Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over de Tweede Wereldoorlog en kamp Buchenwald. Een interview met Gerard Aalders over zijn boek 'Roof; De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Verder een gesprek met Marcel van der Linden over zijn oratie 'Het naderende einde van de vaderlandse geschiedenis en de toekomstige studie der sociale bewegingen' die hij vrijdag 7 mei uitsprak ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap in de Geschiedenis der Sociale Bewegingen aan de Universiteit van Amsterdam. 11.00-12.00: Aandacht voor het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Een reportage over de tentoonstelling 'Eskimoland'.
11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 19: Licht en lucht voor het gezonde gezin. Aan het eind van de vorige eeuw leven arbeidersgezinnen in de steden nog steeds onder barre omstandigheden. Geen stromend water, geen wc, een open riool, met acht mensen in een kamertje, of in een kelderwoning. Dat is de situatie. Met de eerste woningwet van 1901 moet daar verandering in komen. Het zijn de woningbouwverenigingen met katholieke, socialistische, protestantse of neutrale uitgangspunten en met namen als de Dageraad, Eigen Haard en Ons Belang die met geld van de overheid betaalbare woningen bouwen voor de arbeidende bevolking. Voor iedereen "een woning voor het huiselijke geluk." Boeken en tentoonstellingen: - 'Roof; De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog' - Gerard Aalders, isbn 90 12 08747 3, uitg. SDU - 'Het naderende einde van de vaderlandse geschiedenis en de toekomstige studie der sociale bewegingen'- Marcel van der Linden, isbn 90 6861 178 x, IISG, Amsterdam - Tentoonstelling Eskimoland, Museon, Den Haag tot 7 januari 2000 - Boek ' Eskimoland: Verleden, heden en toekomst van de Groenlandse Innit', isbn 90 6825 227 5, uitg. Uniepers - Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Wormer , tel: 075-64 74 511

advertentie