op internet. Marnix Koolhaas interviewt redactielid Ger Harmsen. Boek: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 8.

OVT 17 Dec 2000 uur 2

vanaf 01:02:42

Website Fre Meis: Een communist op internet

vanaf 01:08:08

De Groningse oud-CPNer Fré Meis krijgt een eigen website. Dit is een onderdeel van een nog grootschaliger digitaal Fré Meis project, dat onder andere moet leiden tot een interactieve documentaire. Een reportage van Paul van der Gaag.

Geïnterneerde NSB-ers in Westerbork

vanaf 01:15:17

Westerbork heeft gediend als kamp voor joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland voor de oorlog, als doorgangskamp voor 100.000 joden tijdens de oorlog en als opvangplaats voor gerepatrieerde Indische Nederlanders na de oorlog. Tussendoor, na de bevrijding, heeft Westerbork zelfs nog gediend als interneringskamp voor foute Nederlanders, voor NSB-ers bijvoorbeeld. Alie Schuringa-Noorlog doet onderzoek naar deze bijna vergeten functie van het kamp. Interview van Marnix Koolhaas.

Spoor terug: Marinus van der Goes van Naters 100 jaar deel 1

vanaf 01:24:10

Het is geen verdienste om 100 te worden, sprak van der Goes van Naters bij de opening van een tentoonstelling over zijn familie in het Museum de Prinsenhof in Delft. De rode jonker werd geboren in 1900 en heeft een vol en bewogen leven gehad. Onder invloed van Troelstra werd hij in 1918 socialist. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij één van de prominente gijzelaars in het kamp St. Michielsgestel, daarna werd hij voorzitter van de PvdA en een voorvechter van een verenigd Europa. In dit eerste deel keert hij terug naar zijn geboortestad Nijmegen en zijn studiestad Leiden. Samenstelling Kiki van Amsberg.

advertentie